Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

V Bruseli 28. januára 2011

Komisár Piebalgs bude na samite Africkej únie presadzovať väčšiu stabilitu v záujme udržateľného rozvoja

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs sa 30. a 31. januára zúčastní na samite Africkej únie v Addis Abebe. Stretnutie lídrov bude venované diskusiám na tému samitu, ktorou je „Väčšia jednota a integrácia prostredníctvom spoločných hodnôt“. Európska únia úzko spolupracuje s Africkou úniou na podpore riadnej správy vecí verejných, zásad právneho štátu, ľudských práv, rodovej rovnosti a kultúry. Komisár sa tiež zúčastní stretnutia týkajúceho sa situácie v Somálsku, ktorému bude predsedať pán Pan Ki-Mun, a bude mať viaceré bilaterálne stretnutia s kľúčovými reprezentantmi afrického kontinentu, ktorých účelom bude prerokovať politické záležitosti a otázky týkajúce sa pomoci.

Komisár Piebalgs pred touto cestou povedal: „Zameranie samitu Africkej únie na väčšiu jednotu a spoločné hodnoty je dobre načasované najmä vzhľadom na politické udalosti na tomto kontinente. Zúčastním sa na tomto samite, aby som potvrdil úplnú podporu EÚ vývoju afrického kontinentu smerom k väčšej integrácii, demokracii a dobrej správe vecí verejných. Tieto hodnoty predstavujú nevyhnutný základ pre dlhodobý rast a prosperitu Afriky a pre blaho všetkých ľudí.

Súčasťou partnerstva Afriky a EÚ, ktoré bolo ustanovené v roku 2007 a preskúmané v roku 2010, je aktívna spolupráca EÚ s Africkou úniou (AÚ) pri jej úsilí o rozvoj štruktúry africkej správy vecí verejných. Táto štruktúra zahŕňa súbor normatívnych a inštitucionálnych nástrojov a orgánov, a to napr. Africkú chartu ľudských práv a práv národov, Africký súd pre ľudské práva a práva národov a Panafrický parlament, ako aj Dohovor AÚ o predchádzaní korupcii a jej potláčaní.

Pokiaľ ide o finančnú stránku, EÚ poskytuje v období rokov 2007 – 2013 viac ako 2 mld. EUR na podporu aktivít svojich afrických partnerov v oblasti šírenia demokracie a ľudských práv. Niektoré z hlavných prínosov partnerstva Afrika – EÚ v tejto oblasti:

EÚ podporuje fond pomoci pri voľbách v Africkej únii sumou 1 mil. EUR.

V novembri 2010 bola v Bruseli vytvorená platforma pre dialóg medzi EÚ a AÚ o správe vecí verejných a o ľudských právach. Táto platforma poskytuje otvorený priestor pre kľúčové zainteresované strany, inštitúcie, vlády a občiansku spoločnosť a tým prispieva k posilneniu politík demokratickej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv na oboch kontinentoch.

Dva príklady, ako EÚ podporuje demokratickú správu vecí verejných a ľudské práva

Tanzánia: Po voľbách v roku 2007 prispela Európska komisia sumou 1,4 mil. EUR na program, ktorý pomohol zlepšiť kvalitu preskúmania štátneho rozpočtu parlamentom, ako aj pripomienkovanie návrhov zákonov zo strany predsedov výborov. Tento program okrem toho posilnil dialóg medzi parlamentom a občianskou spoločnosťou. Zapojenie občianskej spoločnosti do procesu preskúmavania zákonov zvýšilo jej vplyv na legislatívu.

Sudán: EÚ poskytla 80 000 EUR na projekt, ktorý pred voľbami v roku 2010 úspešne zvýšil povedomie väčšiny žien a ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach Sudánu (konkrétne v komunite Nuba). Poskytol vzdelávanie o ľudských právach, sčítaní ľudu a registrácii voličov. Prispel takisto k posilneniu postavenia predstaviteľov miestnych komunít, pokiaľ ide o účasť na voľbách a ich monitorovanie.

Program komisára Piebalgsa

Súbežne so samitom sa komisár Piebalgs stretne s predsedom Komisie AÚ Jeanom Pingom a komisárom AÚ pre mier a bezpečnosť Ramtanom Lamamrom.

Má na programe aj stretnutia s predstaviteľmi Kene, Beninu, Kapverd, Nigérie, Senegalu, Južnej Afriky, Ugandy a Zambie.

Samit tiež poskytne príležitosť na stretnutie s Billom Gatesom, spolupredsedom nadácie Bill and Melinda Gates Foundation, a s Mo Ibrahimom, ktorý je predsedom nadácie Mo Ibrahim Foundation.

Kontext

V roku 2007 hlavy štátov a vlád z Európy a Afriky odštartovali spoločné strategické partnerstvo Afrika – EÚ s cieľom sledovať spoločné záujmy presahujúce rámec tradičnej rozvojovej politiky. Na zabezpečenie nadväzujúcich operatívnych činností bolo vymedzených osem tematických partnerstiev: mier a bezpečnosť; demokratická správa a ľudské práva; obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra; rozvojové ciele tisícročia; energetika, zmena klímy, migrácia, mobilita a zamestnanosť; veda, informačná spoločnosť a vesmír.

Na treťom samite Afrika – EÚ, ktorý sa uskutočnil v novembri 2010 v Líbyi, africkí a európski predstavitelia obnovili svoj záväzok v súvislosti s partnerstvom a prijali druhý akčný plán, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 – 2013 a pokrýva všetkých osem uvedených oblastí.

Viac informácií:

IP/10/1605 tlačová správa o treťom samite Afrika – EÚ v Líbyi

MEMO/10/604 o treťom samite Afrika – EÚ

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka partnerstva Afrika – EÚ: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar