Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Brussel, 28 januari 2011

Commissaris Piebalgs pleit op top Afrikaanse Unie voor meer stabiliteit met het oog op duurzame ontwikkeling

Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, zal de top van de Afrikaanse Unie op 30 en 31 januari in Addis Abeba bijwonen. Het thema van de top is "Meer eenheid en integratie door gedeelde waarden". De Europese Unie werkt nauw samen met de Afrikaanse Unie om goed bestuur, de rechtsstaat, mensenrechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en cultuur te bevorderen. Commissaris Piebalgs zal ook deelnemen aan een vergadering over de situatie in Somalië onder leiding van Ban Ki-moon en aan een aantal bilaterale besprekingen met belangrijke vertegenwoordigers van het Afrikaanse continent over politieke kwesties en ontwikkelingshulpvraagstukken.

Voor zijn vertrek zei Piebalgs: "De top van de Afrikaanse Unie staat in het teken van meer eenheid en gedeelde waarden, een actueel thema gezien de recente politieke gebeurtenissen in Afrika. Ik woon de top bij om te bevestigen dat de EU het continent ten volle steunt op weg naar meer integratie, democratie en goed bestuur. Deze elementen zijn onontbeerlijk, wil Afrika op lange termijn kunnen floreren en wil de groei ten goede komen aan iedereen."

In het kader van het partnerschap tussen de EU en Afrika, dat in 2007 werd gesloten en in 2010 herzien, werkt de EU actief samen met de Afrikaanse Unie (AU) bij haar inspanningen om een Afrikaanse bestuursarchitectuur tot stand te brengen. Deze structuur omvat een aantal normatieve en institutionele instrumenten en organen, zoals het Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren, het Afrikaanse Hof voor de rechten van mensen en volken, het pan-Afrikaanse parlement en het Verdrag van de Afrikaanse Unie betreffende het voorkomen en bestrijden van corruptie.

De EU verleent ook financiële steun voor het werk van haar Afrikaanse tegenhanger om democratie en mensenrechten te verspreiden – in de periode 2007-2013 is hiervoor meer dan twee miljard euro beschikbaar gesteld. De belangrijkste resultaten die het partnerschap tussen de EU en Afrika op dit vlak heeft geboekt, zijn onder andere:

De EU steunt het AU-fonds voor verkiezingswaarneming met één miljoen euro.

In november 2010 werd in Brussel het Afrika-EU-platform voor dialoog over bestuur en mensenrechten opgericht. Open overleg tussen belangrijke betrokkenen, instellingen, regeringen en maatschappelijke organisaties draagt bij tot betere democratische bestuursstructuren en eerbiediging van de mensenrechten op beide continenten.

Twee voorbeelden van EU-steun voor democratisch bestuur en mensenrechten

Tanzania: Na de verkiezingen in 2007 verstrekte de Europese Commissie 1,4 miljoen euro voor een programma om de behandeling van de nationale begroting door het parlement en de toetsing van wetten door commissievoorzitters kwalitatief te verbeteren. Dit leidde ook tot meer dialoog tussen het parlement en het maatschappelijk middenveld. Door maatschappelijke organisaties te betrekken bij de toetsing van wetten kunnen zij meer invloed uitoefenen op de wetgeving.

Sudan: De EU stelde 80 000 euro beschikbaar voor een project dat voorafgaand aan de verkiezingen van 2010 informatie verschafte aan vrouwen en mensen in plattelandsgebieden (de Nuba-gemeenschap). Er werd voorlichting gegeven over burgerrechten, de volkstelling en de registratie van kiezers. Ook werden leiders van lokale gemeenschappen gestimuleerd om deel te nemen aan de verkiezingen en deze nauwlettend te volgen.

Agenda van commissaris Piebalgs

In de marge van de top zal Piebalgs ook een ontmoeting hebben met Jean Ping, voorzitter van de Commissie van de AU, en met Ramtane Lamamra, AU-commissaris voor vrede en veiligheid.

Hij zal ook vertegenwoordigers ontmoeten van Kenia, Benin, Kaapverdië, Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika, Uganda en Zambia.

De top biedt ook de gelegenheid voor een ontmoeting met Bill Gates, covoorzitter van de Bill and Melinda Gates Foundation, en met Mo Ibrahim, voorzitter van de Mo Ibrahim Foundation.

Achtergrond

In 2007 besloten tachtig staatshoofden en regeringsleiders uit Europa en Afrika een strategisch partnerschap tussen Afrika en de EU op te zetten om gemeenschappelijke belangen na te streven die verder gaan dan het traditionele ontwikkelingsbeleid. Het partnerschap heeft acht thematische onderdelen: vrede en veiligheid; democratisch bestuur en mensenrechten; handel, regionale integratie en infrastructuur; de millenniumdoelen voor ontwikkeling; energie; klimaatverandering; migratie, mobiliteit en werkgelegenheid; wetenschap, informatiemaatschappij en ruimtevaart.

Tijdens de derde topontmoeting tussen de EU en Afrika, die in november 2010 in Libië plaatsvond, hebben Afrikaanse en Europese leiders hun gehechtheid aan het partnerschap bevestigd en een tweede actieplan voor de acht thematische onderdelen goedgekeurd voor de periode 2011-2013.

Meer informatie:

IP/10/1605 aankondiging van de derde Afrika-EU-top in Libië

MEMO/10/604 over de derde Afrika-EU-top in Libië

Website van DG EuropeAid voor ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van het Afrika-EU-partnerschap:

http://www.africa-eu-partnership.org


Side Bar