Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Briselē, 2011. gada 28. janvārī

Komisārs Piebalgs Āfrikas Savienības samitā mudina panākt lielāku stabilitāti ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs piedalīsies Āfrikas Savienības samitā, kas 30. un 31. janvārī notiks Adisabebā. Valstu vadītāji tiksies, lai apspriestu šā samita tēmu „Lielāka vienotība un integrācija, pateicoties kopīgām vērtībām”. Eiropas Savienība cieši sadarbojas ar Āfrikas Savienību, veicinot labu pārvaldību, tiesiskumu, cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību un kultūru. Andris Piebalgs piedalīsies arī Bana Gimuna (Ban-Ki-Moon) vadītajā sanāksmē par situāciju Somālijā, kā arī vairākās divpusējās sanāksmēs ar galveno Āfrikas valstu vadītājiem, lai apspriestu politiskos un atbalsta jautājumus.

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: „Āfrikas Savienības samitā galvenā uzmanība tiks veltīta lielākai vienotībai un kopīgām vērtībām, kas ir jo īpaši aktuāli jautājumi, ņemot vērā nesenos politiskos notikumus Āfrikas kontinentā. Es piedalīšos šajā samitā, lai apstiprinātu ES pilnīgo atbalstu Āfrikas kontinenta virzībai uz lielāku integrāciju, demokrātiju un labu pārvaldību. Tas ir obligāts priekšnoteikums, lai Āfrika varētu panākt ilgtermiņa izaugsmi, nodrošinot ieguvumus visiem cilvēkiem”.

Āfrikas un ES partnerības ietvaros, kas tika izveidota 2007. gadā un pārskatīta 2010. gadā, ES aktīvi sadarbojas ar Āfrikas Savienību (ĀS), lai izveidotu turpmāko Āfrikas pārvaldības arhitektūru (ĀPA). ĀPA ietver vairākus normatīvos un institucionālos instrumentus un struktūras, piemēram, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesu un Āfrikas Parlamentu, kā arī Āfrikas Savienības Konvenciju par korupcijas novēršanu un apkarošanu.

ES finansiāli atbalsta Āfrikas partneru centienus demokrātijas un cilvēktiesību nostiprināšanā, laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam piešķirot vairāk nekā 2. miljardus eiro. Daži no galvenajiem Āfrikas un ES partnerības sasniegumiem šajā jomā ir šādi.

ES palīdzība ĀS vēlēšanu atbalsta fondam 1 miljona eiro apmērā.

2010. gada novembrī Briselē tika izveidota Āfrikas un ES „Dialoga platforma” pārvaldības un cilvēktiesību jomā. Tādējādi, sniedzot iespēju ieinteresētajām personām, iestādēm, valdības pārstāvjiem un pilsoniskajai sabiedrībai izteikties, šī platforma veicinās demokrātiskas pārvaldības politiku un cilvēktiesību ievērošanu abos kontinentos.

Divi piemēri, kā ES atbalsta demokrātisku pārvaldību un cilvēktiesības

Tanzānija. Pēc 2007. gada vēlēšanām Eiropas Komisija atvelēja 1,4 miljonus eiro programmai, kas palīdzēja uzlabot parlamentā pārskatītā valsts budžeta kvalitāti, kā arī komitejas priekšsēdētāju veiktās rēķinu pārbaudes. Turklāt tas ļāva pastiprināt dialogu starp parlamentu un pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskās sabiedrības iesaiste rēķinu pārbaudē palielināja tās ietekmi tiesību aktu izstrādē.

Sudāna. Pirms 2010. gada velēšanām ES piešķīra 80 000 eiro projektam, kas ļāva veiksmīgi uzlabot Sudānas sieviešu un lauku apvidos (jo īpaši Nūbas kopienā) dzīvojošo cilvēku informētību. Tas nodrošināja apmācību pilsonisko tiesību, balsu skaitīšanas un vēlētāju reģistrēšanas jomā. Tādējādi arī vietējo kopienu vadītāji varēja piedalīties vēlēšanās un tās uzraudzīt.

Komisāra Andra Piebalga darba grafiks

Paralēli šim samitam komisārs Piebalgs tiksies ar ĀS Komisijas priekšsēdētāju Žanu Pingu un ĀS Miera un drošības komisāru Ramtane Lamamra.

Viņš tiksies arī ar pārstāvjiem no Kenijas, Beninas, Kaboverdes, Nigērijas, Senegālas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Zambijas.

Šajā samitā būs iespēja arī tikties ar Bila un Melindas Geitsu fonda (Bill and Melinda Gates Foundation) līdzpriekšsēdētāju Bilu Geitsu un Mo Ibrahima fonda (Mo Ibrahim Foundation) priekšsēdētāju Mo Ibrahimu.

Priekšvēsture

Eiropas un Āfrikas valstu un valdību vadītāji 2007. gadā uzsāka kopīgu Āfrikas un ES stratēģisku partnerību, lai īstenotu kopīgas intereses, virzoties tālāk par tradicionālo attīstības politiku. Praktisko pasākumu nodrošināšanai tika izveidotas astoņas tematiskās partnerības: miers un drošība; demokrātiska pārvaldība un cilvēktiesības; tirdzniecība, reģionālā attīstība un infrastruktūra; TAM; energoapgāde, klimata pārmaiņas; migrācija, mobilitāte un nodarbinātība; zinātne, informācijas sabiedrība un kosmoss.

Āfrikas un ES valstu 3. samitā, kas 2010. gada novembrī notika Lībijā, Āfrikas un Eiropas valstu vadītāji atkārtoti apliecināja apņemšanos īstenot partnerību un pieņēma otro rīcības plānu 2011.-2013. gadam, kas aptver visas astoņas iepriekšminētās jomas.

Papildu informācija

IP/10/1605  – paziņojums par trešo Āfrikas un ES samitu Lībijā

MEMO/10/604  – informācija par trešo Āfrikas un ES samitu

EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Āfrikas un ES partnerībai veltīta tīmekļa vietne:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar