Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Briuselis, 2011 m. sausio 28 d.

Komisijos narys A. Piebalgas Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime: daugiau stabilumo, kad vystymasis būtų tvaresnis

Už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas sausio 30–31 d. dalyvaus Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime Adis Abeboje. Lyderiai diskutuos susitikimo tema „Bendromis vertybėmis pagrįsta glaudesnė sąjunga ir integracija“. Europos Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su Afrikos Sąjunga, skatindama gerą valdymą, teisinės valstybės principo laikymąsi, žmogaus teises, lyčių lygybę ir kultūros apsaugą. A. Piebalgas taip pat dalyvaus susitikime padėčiai Somalyje aptarti, kuriam pirmininkaus Ban-Ki-Moonas. Be to, dvišaliuose susitikimuose su svarbiais žemyno atstovais Komisijos narys surengs aptars politinius ir pagalbos teikimo klausimus.

Prieš vizitą A. Piebalgas teigė: „Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama glaudesnei sąjungai ir bendroms vertybėms. Šis susitikimas rengiamas itin tinkamu laiku, atsižvelgiant į pastarojo meto politinius įvykius žemyne. Susitikime patvirtinsiu, kad ES visapusiškai remia Afrikos vystymąsi glaudesnės integracijos, demokratijos ir gero valdymo link. Tai principai, padėsiantys užtikrinti ilgalaikį visiems naudingą Afrikos augimą.“

Remdamosi 2007 m. sukurta ir 2010 m. peržiūrėta Afrikos ir ES partneryste, ES ir Afrikos Sąjunga (AS) aktyviai bendradarbiauja, siekdamos kurti Afrikos valdymo struktūrą (AVS). AVS sudaro normatyvinės ir institucinės priemonės bei organizacijos, kaip antai Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija, Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismas, Visos Afrikos Parlamentas, taip pat Afrikos Sąjungos konvencija dėl korupcijos prevencijos ir kovos su ja.

Tam, kad finansiškai paremtų Afrikos partnerių vykdomą demokratijos skleidimo ir žmogaus teisių užtikrinimo veiklą, 2007–2013 m. ES skyrė daugiau negu 2 mlrd. EUR. Minėtoje srityje būta svarbių Afrikos ir ES partnerystės laimėjimų.

Pavyzdžiui, ES remia AS Rinkimų pagalbos fondą – jam skirta 1 mlrd. EUR.

2010 m. lapkričio mėn. Briuselyje pradėjo veikti Afrikos ir ES dialogo valdymo ir žmogaus teisių klausimais platforma: sudaryta galimybė atvirai diskutuoti pagrindinėms suinteresuotosioms šalims, institucijoms, vyriausybėms ir pilietinei visuomenei. Ši platforma padės stiprinti demokratinio valdymo politiką ir užtikrinti žmogaus teises abiejuose žemynuose.

Du ES paramos, skirtos demokratiniam valdymui ir žmogaus teisėms, pavyzdžiai

Tanzanija. Po 2007 m. rinkimų Europos Komisija skyrė 1,4 mln. EUR programai, kuri padėjo patobulinti nacionalinio biudžeto peržiūros parlamente kokybę ir kruopščią komiteto pirmininkų atliekamą įstatymų parlamentinę priežiūrą. Be to, šia programa sustiprintas parlamento ir pilietinės visuomenės dialogas. Įstatymų peržiūroje dalyvavo pilietinė visuomenė, taigi padidėjo jos įtaka teisėkūros procesui.

Sudanas. ES skyrė 80 000 EUR projektui, kuriuo sėkmingai padidintas Sudano moterų ir kaimo vietovėse (visų pirma Nubos bendruomenėje) gyvenančių asmenų sąmoningumas prieš 2010 m. rinkimus. Pagal projektą surengti mokymai apie pilietines teises, gyventojų surašymą ir rinkėjų registraciją. Be to, projektas padėjo įgyti daugiau galių rinkimuose dalyvaujantiems ir juos stebintiems vietos bendruomenių lyderiams.

Komisijos nario A. Piebalgo darbotvarkė

Komisijos narys A. Piebalgas ne tik dalyvaus minėtame aukščiausiojo lygio susitikime, bet ir susitiks su AS Komisijos Pirmininku Jeanu Pingu bei už taiką ir saugumą atsakingu AS Komisijos nariu Ramtane Lamamra.

A. Piebalgas taip pat susitiks su Kenijos, Benino, Žaliojo Kyšulio, Nigerijos, Senegalo, Pietų Afrikos, Ugandos ir Zambijos atstovais.

Be to, aukščiausiojo lygio susitikime bus galimybė susitikti su vienu iš Billo ir Melindos Gatesų fondo pirmininkų Billu Gatesu bei Mo Ibrahimo fondo pirmininku Mo Ibrahimu.

Pagrindiniai faktai

2007 m. Europos ir Afrikos valstybių ir vyriausybių vadovai pradėjo bendrą Afrikos ir ES strateginę partnerystę, kad kartu siektų bendrų interesų ne tik įprastos vystymosi politikos srityse. Tolesnė veikla užtikrinama aštuoniomis partnerystės programomis, kurių temos yra šios: taika ir saugumas; demokratiškas valdymas ir žmogaus teisės; prekyba, regioninė integracija ir infrastruktūra; Tūkstantmečio vystymosi tikslai; energetika; klimato kaita; migracija, judumas ir užimtumas; mokslas, informacinė visuomenė ir kosminė erdvė.

Per 3-iąjį Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą Libijoje 2010 m. lapkričio mėn. Afrikos ir Europos lyderiai atnaujino įsipareigojimą toliau palaikyti partnerystę ir priėmė antrą veiksmų planą, kuris aprėpia visas aštuonias minėtas sritis 2011–2013 m.

Daugiau informacijos

Dokumentas IP/10/1605, kuriuo skelbiamas 3-iasis Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimas Libijoje

Dokumentas MEMO/10/604, kuriame aprašytas 3-iasis Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimas

Generalinio direktorato „EuropeAid – vystymasis ir bendradarbiavimas“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Afrikos ir ES partnerystės interneto svetainė

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar