Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Brüsszel, 2011. január 28.

Piebalgs biztos az Afrikai Unió csúcstalálkozóján nagyobb stabilitást szorgalmaz a fenntartható fejlődés érdekében

Andris Piebalgs, az EU fejlesztési biztosa részt vesz az Afrikai Unió Addisz-Abebában január 30–31-én megtartandó csúcstalálkozóján. A vezetők találkozójának célja, hogy eszmecserét folytassanak a csúcsértékezlet témájáról, amelynek mottója: „Nagyobb egység és integráció a közös értékek révén”. Az Európai Unió szoros partnerségben dolgozik az Afrikai Unióval a szilárd kormányzat, a jogállamiság, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség és a kultúra előmozdításán. Piebalgs biztos részt vesz továbbá a Ban Ki Mun elnökletével Szomália helyzetéről tartandó találkozón is, és számos kétoldalú megbeszélést folytat a politikai és támogatási kérdésekről az afrikai kontinens kulcsszereplőivel.

Elutazása előtt Piebalgs biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az Afrikai Unió csúcstalálkozójának központi témája – azaz a nagyobb egység és a közös értékek kérdésköre – különösen időszerű a közelmúltban a kontinensen lezajlott politikai események fényében. A csúcstalálkozón való részvételem alkalmával megerősítem majd, hogy az EU teljes mértékben támogatja az afrikai kontinenst a nagyobb integráció, a demokrácia és a hatékony kormányzás felé vezető úton. Ezek azok a nélkülözhetetlen pillérek, amelyekre építve hosszú távon és valamennyi nép javára felvirágozhat az afrikai növekedés.”

A 2007-ben létrehozott és 2010-ben felülvizsgált Afrika–EU partnerség részeként az Európai Unió aktívan együttműködik az Afrikai Unióval (AU) a kialakulóban lévő afrikai kormányzási struktúra fejlesztésén. Az afrikai kormányzási struktúra számos jogalkotási és intézményi eszközből és szervből tevődik össze, így magában foglalja Az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartáját, az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Bíróságát, a Pán-afrikai Parlamentet, valamint a korrupció megelőzéséről és felszámolásáról szóló Afrikai Unió egyezményt.

Az Európai Unió a 2007–2013-as időszakban több mint 2 milliárd EUR pénzügyi támogatással járul hozzá afrikai partnereinek a demokrácia és az emberi jogok kiteljesítése terén kifejtett erőfeszítéseihez. Az Afrika–EU partnerség legfőbb eredményei közé tartoznak a következők:

Az Európai Unió 1 millió EUR támogatást nyújt az AU választásokat támogató alapjához.

2010 novemberében Brüsszelben megalakult a kormányzásról és az emberi jogokról folytatott párbeszéd céljait szolgáló Afrika–EU platform. Ezáltal egy olyan nyitott tér jött létre a kulcsfontosságú felek, intézmények, kormányzatok és a civil társadalom számára, amely mindkét földrészen hozzájárul a demokratikus kormányzati szakpolitikák fejlesztéséhez és az emberi jogok tiszteletben tartásához.

Két példa a demokratikus kormányzás és az emberi jogok előmozdítása érdekében nyújtott uniós támogatásra

Tanzánia: A 2007. évi választásokat követően az Európai Bizottság 1,4 millió EUR támogatással járult hozzá ahhoz a programhoz, amely az állami költségvetés parlamenti felülvizsgálatának, valamint a számlák bizottsági elnökök általi ellenőrzésének színvonalát volt hivatott javítani. A program továbbá fokozta a parlament és a civil társadalom közötti párbeszédet is. Azáltal, hogy a civil társadalmat bevonták a számlák ellenőrzésébe, növekedett annak a törvényalkotásra gyakorolt befolyása.

Szudán: Az EU 80 000 eurós támogatást nyújtott egy olyan projekthez, amelynek köszönhetően sikerült fokozni a nők és a vidéki térségekben élő emberek (nevezetesen a Nuba közösség) tudatosságát a 2010. évi választások előtt. A program keretében a polgári jogokról, a népszámlálásról és a szavazói névjegyzékbe történő felvételről nyújtottak tájékoztatást a lakosságnak. Emellett növelte a helyi közösségi vezetők felelősségvállalását is a tekintetben, hogy részt vegyenek a választásokon és felügyeljék azok zökkenőmentes lebonyolítását.

Piebalgs biztos programja

A csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan Piebalgs biztos megbeszélést folytat majd Jean Pinggel, az AU bizottságának elnökével, valamint Ramtane Lamamrával, az AU békéért és biztonságért felelős biztosával.

Ezenkívül találkozik Kenya, Benin, a Zöld-foki-szigetek, Nigéria, Szenegál, Dél-Afrika, Uganda és Zambia képviselőivel is.

A csúcstalálkozó alkalmával továbbá Piebalgs biztosnak lehetősége nyílik arra is, hogy találkozzék Bill Gates-szel, a Bill and Melinda Gates Foundation társelnökével, valamint a Mo Ibrahim Foundation elnöki tisztét betöltő Mo Ibrahimmal.

Előzmények

Az Afrika–EU közös stratégiai partnerséget 2007-ben indították el európai és afrikai állam- és kormányfők olyan közös érdekű ügyek megvalósítása érdekében, amelyek túlmutatnak a hagyományos fejlesztési politika fókuszán. Az operatív nyomon követés biztosítására nyolc tematikus partnerséget hoztak létre, melyek a következők: béke és biztonság; demokratikus kormányzás és emberi jogok; kereskedelem, regionális integráció és infrastruktúra; millenniumi fejlesztési célok; energiaügy; éghajlatváltozás; migráció, mobilitás és foglalkoztatás; tudomány, információs társadalom és űrkutatás.

A 2010 novemberében Líbiában megrendezett 3. Afrika–EU csúcstalálkozón az afrikai és európai vezetők megújították a partnerség iránti kötelezettségvállalásukat, és elfogadták a 2011–2013 közötti időszakra kiterjedő, nyolc területet magában foglaló második cselekvési tervet.

További információ:

IP/10/1605 a Líbiában megrendezett 3. Afrika–EU csúcstalálkozóról

MEMO/10/604 a 3. Afrika–EU csúcstalálkozóról

A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Az Afrika–EU partnerség honlapja:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar