Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2011

Ο Επίτροπος Piebalgs στη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης για την προώθηση μεγαλύτερης σταθερότητας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο αρμόδιος για την ανάπτυξη Επίτροπος της ΕΕ κ. Andris Piebalgs θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, στην Αντίς Αμπέμπα, στις 30/31 Ιανουαρίου. Κατά τη συνάντησή τους, οι ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα της Συνόδου Κορυφής - «Μεγαλύτερη ενότητα και ολοκλήρωση μέσω κοινών αξιών». Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σε στενή εταιρική σχέση με την Αφρικανική Ένωση για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και του πολιτισμού. Ο Επίτροπός θα συμμετάσχει επίσης σε συνάντηση που οργανώνεται υπό την προεδρία του κ. Μπαν-Κι-Μουν για την κατάσταση στη Σομαλία και θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με επιφανείς εκπροσώπους της ηπείρου για τη συζήτηση θεμάτων πολιτικής και παροχής βοήθειας.

Πριν από το ταξίδι του, ο Επίτροπος Piebalgs δήλωσε: «Η εστίαση της συνόδου κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης σε μεγαλύτερη ενότητα και κοινές αξίες καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων πολιτικών γεγονότων στην ήπειρο. Θα συμμετάσχω στη σύνοδο κορυφής για να επιβεβαιώσω την πλήρη στήριξη της ΕΕ στην πορεία της ηπείρου προς περισσότερη ολοκλήρωση, δημοκρατία και ορθή διακυβέρνηση, στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την απαραίτητη βάση επί της οποίας θα στηριχθεί μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη της Αφρικής, γεγονός από το οποίο θα επωφεληθούν όλοι οι λαοί της».

Στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ που θεσπίστηκε το 2007 και ανανεώθηκε το 2010, η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) στις προσπάθειές που καταβάλλει να προωθήσει την αναδυόμενη «Αφρικανική δομή διακυβέρνησης». Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης περιλαμβάνει μια σειρά από κανονιστικά και θεσμικά μέσα και οργανισμούς, όπως ο αφρικανικός χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, το αφρικανικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των λαών και το παναφρικανικό κοινοβούλιο καθώς και η σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η ΕΕ ενισχύει οικονομικά το έργο των αφρικανών ομολόγων της στον τομέα της διάδοσης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χορηγώντας περισσότερα από 2 δισεκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013. Μεταξύ των κύριων επιτευγμάτων της εταιρικής σχέσης Αφρική-ΕΕ στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Η ΕΕ ενισχύει με 1 εκατ. ευρώ το Ταμείο εκλογικής συνδρομής της ΑΕ.

Το Νοέμβριο 2010, ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η πλατφόρμα διαλόγου για τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Αφρικής-ΕΕ. Η δημιουργία ενός ανοικτού χώρου για τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, τα θεσμικά όργανα, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών θα συμβάλει στην ενίσχυση των πολιτικών δημοκρατικής διακυβέρνησης και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δύο ηπείρους.

Δύο παραδείγματα στήριξης της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ΕΕ

Τανζανία: Μετά τις εκλογές του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισέφερε 1,4 εκατ. ευρώ σε πρόγραμμα που συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου του εθνικού προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο, καθώς και στην ενδελεχή εξέταση των νομοσχεδίων από προέδρους επιτροπών. Επιπλέον, συνέβαλε στη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον έλεγχο των νομοσχεδίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιρροής της στη νομοθετική διαδικασία.

Σουδάν: Η ΕΕ χορήγησε 80.000 ευρώ σε σχέδιο που, πριν από τις εκλογές του 2010, αύξησε επιτυχώς την ευαισθητοποίηση των γυναικών και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές περιοχές (ιδίως στην εθνότητα Nούμπα) στο Σουδάν, με την παροχή κατάρτισης σχετικά με τα δικαιώματα του πολίτη, την απογραφή και την εγγραφή των ψηφοφόρων σε εκλογικούς καταλόγους. Επίσης συνέβαλε στην ενίσχυση των ηγετών τοπικών κοινοτήτων ώστε να συμμετάσχουν στις εκλογές και στην παρακολούθησή τους.

Πρόγραμμα του Επιτρόπου Piebalgs

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ο Επίτροπος Piebalgs θα συναντηθεί με τον κ. Jean Ping, πρόεδρο της επιτροπής ΑΕ και τον κ. Ramtane Lamamra, επίτροπο της ΑΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια.

Θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους από την Κένυα, το Μπενίν, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Νιγηρία, τη Σενεγάλη, τη Νότιο Αφρική, την Ουγκάντα και τη Ζάμπια.

Η σύνοδος κορυφής θα δώσει επίσης την ευκαιρία για πραγματοποίηση συνάντησης με τον Bill Gates, συνπρόεδρο του Βill and Melinda Gates Foundation, και τον Mo Ibrahim, πρόεδρο του Mo Ibrahim Foundation.

Ιστορικό

Το 2007, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την Αφρική έθεσαν σε εφαρμογή την κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων πέρα από τους στόχους της παραδοσιακής αναπτυξιακής πολιτικής. Συστάθηκαν οκτώ θεματικές εταιρικές σχέσεις για τη διασφάλιση επιχειρησιακής παρακολούθησης: ειρήνη και ασφάλεια· δημοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα· εμπόριο, περιφερειακή ολοκλήρωση και υποδομές· ΑΣΧ· ενέργεια· κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, κινητικότητα και απασχόληση· επιστήμη, κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα.

Κατά την 3η σύνοδο κορυφής Αφρικής - ΕΕ στη Λιβύη το Νοέμβριο του 2010, οι ηγέτες της Αφρικής και της Ευρώπης ανανέωσαν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την εταιρική σχέση και εξέδωσαν δεύτερο σχέδιο δράσης που καλύπτει και τους οκτώ τομείς για την περίοδο 2011-2013.

Περισσότερες πληροφορίες:

IP/10/1605 που ανακοινώνει την 3η σύνοδο κορύφής Αφρικής-ΕΕ στη Λιβύη

MEMO/10/604 για την 3η σύνοδο κορυφής Αφρικής-ΕΕ

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid :

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την ανάπτυξη, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar