Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Bruxelles, den 28. januar 2011

Kommissær Piebalgs budskab på Den Afrikanske Unions topmøde: Større stabilitet giver en mere bæredygtig udvikling

EU's kommissær for udvikling Andris Piebalgs deltager i Den Afrikanske Unions topmøde i Addis Ababa den 30. og 31. januar. Topmødets emne er "fælles værdier: en vej til større sammenhold og mere integration". Den Europæiske Union arbejder tæt sammen med Den Afrikanske Union om at fremme god regeringsførelse, retssikkerhed, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene og kultur. Han deltager desuden i et møde om situationen i Somalia under forsæde af Ban-Ki-Moon og drøfter politiske emner og støtte på bilaterale møder med en række centrale repræsentanter for det afrikanske kontinent.

Inden afrejsen udtalte Andris Piebalgs: "I lyset af de seneste politiske begivenheder på kontinentet er det helt på sin plads, at topmødet i Den Afrikanske Union har valgt at fokusere på større sammenhold og fælles værdier. Min deltagelse i topmødet bekræfter, at EU støtter fuldt og helt op om kontinentets udvikling hen imod mere integration, demokrati og god regeringsførelse, det uomgængelige grundlag for, at Afrika kan udvikle sig på lang sigt og udvikle sig til gavn for befolkningerne." Som led i Afrika-EU-partnerskabet, der blev oprettet i 2007 og evalueret i 2010, støtter EU aktivt Den Afrikanske Union i dens bestræbelser på at udvikle en afrikansk regeringsarkitektur. Den afrikanske regeringsarkitektur indeholder en række normative og institutionelle instrumenter og organer såsom det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol, Det Panafrikanske Parlament og Den Afrikanske Unions konvention om forebyggelse og bekæmpelse af korruption.

EU støtter sine afrikanske samarbejdspartneres arbejde med at udbrede demokrati og menneskerettigheder med over 2 mia. EUR i perioden 2007-2013. Af Afrika-EU-partnerskabets vigtigste resultater på dette område kan nævnes:

EU støtter Den Afrikanske Unions valgbistandsfond med 1 mio. EUR.

I Bruxelles søsatte EU og de afrikanske lande i november 2010 en "platform for dialog" om regeringsførelse og menneskerettigheder. Det er et rum, hvor interessenter, institutioner, regeringer og civilsamfund kan bidrage til at skabe mere demokratisk regeringsførelse og bedre overholdelse af menneskerettigheder på begge kontinenter.

To eksempler på EU's støtte til demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder

Tanzania: Efter valget i 2007 bidrog Europa-Kommissionen med 1,4 mio. EUR til et program, som har været med til at forbedre kvaliteten af parlamentets budgetrevision og af udvalgsformænds granskning af lovforslag. Det har også forbedret dialogen mellem parlamentet og civilsamfundet. Inddragelsen af civilsamfundet i behandlingen af lovforslag har styrket dets indflydelse på lovgivningen.

Sudan: EU bevilgede 80 000 EUR til et vellykket oplysningsprojekt blandt kvinder og indbyggere i Sudans landdistrikter (nærmere betegnet Nubafolket) forud for valget i 2010. Som led i projektet oplystes om borgerlige rettigheder, folketællinger og optagelse på valglister. Projektet bidrog også til at gøre de lokale ledere i stand til at deltage i valgene og overvåge dem.

Andris Piebalgs program

I forbindelse med topmødet møder Andris Piebalgs Jean Ping, formand for Kommissionen for Den Afrikanske Union og Ramtane Lamamra, Den Afrikanske Unions kommissær for fred og sikkerhed.

Derudover holder han møder med repræsentanter for Kenya, Benin, Kap Verde, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Uganda og Zambia.

Han vil også benytte lejligheden til at mødes med Bill Gats, den ene af formændene for fonden Bill and Melinda Gates Foundation, og Mo Ibrahim, der er formand for fonden Mo Ibrahim Foundation.

Baggrund

I 2007 lancerede stats- og regeringsledere fra Europa og Afrika det fælles strategiske Afrika-EU-partnerskab for at forfølge fælles interesser, der ligger uden for de områder, som den traditionelle udviklingspolitik fokuserer på. Der etableredes otte tematiske partnerskaber med henblik på at sikre den operationelle opfølgning: fred og sikkerhed, demokratisk forvaltning og menneskerettigheder, handel, regional integration og infrastrukturer, millenniumudviklingsmål, energi, klima, migration, mobilitet og beskæftigelse, videnskab, informationssamfund og rummet.

På det tredje topmøde mellem Afrika og EU i Libyen i november 2010 fornyede lederne deres tilsagn om at støtte partnerskabet og vedtog den anden handlingsplan, der dækker alle otte områder i perioden 2011-2013.

Yderligere oplysninger

IP/10/1605, hvori det tredje topmøde mellem Afrika og EU i Libyen bekendtgøres

MEMO/10/604 om det tredje topmøde mellem Afrika og EU i Libyen

Webstedet for generaldirektoratet for EuropeAid – Udvikling og samarbejde

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Webstedet for EU's kommissær for udvikling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webstedet for Afrika-EU-partnerskabet:

http://www.africa-eu-partnership.org/.


Side Bar