Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

V Bruselu dne 28. ledna 2011

Komisař Piebalgs bude na summitu Africké unie prosazovat pevnější stabilitu udržitelného rozvoje

Komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs se ve dnech 30.-31. ledna 2011 zúčastní vrcholné schůzky Africké unie v Addis Abebě. Nejvyšší představitelé na něm projednají hlavní téma summitu „Pevnější jednota a integrace prostřednictvím společných hodnot“. Evropská unie v těsném partnerství s Africkou unií spolupracuje na podpoře řádné správy věcí veřejných, právního státu, lidských práv, kultury a rovnoprávnosti mužů a žen. Zúčastní se rovněž porady o situaci v Somálsku pod předsednictvím Ban-Ki-Moona a řady dvoustranných setkání s významnými představiteli afrického kontinentu, s nimiž projedná politické otázky a otázky pomoci.

Komisař Piebalgs před odjezdem řekl: „Důraz, který summit Africké unie klade na silnější jednotu a společné hodnoty, je zvlášť dobře načasován vzhledem k tomu, co na tomto kontinentě v poslední době probíhá. Na summitu AU potvrdím, že EU plně podporuje vývoj afrického kontinentu směrem k větší integraci, demokracii a řádné správě věcí veřejných. Tyto hodnoty tvoří nezbytný základ pro dlouhodobý růst a prosperitu Afriky ku prospěchu všech lidí“.

V rámci partnerství mezi Afrikou a EU, které bylo založeno v roce 2007 a přezkoumáno v roce 2010, Evropská unie aktivně spolupracuje s Africkou unií v jejím úsilí o rozvoj vznikající struktury africké veřejné správy (AGA). AGA se skládá z řady normativních a institucionálních nástrojů a subjektů, jako jsou Africká charta lidských práv a práv národů, Africký soud pro lidská práva a práva národů a Panafrický parlament, jakož i Úmluva Africké unie o předcházení korupci a boji proti ní.

EU finančně podporuje činnost svých afrických protějšků v oblasti šíření demokracie a lidských práv a na tyto účely věnovala v letech 2007–2013 přes 2 miliardy EUR. Mezi hlavní úspěchy partnerství Afrika-EU v této oblasti patří:

Podpora Fondu AU na pomoc volbám ve výši 1 milionu EUR.

V listopadu 2010 byla v Bruselu otevřena afro-evropská "Platforma dialogu" o správě věcí veřejných a o lidských právech. Tato platforma otevírá prostor pro hlavní zúčastněné strany, instituce, vlády a občanskou společnost a tím přispívá ke zkvalitňování politik na poli demokratického vládnutí a k větší úctě k lidským právům na obou světadílech.

Zde jsou dva příklady toho, jak EU podporuje demokratickou správu věcí veřejných a lidská práva

Tanzanie: Po volbách v roce 2007 věnovala Evropská komise 1,4 milionu EUR na program, který pomohl zkvalitnit přezkum státního rozpočtu v parlamentu a posuzování zákonů ze strany předsedů výborů. Kromě toho se zintenzívnil dialog mezi parlamentem a občanskou společností. Zapojení občanské společnosti do posuzování zákonů posílilo její vliv na legislativu.

Súdán: EU věnovala 80 000 EUR na projekt, jemuž se podařilo před volbami v roce 2010 zvýšit povědomí mezi ženami a lidmi žijícími na súdánském venkově (jmenovitě v komunitě Nuba). V rámci tohoto projektu byla šířena osvěta o lidských právech, sčítání lidu a registraci voličů. Projekt také přispěl k tomu, že se vůdci místních komunit mohli zúčastnit voleb a monitorovat jejich průběh.

Pracovní program komisaře Piebalgse

Mimo summitu se komisař Piebalgs setká s předsedou Komise AU Jeanem Pingem a s komisařem AU pro mír a bezpečnost Ramtanem Lamamrou.

Bude též jednat s představiteli Keni, Beninu, Kapverd, Nigérie, Senegalu, Jižní Afriky, Ugandy a Zambie.

Na summitu bude příležitost k setkání s Billem Gatesem, spolupředsedou nadace Bill and Melinda Gates Foundation a s Mo Ibrahimem, který je předsedou nadace Mo Ibrahim Foundation.

Souvislosti

V roce 2007 zahájily hlavy států a předsedové vlád z Evropy a Afriky společné strategické partnerství Afrika-EU, jehož záměrem je prosazovat společné zájmy nad rámec tradiční rozvojové politiky. Byly dohodnuty navazující operativní akce v rámci osmi tematických partnerství: mír a bezpečnost; demokratická správa věcí veřejných a lidská práva; obchod, regionální integrace a infrastruktura; rozvojové cíle tisíciletí; energetika; změna klimatu, migrace, mobilita a zaměstnanost; věda, informační společnost a vesmír.

Na 3. summitu Afrika-EU, který se konal v listopadu 2010 v Libyi, vedoucí afričtí a evropští představitelé znovu potvrdili své závazky vůči Partnerství a přijali druhý akční plán na roky 2011–2013, který pokrývá všech osm oblastí.

Další informace:

IP/10/1605 tisková zpráva o 3. summitu Afrika-EU v Libyi

MEMO/10/604 o 3. summitu Afrika-EU

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka Partnerství EU–Afrika: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar