Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia trasează calea către o creștere eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

Bruxelles, 20 septembrie 2011 – Comisia Europeană a prezentat astăzi o „foaie de parcurs” care vizează transformarea economiei europene într-o economie durabilă până în anul 2050. Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor conturează maniera în care putem ajunge la o creștere eficientă din punctul de vedere al resurselor, care este esențială pentru bunăstarea și prosperitatea noastră viitoare. Foaia de parcurs identifică sectoarele economice care consumă cele mai multe resurse și sugerează instrumente și indicatori care să ajute la orientarea acțiunilor atât la nivelul UE, cât și pe plan internațional. Este vorba de un program pentru competitivitate și creștere bazat pe utilizarea de resurse mai puține atunci când producem și consumăm bunuri și pe crearea de oportunități de afaceri și de locuri de muncă din activități precum reciclarea, ameliorarea proiectării produselor, înlocuirea materialelor și ingineria ecologică.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: Creșterea ecologică este singurul viitor durabil pentru Europa și pentru întreaga lume. Între industrie și mediu trebuie să existe o relație de cooperare, pentru că pe termen lung avem cu toții aceleași interese.”

O mai bună utilizare a resurselor într-un mediu foarte solicitat

Creșterea cererii la nivelul întregii planete face să crească presiunea asupra mediului, creând o competiție mai mare pentru resurse. Resurse naturale cheie, precum materiile prime, metalele, energia, biodiversitatea și apa au fost până acum utilizate pentru a alimenta creșterea economică ca și cum ar fi fost inepuizabile. Acest comportament nu poate fi menținut pe termen lung. Foaia de parcurs prezentată astăzi propune mijloace prin care creșterea economică poate continua într-o manieră durabilă.

S-au trasat măsuri care vizează transformarea producției și a consumului, incluzând stimulente pentru investitori destinate să promoveze inovația ecologică și un rol mai mare acordat proiectării ecologice, etichetării ecologice și încurajării instituțiilor publice în direcția unor cheltuieli mai ecologice. Guvernele sunt invitate să impoziteze mai puțin munca și mai mult poluarea și consumul de resurse, oferind în același timp noi stimulente pentru a-i direcționa pe consumatori către produse eficiente din punctul de vedere al energiei. Foaia de parcurs recomandă, de asemenea, adaptarea prețurilor pentru a reflecta costurile reale de utilizare a resurselor, în special în ceea ce privește impactul asupra mediului și a sănătății.

Foaia de parcurs vizează abordarea problemei utilizării ineficiente a resurselor în sectoarele responsabile pentru cea mai mare parte a impactului asupra mediului, și anume alimentele, clădirile și transporturile, ale căror efecte combinate reprezintă 70-80 % din impactul total asupra mediului.

Este, de asemenea, subliniată importanța gestionării mai eficiente a resurselor naturale care stau la baza economiei noastre. Presiunea asupra unor resurse precum biodiversitatea, solul și clima este în continuă creștere, iar neîndeplinirea obiectivelor actuale s-ar putea dovedi dezastruoasă pe termen lung.

Abordarea eficienței utilizării resurselor la toate nivelurile de politică

Foaia de parcurs recomandă o abordare integrată, care implică un număr mare de domenii de politică, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre și care se concentrează pe resursele cele mai solicitate. Printre instrumentele la care se va recurge se numără legislația, instrumentele de piață, reorientarea instrumentelor de finanțare și promovarea unei producții și a unui consum durabile. Până în 2013 se vor stabili indicatori și ținte clare, previzibile și transparente pentru toate părțile implicate, printr-un proces participativ care să implice factori de decizie, experți, ONG-uri, societăți comerciali și consumatori.

Context

Inițiativa emblematică a Strategiei Europa 2020 privind eficiența utilizării resurselor prevedea elaborarea unei foi de parcurs care să definească obiectivele pe termen mediu și lung referitoare la utilizarea eficientă a resurselor și mijloacele de atingere a acestora. Această foaie de parcurs vine în prelungirea și în completarea altor inițiative din cadrul inițiativei emblematice, precum Foaia de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Cartea albă a transporturilor, adoptată în primăvara anului 2011, și Foaia de parcurs privind energia, așteptată în cursul acestui an. Foaia de parcurs privind eficiența utilizării resurselor se bazează pe Strategia tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale din 2005 și pe Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene.

Etapele următoare

Diversele acțiuni și măsuri indicate în foaia de parcurs vor fi acum duse mai departe. Comisia va pregăti propuneri de politică și legislative corespunzătoare pentru punerea în aplicare a acesteia. Va fi, de asemenea, nevoie ca statele membre să acționeze la nivelul lor, punând la dispoziția agenților economici și a consumatorilor noi măsuri de eficientizare.

Pentru mai multe informații privind eficiența utilizării resurselor și pentru consultarea foii de parcurs vă rugăm să vizitați adresa:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar