Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság erőforrás-hatékony növekedési pályát vázolt fel

Brüsszel, 2011. szeptember 20. – Az Európai Bizottság a mai napon ütemtervet tett közzé, amelynek célja, hogy az európai gazdaság 2050-ig fenntarthatóvá váljon. Az erőforrás-hatékony Európa létrehozására irányuló ütemterv körvonalazza a jövőbeni jólétünk szempontjából alapvető fontosságú erőforrás-hatékony növekedés megvalósításának módját. Azonosítja a legtöbb erőforrást felhasználó gazdasági ágazatokat, valamint eszközökkel és mutatókkal ad iránymutatást az európai és nemzetközi szintű intézkedések számára. A versenyképességet és növekedést célzó terv azon alapul, hogy kevesebb erőforrást használjunk fel a javak előállítása és fogyasztása során, valamint üzleti lehetőségeket és munkahelyeket teremtsünk az olyan tevékenységekből, mint az újrahasznosítás, a jobb terméktervezés, a helyettesítő anyagok és a környezetbarát tervezés.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A környezetbarát növekedés jelenti az egyedüli fenntartható jövőképet Európa és a világ számára. Az iparnak és a környezetvédelmi ágazatnak együtt kell működnie, mivel hosszú távon ugyanazok az érdekeink.”

A környezeti terhelés enyhítése jobb erőforrás-felhasználással

A globális kereslet növekedése egyre nagyobb környezeti nyomást okoz és erősíti az erőforrásokért vívott versenyt. A kulcsfontosságú természeti erőforrásokat, mint nyersanyagokat, fémeket, energiát, a biológiai sokféleséget és a vizet úgy használják fel a gazdasági növekedés érdekében, mintha azok kimeríthetetlenek lennének. Ez azonban hosszú távon nem tartható fenn. A mai napon közzétett ütemterv a fenntartható növekedés megvalósításához vezető utat vázolja fel.

Az intézkedések a termelés és fogyasztás átalakítását célozzák, ösztönzőket vezetnek be a befektetők számára a környezetbarát innováció előmozdítása érdekében, valamint nagyobb szerepet biztosítanak a környezetbarát tervezés, ökocímkézés és környezetbarátabb közbeszerzés számára. A kormányzatok felkérést kapnak, hogy a munka adóztatásáról a környezetszennyezés és az erőforrások adóztatása felé mozduljanak el, és új ösztönzőket vezessenek be a fogyasztók erőforrás-hatékony termékekhez terelése érdekében. A ütemterv ajánlást is tartalmaz az árak olyan módon történő kiigazítására, hogy azok az erőforrás-felhasználás és különösen a környezeti és egészségügyi hatások valós költségét tükrözzék.

A ütemterv a legnagyobb környezeti hatásért felelős ágazatok, főleg az élelmiszeripar, építőipar és közlekedés erőforrás-hatékonyságát kívánja javítani, mivel ezek okozzák a környezeti hatások 70–80%-át.

Az ütemterv továbbá a gazdaság alapjait adó természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás fontosságát is hangsúlyozza. Az erőforrások, köztük a biológiai sokféleség, a talaj és az éghajlat egyre nagyobb nyomásnak van kitéve, és a meglévő célok teljesítésének elmaradása hosszabb távon katasztrófához vezethet.

Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása a politika minden szintjén

A ütemterv több szakpolitikai területet átfogó, európai és tagállami szintű integrált megközelítést javasol, amely a legnagyobb terhelésnek kitett erőforrásokra összpontosít. Az alkalmazott eszközök magukban foglalják a jogszabályokat, a piaci alapú eszközöket, a beruházási eszközök súlypontjainak áthelyezését, valamint a fenntartható termelés és fogyasztás előmozdítását. A politikai döntéshozók, szakértők, nem-kormányzati szervezetek, vállalkozások és fogyasztók bevonásával zajló, részvételi elven működő folyamat keretében 2013-ig kidolgozásra kerülnek az előrejelezhetőséget és átláthatóságot biztosító egyértelmű célok és mutatók.

Előzmények

Az Európa 2020 erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos kiemelt kezdeményezése egy ütemterv kidolgozását tartotta szükségesnek az erőforrás-hatékonyság közép- és hosszú távú céljainak és megvalósításuk módjának meghatározása érdekében. Az ütemterv a kiemelt kezdeményezés más kezdeményeseire, köztük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megteremtésének ütemtervére, a 2011 tavaszán elfogadott, a közlekedésről szóló fehér könyvre és a még idén közzétenni tervezett energia-ütemtervre épít és kiegészíti azokat. Az erőforrás-hatékonysági ütemterv a természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó 2005-ben kiadott tematikus stratégiára és az EU fenntartható fejlődére vonatkozó stratégiájára is épít.

Következő lépések

Az ütemtervben található különböző cselekvéseket és intézkedéseket folytatni kell. A Bizottság megfelelő szakpolitikai és jogalkotási javaslatokat fog tenni az ütemterv végrehajtása érdekében. A tagállamoknak és saját szintjükön eljárva kell új hatékonysági intézkedéseket hozni a vállalkozások és fogyasztók számára.

Az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos további információkat és az ütemtervet a következő internetes címen találhatja meg:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar