Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Modernisering en inzetbaarheid staan centraal in de nieuwe hervormingsstrategie hoger onderwijs

Brussel, 20 september 2011 – Vandaag presenteerde de Europese Commissie in het kader van de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid een hervormingsstrategie om het aantal afgestudeerden te verhogen, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het uiterste te bereiken van wat het hoger onderwijs kan doen om de economie van de EU sterker uit de crisis te laten komen. In die strategie worden prioriteitsgebieden aangewezen waar de EU-landen meer moeten doen om de gemeenschappelijke onderwijsdoelstellingen te bereiken en wordt aangegeven hoe de Europese Unie hun moderniseringsbeleid kan ondersteunen. De initiatieven op EU-niveau omvatten een multidimensionele ranglijst van universiteiten die de studenten beter informeert over de programma's die het beste voor hen zijn en een "Erasmus for Masters"-garantieregeling voor leningen voor studenten die in het buitenland een graad willen verwerven.

De Europese Unie telt ongeveer 4 000 universiteiten en andere hogeronderwijsinstellingen en meer dan 19 miljoen studenten. De laatste jaren zijn het aantal en de variëteit van de hogeronderwijsinstellingen en ook het aantal studenten wezenlijk gestegen. Maar de financiering, de bestuursstructuren en de studieprogramma's zijn vaak achtergebleven. Het hoger onderwijs presteert niet voldoende om Europa te voorzien van voldoende mensen met de juiste vaardigheden om werkgelegenheid en groei te creëren. In de rest van de wereld verhogen de concurrenten van Europa, en vooral de opkomende economieën, in hoog tempo hun investeringen in het hoger onderwijs.

Bij de lancering van de strategie zei Androulla Vassiliou, de Europese commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, het volgende: "Het hoger onderwijs is een krachtige motor van economische groei, opent deuren naar een betere levensstandaard en biedt kansen voor mensen. Het is ook de beste verzekering tegen werkloosheid. Toch hebben te veel afgestudeerden moeite om werk van hun niveau te vinden. Wij moeten het hoger onderwijs – en het beroepsonderwijs – hervormen zodat wij onze jongeren de vaardigheden kunnen meegeven die zij nodig hebben om hun potentieel in termen van ontwikkeling en inzetbaarheid volledig te benutten."

Achtergrond

Enkele prioriteitsgebieden waar verdere hervormingen nodig zijn:

  • Verhoging van het aantal afgestudeerden, het hoger onderwijs aantrekkelijk maken voor bredere lagen van de bevolking en vermindering van het aantal studenten die hun opleiding zonder diploma verlaten

  • Verbetering van de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs zodat de studieprogramma's voldoen aan de behoeften van het individu, de arbeidsmarkt en de carrières van de toekomst, alsmede het stimuleren en belonen van uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek

  • De studenten meer kansen bieden om extra vaardigheden te verwerven door een studie of opleiding in het buitenland te volgen en internationale samenwerking bevorderen om de prestaties van het hoger onderwijs te verbeteren

  • Meer onderzoekers opleiden om het pad te effenen voor de industrie van morgen

  • De banden tussen onderwijs, onderzoek en de zakenwereld versterken om uitmuntendheid en innovatie te bevorderen

  • Zorgen voor een efficiënte financiering – het potentieel van het bestuur van het hoger onderwijs vrijmaken en investeren in kwalitatief hoogstaand onderwijs om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen.

Veel EU-landen geven prioriteit aan de modernisering van hun hogeronderwijsstelsels, maar het potentieel van de Europese hogeronderwijsinstellingen om bij te dragen aan de Europese welvaart en om hun bredere taak in de maatschappij te vervullen, blijft onderbenut. Daarom staat het hoger onderwijs centraal in de Europa 2020‑strategie, die als doelstelling heeft dat 40% van de jongeren van Europa in 2020 een diploma hoger onderwijs heeft (in 2010 was dat 33,6%).

In juli heeft de Commissie haar voorstellen voor de volgende meerjarige EU-begroting (2014-2020) bekendgemaakt, die wezenlijke verhogingen voor onderwijs, opleiding en jeugd (+73%) en voor onderzoek (+46%) omvatten en aldus een erkenning inhouden van het cruciale belang ervan voor de bevordering van de groei. De hervormingsagenda voor de modernisering van het hoger onderwijs is een leidraad voor de uitgavenprioriteiten van de EU-programma's ter ondersteuning van de hervormingen.

De hervormingsstrategie van de Commissie is ontwikkeld door middel van analyses, studies en overleg met hogeronderwijsinstellingen, docenten, onderzoekers, studenten, ondernemingen, vakbonden, regeringen en internationale organisaties. Bijbehorende documenten zijn een werkdocument van de diensten van de Commissie waarin de recente ontwikkelingen in de Europese hogeronderwijsstelsels worden onderzocht, en de studie "Modernisation of higher education in Europe: Funding and the Social Dimension 2011" over de ontwikkelingen in de financiering van het hoger onderwijs en het beleid voor een betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs IP/11/1037

Voor meer informatie:

MEMO/11/613 - Modernising higher education – facts and figures

MEMO/11/615 – An EU strategy for modernising higher education – Questions and Answers

Mededeling: EU-strategie voor de modernisering van het hoger onderwijs:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf

Statistiek – Werkdocument van de diensten van de Commissie over recente ontwikkelingen in de Europese hogeronderwijsstelsels:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/wp0911_en.pdf

Eurydice-studie "Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension":

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Europese Commissie: Hoger onderwijs:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

De voorstellen van de Commissie voor onderwijs, opleiding en jeugd in de volgende EU-begroting: IP/11/857

Contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar