Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Przemysł UE: ożywienie gospodarcze w wolniejszym tempie

Bruksela, dnia 19 września 2011 r. W ciągu ostatnich trzech miesięcy do lipca 2011 r. produkcja była o 4,5% większa niż rok wcześniej, ale niemal nie zmieniła się w porównaniu z pierwszym kwartałem. W ubiegłych miesiącach produkcja ucierpiała na skutek przerw w dostawach spowodowanych japońskim tsunami. Obecnie wydajność jest o około 14% wyższa niż podczas zapaści na początku 2009 r. i nadal o 8% niższa w stosunku do szczytowego poziomu na początku 2008 r.

Niedawny spadek zaufania przedsiębiorców wskazuje na wolniejsze tempo wzrostu w drugiej połowie roku, ale zaufanie w przemyśle jest nadal powyżej średniej długoterminowej. Wysokie ceny energii i innych nakładów, przerwy w dostawach na skutek trzęsienia ziemi w Japonii, oszczędności budżetowe w niektórych państwach oraz pewne dalsze ograniczenia w dostępie do finansowania negatywnie wpływają na dynamikę ożywienia gospodarczego. Produkcja w sektorze budowlanym ustabilizowała się na względnie niskim poziomie, przy czym ożywienie widoczne jest w branży inżynierii lądowej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa, powiedział: „Nasz przemysł jest w lepszej kondycji niż przed kryzysem. Szczególnie widoczne są dobre wyniki w Niemczech i we Francji w lipcu. Słabsza dynamika ożywienia powinna nas jednak zmusić do dalszego promowania wzrostu i konkurencyjności, również poprzez reformy strukturalne zmierzające do uwolnienia potencjału przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.”

Pełne wrześniowe sprawozdanie pt. „Ożywienie gospodarcze w przemyśle”

Kontekst

W drugim kwartale 2011 r. ożywienie produkcji przebiegało w wolniejszym tempie.

  • Najwyższy wzrost produkcji odnotowano w branży komputerowej i elektronicznej, a także w sektorach maszynowym i inżynieryjnym.

  • Spadek odnotowano głównie w branży półproduktów, w szczególności tytoniu, wyrobów włókienniczych, odzieży i innych niemetalicznych produktów mineralnych.

  • Rynki pracy pozostają dość stabilne. Najnowsze dane i prognozy dla usług, w tym w branży turystycznej, są optymistyczne, ale na obraz ten będzie wpływała ogólna sytuacja gospodarcza.

  • Wywóz poza UE wzrósł do dawnego wysokiego poziomu. Wzrost w handlu wewnątrzunijnym, popyt wewnętrzny i spożycie prywatne pozostają na niskim poziomie i odstają od wzrostu odnotowywanego w krajach o gospodarkach wschodzących.

Dane z pierwszego kwartału 2011 r. potwierdzają, że zatrudnienie w branży produkcyjnej ustabilizowało się. Od czasu cyklicznego maksimum w 2008 r. zatrudnienie w tym sektorze zmniejszyło się jednak o około 11%. Stopa bezrobocia pozostawała niezmieniona przez trzy miesiące, a w niektórych państwach widoczna jest również niewielka poprawa.

Porównanie państw członkowskich

Porównując sytuację w państwach członkowskich, można zauważyć znaczące różnice:

  • ożywienie jest obecnie widoczne we wszystkich państwach z wyjątkiem Cypru i Grecji;

  • mimo iż produkcja unijna jest nadal na niższym poziomie niż przed kryzysem, w niektórych państwach osiąga ona poziom znacznie wyższy niż przed spowolnieniem, mianowicie w Polsce, na Słowacji, w Belgii, Irlandii i Estonii.

Wskaźniki produkcji dla UE-27 w latach 1993 – 2011 (dostosowane do trendu)

Źródło: Eurostat

Kontakt :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03


Side Bar