Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Bruselj, 28. januarja 2011

Komisar Piebalgs bo obiskal Etiopijo zaradi krepitve odnosov in podpisa projekta v zvezi s podnebnimi spremembami v vrednosti 13,7 milijona EUR

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs se bo 31. januarja v Adis Abebi sestal z etiopskim premierom Melesom Zenawijem in drugimi člani vlade. Pogovori bodo priložnost za nadaljnjo krepitev razvojnega sodelovanja z Etiopijo, ki je pomembna regionalna partnerica EU in prejemnica največjega posamičnega deleža pomoči EU. Komisar Piebalgs bo s sogovorniki razpravljal o možnih načinih zagotavljanja podpore petletni nacionalni strategiji za „rast in spremembe“ ter podpisal sporazum o izvajanju globalnega zavezništva o podnebnih spremembah v Etiopiji.

Pred obiskom je komisar Piebalgs pojasnil: „Etiopija je cenjena partnerica EU, odnose s to državo pa želimo še okrepiti. Zlasti si bomo prizadevali poglobiti dialog o vprašanju, kako doseči razvojne cilje tisočletja, ter o ekonomskih politikah. Vesel sem, da je Etiopija v ospredju pri razpravah o podnebnih spremembah v mednarodnih forumih. Hkrati je tudi ena od prednostnih držav, ki jih je EU izbrala za projekte v okviru globalnega zavezništva o podnebnih spremembah. Podpis sporazuma o donaciji v vrednosti 13,7 milijona EUR bo pomemben korak v okviru pomoči Etiopiji pri vzpostavljanju gospodarstva, odpornega na podnebje.“

Komisar Piebalgs se bo sestal z naslednjimi predstavniki etiopske vlade:

  • predsednikom vlade Melesom Zenawijem,

  • namestnikom predsednika vlade in ministrom za zunanje zadeve Desalegnom Hailemariamom,

  • ministrom za finance in gospodarski razvoj Sufianom Ahmedom,

  • ministrom za kmetijstvo Tefero Deribewom.

Glavna tema razprav bodo nova prizadevanja Etiopije za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja in okrepitev gospodarske rasti. Etiopska vlada je leta 2010 sprejela petletno nacionalno strategijo z naslovom „Načrt za rast in spremembe“, katere cilj je zagotoviti visoko letno stopnjo rasti in napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, zlasti na področju zdravja, izobraževanja in dostopa do vode. Nacionalna strategija bo priložnost za EU, da okrepi dialog o politikah in ga usmeri v najpomembnejša področja, na katerih so potrebne reforme, na primer izvajanje nove industrijske politike in posodobitev nacionalnega bančnega sistema.

V zvezi s tem bo komisar obiskal tudi komisijo za blagovno menjavo in se sestal s predstavniki gospodarstva.

Podpis projekta za boj proti podnebnim spremembam

Evropski komisar Andris Piebalgs ter etiopski minister za finance in gospodarski razvoj Sufian Ahmed bosta podpisala sporazum o donaciji v vrednosti več kot 13,7 milijona EUR, namenjen izvajanju globalnega zavezništva o podnebnih spremembah v Etiopiji. Program naj bi Etiopiji zlasti pomagal vzpostaviti ogljično nevtralno gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe. Projekt se bo izvajal na petih območjih vzdolž porečja Nila. Od projekta naj bi imelo korist približno 110 000 gospodinjstev na teh območjih, in sicer prek:

  • institucionalne podpore politikam in programom, namenjene zlasti agenciji za varstvo okolja,

  • ozaveščanja in boljše seznanjenosti zainteresiranih strani o vprašanjih, povezanih s podnebnimi spremembami,

  • opredelitve in preverjanja praks v zvezi s podnebnimi spremembami za posamezna področja.

Ozadje

Etiopija je ena od držav AKP, ki prejemajo največ pomoči iz Evropskega razvojnega sklada (ERS). Skupni znesek pomoči za 10. ERS, ki zajema obdobje 2008–2013, znaša 644 milijonov EUR. EU kot celota (Evropska komisija in države članice) je največja donatorka Etiopiji. Vsako leto ji nameni približno milijardo EUR sredstev (40 % skupne uradne pomoči Etiopiji). EU je tudi glavni izvozni trg za etiopske proizvode. V zadnjih petih letih je bila povprečna stopnja gospodarske rasti v Etiopiji 10 %, za leto 2010 pa je napovedana upočasnitev na 7 %.

Globalno zavezništvo o podnebnih spremembah, vzpostavljeno leta 2007, je namenjeno krepitvi podpore ter poglabljanju dialoga in sodelovanja na področju podnebnih sprememb med evropskimi državami in državami v razvoju, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam, zlasti najmanj razvitimi državami in majhnimi otoškimi državami v razvoju. Glavne dejavnosti zavezništva so: finančni sporazumi z izbranimi državami upravičenkami, srečanja, namenjena krepitvi regionalnega dialoga za izboljšanje sodelovanja na področju podnebnih sprememb, ter tehnična pomoč, ki vključuje dejavnosti razvoja projektov in krepitve zmogljivosti.

Podrobnejše informacije:

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran delegacije EU v Etiopiji:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Spletna stran globalnega zavezništva o podnebnih spremembah:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar