Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

V Bruseli 28. januára 2011

Komisár Piebalgs navštívi Etiópiu, aby diskutoval o posilnení vzťahov a podpísal projekt týkajúci sa zmeny klímy v hodnote 13,7 milióna EUR

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs sa stretne s etiópskym predsedom vlády Melesom Zenawim a ďalšími členmi vládneho kabinetu v Addis Abebe 31. januára. Stretnutie bude príležitosťou na ďalšie prehĺbenie rozvojovej spolupráce EÚ s Etiópiou, ktorá je významným regionálnym partnerom EÚ a najväčším individuálnym príjemcom pomoci EÚ. Komisár Piebalgs preskúma možnosti, ako podporiť päťročnú národnú stratégiu vlády „Rast a transformácia“, a podpíše dohodu o vykonávaní globálnej aliancie proti zmene klímy v Etiópii.

Komisár Piebalgs pred odchodom vyhlásil: „Etiópia je dôležitým partnerom EÚ a my si želáme tento vzťah ešte viac posilniť. Obzvlášť sa teším na možnosť prehĺbiť náš dialóg v otázkach dosahovania rozvojových cieľov tisícročia a v oblasti hospodárskych politík. Oceňujem skutočnosť, že Etiópia zaujíma v rámci diskusií o zmene klímy popredné miesto na svetových fórach. Je tiež jednou z prioritných krajín, ktoré si EÚ vybrala pre projekty v rámci globálnej aliancie proti zmene klímy. Podpísanie dohody o grante vo výške 13,7 milióna EUR výrazne pomôže Etiópii pri budovaní hospodárstva odolného voči zmene klímy.“

Komisár Piebalgs sa stretne s týmito predstaviteľmi:

  • predsedom vlády Melesom Zenawim,

  • podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Desalegnom Hailemariamom,

  • ministrom financií a hospodárskeho rozvoja Sufianom Ahmedom,

  • ministrom poľnohospodárstva Teferaom Deribewom,

Diskusie sa budú týkať najmä nového úsilia Etiópie o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia a hospodárskeho rastu. V roku 2010 etiópska vláda prijala päťročnú národnú stratégiu, tzv. „Plán pre rast a transformáciu“, ktorej cieľom je dosiahnuť vysoké ročné miery rastu a pokrok v plnení rozvojových cieľov tisícročia, a to najmä v oblasti zdravia, vzdelávania a prístupu k vode. Táto národná stratégia umožní EÚ zintenzívniť politický dialóg a zamerať ho na kľúčové aspekty reforiem, ako sú implementácia novej priemyselnej politiky alebo modernizácia bankového systému krajiny.

Komisár v tejto súvislosti navštívi aj správnu radu komoditnej burzy a stretne sa s predstaviteľmi podnikateľov.

Podpísanie dohody o projekte zameranom na boj proti zmene klímy

Komisár Andris Piebalgs a minister financií a hospodárskeho rozvoja Sufian Ahmed podpíšu dohodu o grante vo výške viac ako 13,7 milióna EUR, ktorá sa týka vykonávania globálnej aliancie proti zmene klímy v Etiópii. Hlavným cieľom programu je prispieť k vybudovaniu uhlíkovo neutrálneho a voči zmenám klímy odolného hospodárstva. Projekt sa bude realizovať vo viacerých povodiach pozdĺž Nílu. Odhaduje sa, že by z neho mohlo profitovať viac než 110 000 domácností v piatich regiónoch. Projekt bude zahŕňať:

  • inštitucionálnu podporu politík a programov, a to najmä v prospech Agentúry na ochranu životného prostredia,

  • opatrenia na zvyšovanie povedomia zainteresovaných strán o rôznych aspektoch zmeny klímy a prehlbovanie ich vedomostí,

  • opatrenia spočívajúce v identifikácii a testovaní praktík spojených so zmenou klímy v konkrétnych oblastiach.

Kontext

Etiópia je jedným z najväčších príjemcov finančných prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu (ERF) spomedzi všetkých krajín AKT. Celkovo je pre Etiópiu v rámci 10. ERF na roky 2008 – 2013 vyčlenená suma vo výške 644 miliónov EUR. EÚ ako celok (Európska komisia spolu s členskými štátmi) je najväčším darcom Etiópie, pričom celkové záväzky dosahujú každý rok približne 1 miliardu EUR (40 % celkovej oficiálnej pomoci v prospech Etiópie). EÚ je tiež najväčším vývozným trhom pre etiópske produkty. Počas posledných piatich rokov dosahovala priemerná miera hospodárskeho rastu 10 %, pričom v roku 2010 sa predpokladá spomalenie rastu a jeho pokles na úroveň 7 %.

Cieľom globálnej aliancie proti zmene klímy, ktorú iniciovala Komisia v roku 2007, je prehĺbiť dialóg a spoluprácu a zvýšiť podporu v oblasti zmeny klímy medzi európskymi krajinami a rozvojovými krajinami, ktoré sú zmenou klímy najviac ohrozené. Ide najmä o najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty. Medzi hlavné aktivity globálnej aliancie proti zmene klímy patria: finančné dohody s vybranými prijímajúcimi krajinami, podujatia v rámci regionálneho dialógu zamerané na posilnenie spolupráce a činnosti v oblasti budovania kapacít.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka delegácie EÚ v Etiópii:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Webová stránka globálnej aliancie proti zmene klímy:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar