Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Bruxelles, 28 ianuarie 2011

Vizita comisarului Piebalgs în Etiopia pentru a purta discuții cu privire la consolidarea relațiilor și pentru a semna un proiect de combatere a schimbărilor climatice, în valoare de 13,7 milioane de euro

La data de 31 ianuarie, comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, va efectua o vizită la Addis Abeba, unde se va întâlni cu prim-ministrul Etiopiei, Meles Zenawi, și cu alți membri ai guvernului acestei țări. Discuțiile dintre aceștia vor oferi ocazia de a consolida în continuare cooperarea pentru dezvoltare cu Etiopia, care este un partener regional important al UE și principalul beneficiar al ajutorului acordat de aceasta. Comisarul Piebalgs va analiza modalitățile de sprijinire a strategiei naționale cincinale a guvernului, intitulată „Creștere și transformare”, și va semna un acord pentru punerea în aplicare a acțiunilor Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice în Etiopia.

Înainte de efectuarea vizitei, comisarul Piebalgs a declarat: „Etiopia este un partener important al UE și dorim să consolidăm în continuare această relație. În mod special, aștept cu nerăbdare aprofundarea dialogului nostru cu privire la îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și la politicile economice. Îmi exprim aprecierea față de rolul de prim-plan asumat de către Etiopia în dezbaterile privind combaterea schimbărilor climatice în cadrul forurilor internaționale. De asemenea, Etiopia se numără printre țările prioritare pe care UE le-a ales pentru proiectele din cadrul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice. Semnarea unui acord de grant în valoare de 13,7 milioane de euro va fi un pas important pentru a ajuta Etiopia să construiască o economie rezistentă la schimbările climatice.”

Comisarul Piebalgs va avea întâlniri cu:

  • Meles Zenawi, prim-ministru;

  • Desalegn Hailemariam, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe;

  • Sufian Ahmed, ministru al finanțelor și al dezvoltării economice;

  • Tefera Deribew, ministru al agriculturii.

Discuțiile se vor concentra asupra noilor eforturi depuse de Etiopia pentru a îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului (ODM) și a înregistra creștere economică. În 2010, guvernul etiopian a adoptat o strategie națională cincinală, Planul de creștere și transformare, care are drept scop asigurarea unor rate ridicate de creștere anuală și înregistrarea de progrese în materie de ODM, în special în ceea ce privește sănătatea, educația și accesul la apă. Această strategie națională va oferi UE ocazia de a intensifica dialogul politic și de a-l direcționa către aspecte care vizează reforme-cheie, cum ar fi punerea în aplicare a unei noi politici industriale sau modernizarea sistemului bancar național.

În această privință, comisarul va avea, de asemenea, întâlniri cu membri ai Consiliului Bursei de Mărfuri și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Semnarea proiectului pentru combaterea schimbărilor climatice

Comisarul Andris Piebalgs și Sufian Ahmed, ministru al finanțelor și al dezvoltării economice, vor semna un acord de grant în valoare de peste 13,7 milioane de euro pentru punerea în aplicare a acțiunilor Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice în Etiopia. Principalul obiectiv al programului este de a contribui la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice. Proiectul va fi pus în aplicare în mai multe bazine de recepție de-a lungul Nilului și se preconizează că va aduce beneficii pentru aproximativ 110 000 de gospodării din cinci regiuni. La realizarea proiectului vor contribui următoarele elemente:

  • acordarea de sprijin instituțional pentru politici și programe, care vizează, în principal, Agenția pentru protecția Mediului;

  • creșterea gradului de informare și îmbunătățirea cunoștințelor părților interesate privind aspecte care se referă la combaterea schimbărilor climatice;

  • identificarea și testarea practicilor în materie de combatere a schimbărilor climatice în anumite domenii.

Context

Dintre toate țările ACP, Etiopia este unul dintre principalii beneficiari ai Fondului european de dezvoltare (FED). Suma totală alocată pentru această țară în cadrul celui de al 10-lea FED, aferent perioadei 2008-2013, este de 644 de milioane de euro. UE în ansamblul său (Comisia Europeană și statele membre ale UE) este cel mai important donator de ajutor pentru Etiopia, angajamentele sale ajungând la un total de aproximativ 1 miliard de euro în fiecare an (40 % din ajutorul oficial total acordat Etiopiei). UE este principala piață de export pentru produsele etiopiene. Rata medie de creștere economică a Etiopiei din ultimii cinci ani a fost de 10 %, cu o scădere preconizată de 7 % pentru 2010.

Inițiată în 2007 de Comisia Europeană, Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice (AMSC) intenționează să aprofundeze dialogul și cooperarea, precum și să intensifice sprijinul pentru combaterea schimbărilor climatice între țările europene și țările în curs de dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile în fața schimbărilor climatice, în special țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare. Principalele activități ale AMSC includ: acorduri financiare cu țările beneficiare selectate, reuniuni de dialog regional pentru consolidarea cooperării privind combaterea schimbărilor climatice și asistență tehnică, cum ar fi dezvoltarea de proiecte și activități de consolidare a capacităților.

Pentru mai multe informații puteți consulta:

Site-ul internet al DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul comisarului pentru dezvoltare, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Site-ul internet al Delegației UE în Etiopia:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Site-ul internet al Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar