Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Brussel, 28 januari 2011

Commissaris Piebalgs bezoekt Ethiopië om banden aan te halen en te tekenen voor een klimaatproject van 13,7 miljoen euro

Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs ontmoet op 31 januari in Addis Abeba de Ethiopische premier Meles Zenawi en andere regeringsleden. Bij deze gelegenheid zal intensivering van de EU-ontwikkelingssamenwerking met Ethiopië worden besproken. Ethiopië is een belangrijke regionale partner van de EU en de grootste individuele ontvanger van EU-steun. Commissaris Piebalgs zal nagaan hoe de nationale vijfjarenstrategie voor groei en transformatie kan worden ondersteund en een overeenkomst ondertekenen in het kader van het wereldwijde bondgenootschap tegen klimaatverandering.

Voorafgaand aan zijn reis verklaarde commissaris Piebalgs: "Ethiopië is een gewaardeerde partner van de EU en we willen deze relatie verder versterken. Ik zie er met name naar uit om onze dialoog over de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het economisch beleid te verdiepen. Het verheugt mij dat Ethiopië bij internationale discussies over klimaatverandering een voorhoederol vervult. Ethiopië is ook een van de prioritaire landen die de EU heeft uitgekozen voor projecten in het kader van het wereldwijde bondgenootschap tegen klimaatverandering. De subsidieovereenkomst van 13,7 miljoen euro die ik zal ondertekenen, draagt er echt toe bij dat Ethiopië een klimaatbestendige economie kan ontwikkelen."

Er zijn ontmoetingen gepland tussen commissaris Piebalgs en:

  • Meles Zenawi, premier,

  • Desalegn Hailemariam, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken,

  • Sufian Ahmed, minister van Financiën en Economische Ontwikkeling,

  • Tefera Deribew, minister van Landbouw.

De besprekingen zullen zich toespitsen op Ethiopië's hernieuwde inzet voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en economische groei. In 2010 heeft de Ethiopische regering een nationale vijfjarenstrategie voor groei en transformatie vastgesteld, die is gericht op hoge jaarlijkse groeicijfers en verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, met name wat betreft volksgezondheid, onderwijs en watervoorziening. Deze nationale strategie biedt de EU de mogelijkheid om de beleidsdialoog te intensiveren en nader in te gaan op de belangrijkste problemen op het gebied van hervorming, zoals de tenuitvoerlegging van een nieuw industriebeleid en de modernisering van het nationale banksysteem.

Hiertoe zal de commissaris ook een bezoek brengen aan de grondstoffenbeurs en bijeenkomen met vertegenwoordigers van de zakenwereld.

Het project voor de bestrijding van klimaatverandering

Commissaris Andris Piebalgs en minister van Financiën en Economische Ontwikkeling Sufian Ahmed zullen een subsidieovereenkomst van meer dan 13,7 miljoen euro ondertekenen voor een Ethiopisch project in het kader van het wereldwijde bondgenootschap tegen klimaatverandering. Het is de hoofddoelstelling van het programma bij te dragen tot een koolstofneutrale en klimaatbestendige economie. Het project zal worden uitgevoerd bij meerdere waterscheidingen langs het stroomgebied van de Nijl. Naar schatting zullen 110 000 huishoudens in vijf regio's hiervan profiteren. Het project omvat:

  • institutionele steun voor beleidsmaatregelen en programma's, hoofdzakelijk ten behoeve van het bureau voor milieubescherming;

  • voorlichting aan belanghebbenden over klimaatverandering;

  • het inventariseren en testen van specifieke praktijken op het gebied van klimaatverandering.

Achtergrond

Ethiopië is een van de ACS-landen die de meeste financiering van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ontvangen. In totaal is er in het kader van het tiende EOF, dat de periode 2008-2013 bestrijkt, 644 miljoen euro uitgetrokken voor het land. De EU als geheel (Europese Commissie en EU-lidstaten) is met een jaarlijks bedrag van circa 1 miljard euro (40% van alle officiële steun voor Ethiopië) de grootste donor van het land. De EU is de belangrijkste exportmarkt voor Ethiopische producten. De gemiddelde economische groei over de laatste vijf jaar bedroeg 10%; in 2010 zal de groei naar verwachting afnemen tot 7%.

Het wereldwijde bondgenootschap tegen klimaatverandering werd in 2007 door de Europese Commissie opgezet om te zorgen voor meer overleg, samenwerking en steunverlening tussen de Europese landen en de ontwikkelingslanden die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Daarbij gaat het in het bijzonder om de minst ontwikkelde landen (MOL) en kleine insulaire ontwikkelingslanden (SIDS). De belangrijkste activiteiten van het bondgenootschap zijn onder meer: financiële overeenkomsten met een aantal geselecteerde begunstigde landen, regionale fora voor betere samenwerking op het gebied van klimaatverandering, en technische bijstand, zoals projectontwikkeling en capaciteitsopbouw.

Meer informatie:

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van de EU-delegatie in Ethiopië:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Website van het wereldwijde bondgenootschap tegen klimaatverandering:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar