Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Briselē, 2011. gada 28. janvārī

Komisārs Piebalgs apmeklē Etiopiju, lai apspriestu attiecību pastiprināšanu un parakstītu projektu klimata pārmaiņu jomā 13,7 miljonu eiro apmērā

Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs 31. janvārī Adisabebā tiksies ar Etiopijas ministru prezidentu Meles Zenawi un citiem valdības locekļiem. Viņu apspriedes sniegs iespēju vēl vairāk pastiprināt ES sadarbību attīstības jomā ar Etiopiju, kas ir svarīga Eiropas Savienības reģionālā partnere un lielākā ES palīdzības saņēmēja. Komisārs Piebalgs izpētīs iespējas, kā atbalstīt valdības piecu gadu valsts stratēģiju ,,Izaugsme un pārveide”, un parakstīs nolīgumu par Pasaules klimata pārmaiņu alianses īstenošanu Etiopijā.

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: ,,Etiopija ir vērtīga Eiropas Savienības partnere, un mēs vēlamies vēl vairāk pastiprināt šīs attiecības. Īpaši es priecājos par iespēju padziļināt mūsu dialogu par Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu un ekonomikas politiku. Es atzinīgi vērtēju to, ka Etiopija ir līdere starptautiskos forumos notiekošajās diskusijās par klimata pārmaiņām. Etiopija ir arī viena no prioritārām valstīm, kuras ES ir izvēlējusies projektiem Pasaules klimata pārmaiņu alianses ietvaros. Dotāciju nolīguma parakstīšana 13,7 miljonu eiro apmērā būs svarīgs solis, lai palīdzētu Etiopijai izveidot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.”

Komisārs Piebalgs tiksies ar:

  • ministru prezidentu Meles Zenawi,

  • ministru prezidenta vietnieku un ārlietu ministru Desalegn Hailemariam,

  • finanšu un ekonomikas attīstības ministru Sufian Ahmed,

  • lauksaimniecības ministru Tefera Deribew.

Apspriežu gaitā galvenā uzmanība tiks veltīta Etiopijas jaunajam impulsam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM) un ekonomikas izaugsmi. 2010. gadā Etiopijas valdība pieņēma piecu gadu valsts stratēģiju ,,Izaugsmes un pārveides plāns”, kura mērķis ir nodrošināt strauju ikgadējo izaugsmi un panākumus TAM sasniegšanā, jo īpaši veselības aprūpes, izglītības un ūdens pieejamības jomās. Šī valsts stratēģija sniegs Eiropas Savienībai iespēju politiskā dialoga ietvaros pastiprināti pievērsties svarīgākajiem reformas jautājumiem, piemēram, jaunas rūpniecības politikas īstenošanai vai valsts banku sistēmas modernizācijai.

Šajā saistībā komisārs apmeklēs arī biržas valdi un tiksies ar uzņēmējdarbības aprindu pārstāvjiem.

Klimata pārmaiņu apkarošanas projekta parakstīšana

Komisārs Andris Piebalgs un finanšu un ekonomikas attīstības ministrs Sufian Ahmed parakstīs dotāciju nolīgumu 13,7 miljonu eiro apmērā par Pasaules klimata pārmaiņu alianses (GCCA) īstenošanu Etiopijā. Programmas galvenais mērķis ir veicināt oglekļa emisijas neradošu un pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. Šo projektu īstenos vairākās ūdensšķirtnēs Nīlas baseinā. Paredzams, ka šis projekts nāks par labu 110 000 mājsaimniecībām šajos piecos reģionos. To panāks, veicot šādus pasākumus:

  • sniedzot institucionālu atbalstu politikas stratēģijām un programmām, galvenokārt paredzot to Vides aizsardzības aģentūrai,

  • veicinot ieinteresēto personu izpratni par klimata pārmaiņu jautājumiem un uzlabojot viņu zināšanas,

  • apzinot un pārbaudot klimata pārmaiņu praksi konkrētās jomās.

Informācija

Etiopija ir viena no lielākajām Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļu saņēmējām no visām ĀKK valstīm. Valstij no 10. EAF līdzekļiem 2008.–2013. gada laikposmā paredzētā kopējā summa ir 644 miljoni eiro. Eiropas Savienība kopumā (Eiropas Komisija un ES dalībvalstis) ir lielākā līdzekļu devēja Etiopijai, katru gadu paredzot līdzekļus apmēram 1 miljarda eiro apmērā (40 % no kopējās oficiālās palīdzības Etiopijai). Eiropas Savienība ir svarīgākais Etiopijas preču eksporta tirgus. Vidējais ekonomikas izaugsmes rādītājs pēdējos piecos gados bija 10 %, paredzams, ka 2010. gadā tas samazināsies līdz 7 %.

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas 2007. gadā uzsāktās Pasaules klimata pārmaiņu alianses (GCCA) mērķis ir padziļināt dialogu un sadarbību un pastiprināt atbalstu klimata pārmaiņu jomā starp Eiropu un jaunattīstības valstīm, ko īpaši apdraud klimata pārmaiņas (jo īpaši – vismazāk attīstītām valstīm (LDC) un mazo salu jaunattīstības valstīm (SIDS)). Galvenās GCCA darbības ir finanšu nolīgumi ar atlasītām saņēmējvalstīm, reģionālā dialoga pasākumi ar mērķi pastiprināt sadarbību klimata pārmaiņu jomā, kā arī tehniskā palīdzība, piemēram, projektu izstrādes un spēju veidošanas pasākumi.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm.

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

ES delegācijas Etiopijā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm.

Pasaules klimata pārmaiņu alianses tīmekļa vietne:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html.


Side Bar