Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Briuselis, 2001 sausio 28 d.

Komisijos narys A. Piebalgas vyks vizito į Etiopiją, kur aptars glaudesnius santykius ir pasirašys 13,7 mln. EUR vertės kovos su klimato kaita projektą

Sausio 31 d. už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas Adis Abeboje susitiks su Etiopijos Ministru Pirmininku Melesu Zenawi ir kitais nacionalinės vyriausybės nariais. Diskusijos padės toliau stiprinti ES vystomąjį bendradarbiavimą su Etiopija – svarbia ES regionine partnere ir ES didžiausios pagalbos dalies gavėja. Komisijos narys A. Piebalgas Etiopijoje aiškinsis, kaip paremti vyriausybės priimtą penkerių metų Nacionalinę augimo ir pertvarkymo strategiją, taip pat pasirašys Pasaulinio klimato kaitos aljanso įgyvendinimo susitarimą.

Prieš vizitą Komisijos narys A. Piebalgas teigė: „Etiopija yra reikšminga ES partnerė ir santykius su ja siekiame toliau stiprinti. Ypač sieksiu glaudesnio dialogo dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo ir ekonominės politikos. Džiaugiuosi, kad tarptautiniuose forumuose Etiopija aktyviai dalyvauja diskusijose dėl klimato kaitos. Tai taip pat viena prioritetinių šalių, kurias ES pasirinko Pasaulinio klimato kaitos aljanso projektams įgyvendinti. Tai, kad pasirašysime susitarimą dėl 13,7 mln. EUR vertės dotacijos, bus svarbus žingsnis, padėsiantis Etiopijai kurti klimato kaitai atsparią ekonomiką“.

Komisijos narys A. Piebalgas susitiks su:

  • Ministru Pirmininku Melesu Zenawi;

  • ministro pirmininko pavaduotoju ir užsienio reikalų ministru Desalegniu Hailemariamu;

  • finansų ir ekonominės plėtros ministru Sufianu Ahmedu;

  • žemės ūkio ministru Tefera Deribew.

Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama Etiopijos naujam siekiui įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) ir užtikrinti ekonomikos augimą. 2010 m. Etiopijos vyriausybė priėmė penkerių metų nacionalinę strategiją – Augimo ir pertvarkymo planą, kuriuo siekia užtikrinti didelį metinį augimą ir pažangą gyvendindama TVT, visų pirma sveikatos apsaugos, švietimo ir prieigos prie vandens srityse. Ši nacionalinė strategija ES suteiks galimybę aktyviau ir konkrečiau vykdyti politinį dialogą dėl pagrindinių reformos klausimų, kaip antai dėl naujos pramonės politikos įgyvendinimo arba nacionalinės bankų sistemos atnaujinimo.

Šiuo tikslu Komisijos narys taip pat apsilankys Biržos prekių valdyboje ir susitiks su verslo bendruomenės atstovais.

Kovos su klimato kaita projekto pasirašymas

Komisijos narys Andris Piebalgas ir finansų ir ekonominės plėtros ministras Sufianas Ahmedas pasirašys susitarimą dėl daugiau negu 13,7 mln. EUR vertės dotacijos Pasauliniam klimato kaitos aljansui Etiopijoje įgyvendinti. Pagrindinis programos tikslas – prisidėti prie anglies dioksido išmetimo atžvilgiu neutralios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos kūrimo. Šis projektas bus įgyvendinamas keliuose vandens baseinuose palei Nilą. Tikimasi, kad projektas bus naudingas 110 000 namų ūkių penkiuose regionuose. Numatytos šios priemonės:

  • institucinė politinių priemonių ir programų parama, kuri bus daugiausia skiriama Aplinkos apsaugos agentūrai;

  • suinteresuotųjų šalių informuotumo klimato kaitos klausimais didinimas ir jų žinių gilinimas;

  • kovos su klimato kaita praktikos konkrečiose srityse nustatymas ir išmėginimas.

Pagrindiniai faktai

Etiopija yra viena didžiausių Europos plėtros fondo (EPF) lėšų gavėja iš Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių. Bendra 10-ojo EPF 2008–2013 m. lėšų Etiopijai suma – 644 mln. EUR. Visa ES (Europos Komisija ir ES valstybės narės) yra didžiausia Etiopijos paramos teikėja – įsipareigojimai kasmet siekia 1 mlrd. EUR (40 % visos Etiopijai skiriamos oficialios pagalbos). ES taip pat yra pagrindinė Etiopijos gaminių eksporto rinka. Per pastaruosius penkerius metus ekonomika vidutiniškai augo po 10 %, 2010 m. numatytas sulėtėjimas iki 7 %.

Europos Komisijos 2007 m. inicijuoto Pasaulinio klimato kaitos aljanso tikslas – stiprinti Europos ir besivystančių šalių, kurioms klimato kaita turi didžiausią poveikį (visų pirma mažiausiai išsivysčiusių šalių ir mažų besivystančių salų valstybių), dialogą, bendradarbiavimą ir paramą, susijusią su klimato kaita. Pagrindinė aljanso veikla apima: finansinius susitarimus su atrinktomis paramą gaunančiomis šalimis, regioniniai diskusijų renginiai, kuriais siekiama glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su klimato kaita, taip pat techninė parama, kaip antai projektų kūrimo ir gebėjimų stiprinimo veikla.

Daugiau informacijos

Generalinio direktorato „EuropeAid – vystymasis ir bendradarbiavimas“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES delegacijos Etiopijoje interneto svetainė

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Pasaulinio klimato kaitos aljanso interneto svetainė

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar