Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Bryssel 28. tammikuuta 2011

Komissio torjuu ilmastonmuutosta Etiopiassa

Kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs tapaa Etiopian pääministerin Meles Zenawin ja muita hallituksen jäseniä Addis Abebassa 31. tammikuuta. Matkan tarkoituksena on allekirjoittaa sopimus maailmanlaajuiseen ilmastonmuutosliittoutumaan kuuluvan hankkeen täytäntöönpanosta Etiopiassa ja tehostaa maan kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä.

Matkan aikana komissaari Piebalgs tapaa pääministeri Meles Zenawin, varapääministeri ja ulkoministeri Desalegn Hailemariamin, maatalousministeri Tefera Deribewin sekä valtiovarain- ja talouskehitysministeri Sufian Ahmedin. Jälkimmäisen kanssa Piebalgs allekirjoittaa yli 13,7 miljoonan euron avustussopimuksen maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittoutuman hankkeesta Etiopiassa. Hankkeen päätavoitteena on tukea hiilineutraalin ja ilmastonmuutoksen kestävän talouden luomista. Se toteutetaan viidellä eri alueella Niilin varrella, ja siitä hyötyy arviolta 110 000 kotitaloutta. Hankkeessa

  • annetaan institutionaalista tukea politiikoille ja ohjelmille, pääasiassa ympäristönsuojeluvirastolle

  • lisätään sidosryhmien tietoisuutta ilmastonmuutoksesta

  • etsitään ja testataan ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja tietyillä aloilla.

Komissaari Piebalgs on todennut matkansa edellä, että EU arvostaa Etiopiaa kumppanina ja haluaa vahvistaa suhteita siihen. “Etiopia toimii ilmastonmuutosta käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla aktiivisesti, ja halusimmekin palkita maan valitsemalla sen yhdeksi maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittoutuman hankemaaksi”, komissaari perustelee.

Tapaamisissa on määrä keskustella Etiopian talouskasvusta ja YK:n asettamista vuosituhattavoitteista, jotka maa määrätietoisesti pyrkii saavuttamaan. Etiopian hallitus laati vuonna 2010 kansallisen viisivuotisstrategian, jolla pyritään varmistamaan merkittävä vuosittainen kasvu ja edistyminen vuosituhattavoitteissa. Etusijalla näistä tavoitteista ovat terveys, koulutus ja vedensaanti. EU:lle strategia tarjoaa tilaisuuden tehostaa poliittista vuoropuhelua keskeisistä uudistuksista, kuten uuden teollisuuspolitiikan täytäntöönpanosta tai maan pankkijärjestelmän uudistamisesta. Tähän liittyen komissaari vierailee myös tavarapörssissä ja tapaa liike-elämän edustajia.

Tausta

Etiopia on yksi suurimpia Euroopan kehitysrahaston (EKR) avunsaajia. Kymmenennestä EKR:stä, joka kattaa vuodet 2008–2013, maalle on osoitettu yhteensä 644 miljoonaa euroa. EU (komissio ja jäsenvaltiot yhdessä) on Etiopian suurin avunantaja: vuositasolla apua annetaan noin miljardi euroa (40 % kaikesta Etiopian saamasta julkisesta kehitysavusta). EU on etiopialaisten tuotteiden suurin vientimarkkina. Maan talouskasvu on viimeksi kuluneina viitenä vuonna ollut keskimäärin 10 prosenttia. Vuoden 2010 kasvuennuste on 7 prosenttia.

Euroopan komission vuonna 2007 perustama maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittoutuma pyrkii lisäämään vuoropuhelua, yhteistyötä ja tukea ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa Euroopan maiden ja niiden kehitysmaiden välillä, jotka ovat kaikkein altteimpia ilmastonmuutoksen seurauksille (esim. vähiten kehittyneet maat ja pienet saarikehitysmaat). Liittoutuman tärkeimpiä välineitä ovat rahoitussopimukset valittujen edunsaajamaiden kanssa, alueellinen vuoropuhelu yhteistyön tehostamiseksi ilmastonmuutoksen alalla sekä asiantuntija-apu esimerkiksi hankkeiden ja valmiuksien kehittämisessä.

Lisätietoja:

EuropeAid-kehitys- ja yhteistyöpääosaston sivusto:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaari Andris Piebalgsin sivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU:n Etiopian-lähetystön sivusto:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman sivusto:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar