Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Brüssel, 28. jaanuar 2011

Volinik Piebalgs külastab Etioopiat, et arutada suhete tugevdamist ja kirjutada alla 13,7 miljonit eurot maksvale kliimamuutustega võitlemise projektile

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs kohtub Etioopia peaministri Meles Zenawi ja teiste valitsuse liikmetega 31. jaanuaril Addis Abebas. Nende arutelud annavad võimaluse veelgi tugevdada ELi arengukoostööd Etioopiaga, kes on ELi tähtis piirkondlik partner ja saab suurima osa selles piirkonnas antavast ELi abist. Volinik Piebalgs uurib võimalusi valitsuse viieaastase riikliku strateegia toetamiseks ja kirjutab alla kokkuleppele ülemaailmse kliimamuutuste liidu projektide rakendamiseks Etioopias.

Enne teeleasumist ütles volinik Piebalgs: „Etioopia on ELi väärtuslik partner ning me soovime oma suhteid veelgi tugevdada. Eelkõige loodan süvendada meie dialoogi aastatuhande arengueesmärkide saavutamise ja majanduspoliitika üle. Mul on heameel, et Etioopia on kliimamuutuse küsimuste arutamisel rahvusvahelisel areenil esirinnas. Etioopia on ka üks neist prioriteetsetest riikidest, mille EL on valinud ülemaailmse kliimamuutuste liidu projektide elluviimiseks. 13,7 miljoni euro suuruse toetuslepingu allakirjutamine meie poolt on tähtis samm, mis aitab Etioopial üles ehitada kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse.”

Volinik Piebalgs kohtub järgmiste isikutega:

  • peaminister Meles Zenawi,

  • asepeaminister ja välisminister Desalegn Hailemariam,

  • rahandus- ja majandusminister Sufian Ahmed,

  • põllumajandusminister Tefera Deribew.

Läbirääkimised keskenduvad Etioopia uutele püüdlustele saavutada aastatuhande arengueesmärgid ja majanduskasv. 2010. aastal võttis Etioopia valitsus vastu viieaastase riikliku strateegia: majanduskasvu ja ümberkujundamise kava, mille eesmärk on tagada iga-aastane kiire majanduskasv ja saavutada edu aastatuhande arengueesmärkide elluviimisel eelkõige tervise ja hariduse valdkonnas ning vee kättesaadavuse parandamisel. See riiklik strateegia annab ELile võimaluse elavdada poliitilist dialoogi ja keskendada see reformi põhiküsimustele, näiteks uue tööstuspoliitika rakendamisele või riikliku pangandussüsteemi moderniseerimisele.

Sellega seoses külastab volinik ka kaubabörsi nõukogu ja kohtub äriringkonna esindajatega.

Kirjutatakse alla kliimamuutuste vastu võitlemise projektile

Volinik Andris Piebalgs ning rahandus- ja majandusminister Sufian Ahmed kirjutavad alla üle 13,7 miljoni euro suurusele toetuslepingule ülemaailmse kliimamuutuste liidu projektide rakendamiseks Etioopias. Projekti peaeesmärk on aidata kaasa majanduse muutmisele süsinikdioksiidivabaks ja kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks. Seda projekti rakendatakse Niiluse jõgikonna mitmes valgalas. Sellest peaks kasu saama hinnanguliselt 110 000 kodumajapidamist viies piirkonnas. Projekti elluviimiseks

  • osutatakse institutsioonilist toetust asjaomasele poliitikale ja programmidele, peamiselt Keskkonnakaitse Agentuuri haldusalas;

  • suurendatakse huvirühmade teadlikkust kliimamuutuste küsimustes ja parandatakse nende teadmisi;

  • tehakse kindlaks tegelik kliimamuutus ja katsetatakse probleemide lahendamist konkreetsetes piirkondades.

Taustteave

Etioopia on Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide seas üks suurimad Euroopa Arengufondist (EAF) abisaajaid. Ajavahemikku 2008–2013 hõlmava 10. EAFi abi riiklik kogusumma on 644 miljonit eurot. EL tervikuna (Euroopa Komisjon ja liikmesriigid) on Etioopia suurim abiandja summadega, mis ulatuvad ligikaudu ühe miljardi euroni igal aastal (40 % kogu ametlikust Etioopiale antavast abist). EL on Etioopia kaupade peamine eksporditurg. Etioopia viimase viie aasta keskmine majanduskasv oli 10 %, 2010. aastal aeglustus see prognooside kohaselt 7 %ni.

Euroopa Komisjoni poolt 2007. aastal algatatud ülemaailmne kliimamuutuste liit soovib süvendada dialoogi ja koostööd Euroopa ja arenguriikide vahel ning tugevdada toetust kliimamuutustega võitlemiseks kliimamuutustest enim mõjutatud arenguriikidele, eelkõige vähim arenenud riikidele ja arenguriikide hulka kuuluvatele väikestele saareriikidele. Ülemaailmse kliimamuutuste liidu tegevuse hulka kuuluvad: rahastamiskokkulepped abi saavate valitud riikidega, piirkondliku dialoogiga kaasnevad üritused koostöö suurendamiseks kliimamuutuste küsimustes ning tehniline abi, näiteks projektiarendus ja suutlikkuse suurendamise meetmed.

Täiendav teave:

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ELi delegatsiooni Etioopias veebisait:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Ülemaailmse kliimamuutuste liidu veebisait:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar