Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2011

Επίσκεψη του Επιτρόπου Piebalgs στην Αιθιοπία για την ενίσχυση της σχέσης με τη χώρα και την υπογραφή προγράμματος ύψους 13,7 εκατ. ευρώ για την κλιματική αλλαγή

Ο ευρωπαίος Επίτροπος για την ανάπτυξη Andris Piebalgs θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας κ. Meles Zenawi και με άλλα μέλη της εθνικής κυβέρνησης στην Αδίς Αμπέμπα στις 31 Ιανουαρίου. Οι συζητήσεις τους θα δώσουν την ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με την Αιθιοπία, η οποία είναι ένας σημαντικός περιφερειακός εταίρος της ΕΕ και αποδέκτης του μεγαλύτερου μεριδίου της ενίσχυσης ΕΕ. Ο Επίτροπος Piebalgs θα διερευνήσει τρόπους στήριξης της πενταετούς εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης «οικονομική ανάπτυξη και μεταρρύθμιση» και θα υπογράψει, στην Αιθιοπία, συμφωνία για την υλοποίηση της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Πριν από αυτό το ταξίδι, ο Επίτροπος Piebalgs είπε: «Η Αιθιοπία είναι ένας πολύτιμος εταίρος για την ΕΕ και επιθυμούμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση. Ιδιαίτερα, προσβλέπω στην εμβάθυνση του διαλόγου μας για τον τρόπο που θα επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και για τις οικονομικές πολιτικές. Είμαι ευγνώμων που η Αιθιοπία πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή στα διεθνή φόρουμ. Η Αιθιοπία είναι επίσης μια από τις χώρες προτεραιότητας που έχει επιλέξει η ΕΕ για προγράμματα στο πλαίσιο της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης 13,7 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει την Αιθιοπία να αναπτύξει ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος οικονομία.»

Ο Επίτροπος Piebalgs θα συναντήσει:

  • τον πρωθυπουργό, κ. Meles Zenawi

  • τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και υπουργό εξωτερικών, κ. Desalegn Hailemariam

  • τον υπουργό οικονομικών και οικονομικής ανάπτυξης, κ. Sufian Ahmed

  • τον υπουργό γεωργίας, κ. Tefera Deribew

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις νέες προσπάθειες της Αιθιοπίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) και της οικονομικής ανάπτυξης. Το 2010, η κυβέρνηση της Αιθιοπίας ενέκρινε πενταετή εθνική στρατηγική, δηλαδή, το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης και μεταρρύθμισης, σκοπός του οποίου είναι να εξασφαλίσει ταχείς ρυθμούς ετήσιας ανάπτυξης και πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ), ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε υδάτινους πόρους. Η εθνική στρατηγική θα αποτελέσει ευκαιρία για την ΕΕ να εντατικοποιήσει και να επικεντρώσει τον πολιτικό διάλογο σε βασικά θέματα μεταρρύθμισης, όπως η εφαρμογή νέας βιομηχανικής πολιτικής ή ο εκσυγχρονισμός του εθνικού τραπεζικού συστήματος.

Σχετικά με αυτό, ο Επίτροπος θα επισκεφτεί επίσης το χρηματιστήριο εμπορευμάτων και θα συναντηθεί με αντιπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Υπογραφή προγράμματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Ο Επίτροπος Andris Piebalgs και ο υπουργός οικονομικών και οικονομικής ανάπτυξης κ. Sufian Ahmed, θα υπογράψουν συμφωνία επιχορήγησης άνω των 13,7 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Αιθιοπία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη οικονομίας που δεν χρησιμοποιεί άνθρακα και είναι ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε διάφορες λεκάνες απορροής κατά μήκος του Νείλου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 110 000 νοικοκυριά σ'αυτές τις πέντε περιοχές θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα υλοποιηθεί με:

  • τη θεσμική στήριξη των πολιτικών και των προγραμμάτων, κυρίως εκείνων που επωφελούνται από την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος

  • την αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών φορέων σχετικά με θέματα κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση των γνώσεών τους σχετικά με θέματα αυτά

  • τον εντοπισμό και τη δοκιμή πρακτικών κλιματικής αλλαγής σε συγκεκριμένες περιοχές

Ιστορικό

Η Αιθιοπία είναι μία από τους μεγαλύτερους αποδέκτες χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) μεταξύ όλων των χωρών ΑΚΕ. Το συνολικό εθνικό ποσό για το 10ο ΕΤΑ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2008-2013 ανέρχεται σε 644 εκατ. ευρώ. Η ΕΕ, στο σύνολό της (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συν τα κράτη μέλη της ΕΕ) αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο δωρητή στην Αιθιοπία, με αναλήψεις υποχρεώσεων ανερχόμενες συνολικά σε περίπου 1 δισεκατ. ευρώ ετησίως (40% της συνολικής επίσημης βοήθειας στην Αιθιοπία). Η ΕΕ αντιπροσωπεύει την κύρια εξαγωγική αγορά για τα προϊόντα της Αιθιοπίας. Ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ήταν 10%, με προβλεπόμενη μείωση σε 7% για το 2010.

Η παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η οποία ξεκίνησε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στην εμβάθυνση του διαλόγου και της συνεργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της στήριξης για την κλιματική αλλαγή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των αναπτυσσόμενων χωρών που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των μικρών νησιωτικών κρατών. Μεταξύ των κυριότερων δραστηριοτήτων της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος περιλαμβάνονται τα εξής: οικονομικές συμφωνίες με επιλεγμένες δικαιούχους χώρες, εκδηλώσεις περιφερειακού διαλόγου για την ενίσχυση της συνεργασίας για την κλιματική αλλαγή και παροχή τεχνικής βοήθειας, όπως ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος EuropeAid της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ανάπτυξη Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της αντιπροσωπίας της ΕΕ στην Αιθιοπία:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar