Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

V Bruselu dne 28. ledna 2011

Komisař Piebalgs navštíví Etiopii, aby projednal posílení vztahů a podepsal projekt ve výši 13,7 milionu EUR týkající se změny klimatu

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs se dne 31. ledna setká s Melesem Zenawim, předsedou vlády Etiopie, a dalšími vládními představiteli v Addis Abebě. Jejich rozhovory budou příležitostí k dalšímu posílení rozvojové spolupráce EU s Etiopií, která je důležitým regionálním partnerem EU a příjemcem největšího podílu pomoci Evropské unie. Komisař Piebalgs bude hledat způsoby, jak podpořit pětiletou národní strategii „Plán pro růst a transformaci“, kterou vypracovala etiopská vláda, a podepíše dohodu týkající se provádění globální aliance pro boj proti změně klimatu v Etiopii.

Před svou cestou do Etiopie komisař Piebalgs uvedl: „Etiopie je cenným partnerem EU a my si přejeme, aby tyto vztahy byly dále posíleny. Obzvláště očekávám prohloubení našeho dialogu o možných způsobech dosažení rozvojových cílů tisíciletí a dialogu o hospodářských politikách. Přijímám s povděkem, že je Etiopie na mezinárodních fórech v popředí debat o změně klimatu. Etiopie je rovněž jednou z prioritních zemí, kterou si EU vybrala pro projekty v rámci globální aliance pro boj proti změně klimatu. Podpisem grantové dohody ve výši 13,7 milionů EUR učiníme důležitý krok, kterým Etiopii pomůžeme vybudovat ekonomiku odolnou vůči změně klimatu.“

Komisař Piebalgs se setká s těmito činiteli:

  • Meles Zenawi, předseda vlády,

  • Desalegn Hailemariam, náměstek předsedy vlády a ministr zahraničních věcí,

  • Sufian Ahmed, ministr financí a hospodářského rozvoje,

  • Tefera Deribew, ministr zemědělství.

Rozhovory se zaměří na nové úsilí Etiopie o dosažení rozvojových cílů tisíciletí a hospodářského růstu. V roce 2010 etiopská vláda přijala pětiletou národní strategii „Plán pro růst a transformaci“, jejímž cílem je zajistit vysoké roční míry růstu a pokročit v plnění rozvojových cílů tisíciletí, zejména pokud jde o zdraví, vzdělávání a přístup k vodě. Tato národní strategie bude pro EU příležitostí k tomu, aby posílila politický dialog a zaměřila jej na klíčové otázky reforem, jako je provádění nové průmyslové politiky nebo modernizace národního bankovního systému.

V tomto ohledu komisař rovněž navštíví obchodní komoru a setká se se zástupci podnikatelského sektoru.

Podpis projektu pro boj proti změně klimatu

Komisař Andris Piebalgs a ministr financí a hospodářského rozvoje Sufian Ahmed podepíší grantovou dohodu představující více než 13,7 milionů EUR a týkající se provádění globální aliance pro boj proti změně klimatu v Etiopii. Hlavním cílem tohoto programu je přispět k ekonomice, která by byla neutrální z hlediska emisí uhlíku a odolná vůči změně klimatu. Tento projekt bude prováděn na několika vodních předělech v těsné blízkosti povodí Nilu a očekává se, že jej podle odhadů využije 110 000 domácností v pěti regionech. K tomu dojde prostřednictvím:

  • podpory, kterou instituce poskytnou politikám a programům, zejména Agentuře pro ochranu životního prostředí,

  • zvýšení povědomí zúčastněných stran, pokud jde o otázky změny klimatu, a posílení jejich znalostí,

  • vymezení a testování praktik týkajících se změny klimatu v konkrétních oblastech.

Souvislosti

Etiopie je jeden z největších příjemců finančních prostředků z Evropského rozvojového fondu ve srovnání se všemi ostatními zeměmi AKT. Částka vyčleněná pro Etiopii v rámci 10. Evropského rozvojového fondu, která zahrnuje období 2008–2013, činí celkem 644 milionů EUR. Evropská unie jako celek (Evropská komise a členské státy EU) je největším dárcem ve prospěch Etiopie, přičemž závazky představují každoročně celkovou částku ve výši zhruba 1 miliardy EUR (40 % celkové oficiální pomoci ve prospěch Etiopie). EU je pro etiopské výrobky hlavním vývozním trhem. Průměrná míra hospodářského růstu za posledních pět let činila 10 % a v roce 2010 měl tento růst podle předpovědi klesnout na 7 % .

Evropská komise zahájila činnost globální aliance pro boj proti změně klimatu v roce 2007. Cílem této aliance je prohloubit dialog a spolupráci mezi evropskými a rozvojovými zeměmi, které jsou, pokud jde o změnu klimatu, nejvíce zranitelné, a posílit podporu těchto zemí v oblasti změny klimatu. Jedná se zejména o nejméně rozvinuté země a malé ostrovní rozvojové státy. Mezi hlavní aktivity globální aliance pro boj proti změně klimatu patří: finanční dohody s vybranými zeměmi, které jsou příjemci pomoci, akce na podporu regionálního dialogu, jejichž cílem je posílit spolupráci v oblasti změny klimatu, a technická podpora, kterou se rozumí například činnosti zaměřené na rozvoj projektů a budování kapacit.

Další informace:

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka zastoupení EU v Etiopii:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Internetová stránka globální aliance pro boj proti změně klimatu:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar