Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Брюксел, 28 януари 2011 г.

Комисар Пиебалгс ще посети Етиопия за обсъждане на заздравяването на отношенията и за подписване на договор за проект в областта на изменението на климата на стойност 13,7 млн. EUR

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс ще се срещне с етиопския министър-председател Мелес Зенави (Meles Zenawi) и с други членове на правителството на 31 януари в Адис Абеба . Дискусиите ще предоставят възможност за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството за развитие на ЕС с Етиопия — важен регионален партньор на ЕС и получател на най-големия самостоятелен дял от помощта на ЕС. Комисар Пиебалгс ще проучи начините за подкрепа на националната пет-годишна стратегия на правителството „Растеж и преобразуване“, а така също и ще подпише споразумение за изпълнението в Етиопия на проект на Световния алианс за борба с изменението на климата.

Преди своето заминаване комисар Пиебалгс заяви: „Етиопия е ценен партньор за ЕС и ние желаем да заздравим допълнително тези отношения. Особено се надявам да задълбочим нашия диалог по въпроса за постигане на Целите на хилядолетието за развитие и по икономическите политики. Признателен съм, че Етиопия стои в челото по време на дебатите на международните форуми за изменението на климата. Тя е също и една от приоритетните държави, които ЕС избра за осъществяване на проекти в рамките на Световния алианс за борба с изменението на климата. Подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 13,7 млн. EUR ще бъде важна крачка за подпомагането на Етиопия за изграждане на икономика, устойчива на изменението на климата.“

Комисар Пиебалгс ще се срещне с:

  • Мелес Зенави (Meles Zenawi) — министър-председател;

  • Дезален Хайлемариам (Desalegn Hailemariam) — заместник министър-председател и министър на външните работи;

  • Суфиан Ахмед (Sufian Ahmed) — министър на финансите и икономическото развитие;

  • Тефера Дерибеу (Tefera Deribew) — министър на селското стопанство;

Дискусиите ще се фокусират върху новите усилия на Етиопия за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и икономически растеж. През 2010 г. етиопското правителство прие пет-годишна национална стратегия — планът за растеж и преобразуване, чиято цел е да се осигурят високи равнища на годишен растеж и напредък по ЦХР, особено в областта на здравеопазването, образованието и достъпа до вода. Тази национална стратегия дава възможност на ЕС да ускори и насочи диалога по политиките върху ключови въпроси на реформите, каквито са прилагането на нова промишлена политика или модернизирането на националната банкова система.

В тази връзка Комисарят ще посети също управителния съвет на стоковата борса и ще се срещне с представители на стопанската общност.

Подписване на проект за борба с изменението на климата

Комисар Андрис Пиебалгс и Sufian Ahmed, министър на финансите и икономическото развитие, ще подпишат споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ за над 13,7 млн. EUR за изпълнението в Етиопия на проекти в рамките на Световния алианс за борба с изменението на климата (САБИК). Основната цел на програмата е да допринесе за постигането на въглеродно неутрална и устойчива на изменението на климата икономика. Този проект ще се изпълнява в няколко водосборни басейни по протежението на р. Нил. Очаква се приблизително 110 000 домакинства в рамките на тези пет региона да се облагодетелстват от това. Това ще се постигне чрез:

  • институционална подкрепа на политики и програми, предимно в помощ на Агенцията за защита на околната среда;

  • повишаване на съзнанието и подобряване на познанията на заинтересуваните страни в областта на изменението на климата;

  • определяне и изпробване на практики за изменение на климата в специфични области.

Контекст

Етиопия е един от най-големите получатели на средства от Европейския фонд за развитие (ЕФР) сред страните от АКТБ. Общата сума по 10-тия ЕФР, който обхваща периода 2008—2013 г. възлиза на 644 млн. EUR. ЕС като едно цяло (Европейската комисия заедно с държавите-членки на ЕС) е най-големият донор на Етиопия, като ангажиментите му възлизат общо на около 1 млрд. EUR годишно (40% от общата официална помощ за Етиопия). ЕС е основният пазар за износ на етиопски продукти. Средната стойност на икономическия растеж през последните пет години е 10%, като за 2010 г. се прогнозира спад на 7%.

Иницииран през 2007 г. от Европейската комисия Световен алианс за борба с изменението на климата (САБИК) има за цел да задълбочи диалога, сътрудничеството и да подобри оказваната подкрепа във връзка с изменението на климата между европейските и развиващите се държави, които са най-уязвими за изменението на климата, в частност най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се страни. Основните дейности на САБИК обхващат: подписване на финансови споразумения с определени държави бенефициери, организиране на мероприятия за провеждане на регионален диалог за подобряване на сътрудничеството в областта на изменението на климата и оказване на техническа помощ, като разработването на проекти и дейности за изграждане на капацитет.

За допълнителна информация:

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество EuropeAid“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на Делегацията на ЕС в Етиопия:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Интернет страница на Световния алианс за борба с изменението на климата:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar