Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Eυρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Έκθεση της Επιτροπής: η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χαρισματικού ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη

Bρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σθεναρότητα και συνοχή την κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως ενόψει της οικονομικής κάμψης. Αυτό είναι το συμπέρασμα από νέα έκθεση της Επιτροπής που εξετάζει τις εθνικές πολιτικές πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη των σπουδαστών. Η έκθεση, που καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία, παρέχει ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα δρομολογηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση που βλέπει το φως σήμερα, οι χώρες πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις ταχύτατες αλλαγές στην κοινωνία. Ειδικότερα, πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να ωφεληθούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να επιδιώξουν την επίτευξη αυτού του στόχου με συνεκτικά μέτρα, χρηματοδότηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση του αντικτύπου.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «Δεν καταφέρνουμε να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα που έχουμε στην Ευρώπη. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης, θα μείνουμε πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και έχει ζωτική σημασία ο στόχος αυτός να βρει κεντρική θέση στους εκπαιδευτικούς στόχους μας.»

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν ως ποσοτικό στόχο να φτάσει στο 40% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020 – δηλαδή να αυξηθεί σε σχέση με το σημερινό ποσοστό που είναι μόλις μεγαλύτερο από 33%. Η μελέτη, που πραγματοποίησε το δίκτυο Eurydice για λογαριασμό της Επιτροπής, εστιάζεται σε τρία θέματα: πολιτικές για τη διεύρυνση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· τάσεις στη χρηματοδότηση· και οι συνέπειες από τα συστήματα για τα δίδακτρα και υποστήριξη των σπουδαστών.

Η μελέτη αναδεικνύει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών ως προς τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και ως προς τα αποτελέσματα αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων στην επίδοση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι υπάρχει χάσμα Ανατολής-Δύσης ως προς τις διαδρομές προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μη παραδοσιακούς υποψήφιους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για ενήλικες που θέλουν να σπουδάσουν βάσει δεξιοτήτων που απέκτησαν στην εργασία τους και όχι βάσει τίτλων σχολικής εκπαίδευσης.

Η έκθεση τονίζει τις αλλαγές στις δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω της κρίσης. Το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (το 2010/11 σε σύγκριση με το 2009/10) οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον προϋπολογισμό για την παιδεία έγιναν στη Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα, ενώ οι μεγαλύτερες περικοπές έγιναν στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισλανδία (μείωση της τάξης του 8-10%), καθώς και στην Ισπανία, την Ιταλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία (μείωση έως 3%).

Η έκθεση εξετάζει επίσης τα δίδακτρα και τις υποτροφίες που δίνονται σε κάθε χώρα. Ωστόσο, δεν απομονώνεται μία μόνο προσέγγιση ως η καλύτερη, διότι αυτό που φέρνει αποτελέσματα σε μια χώρα δεν φέρνει αποτελέσματα σε άλλη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ολόκληρη η μελέτη στα αγγλικά, όπως και τα κυριότερα σημεία της, βρίσκονται στην εξής διεύθυνση: Modernisation of higher education in Europe: Funding and the Social Dimension 2011 («Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: η χρηματοδότηση και η κοινωνική διάσταση 2011»: η μελέτη στα γαλλικά και στα γερμανικά, καθώς και οι έντυπες εκδόσεις της, θα είναι σύντομα διαθέσιμες.)

Eυρωπαϊκή Επιτροπή: Education and training

Σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Eurydice

Tο δίκτυο Eurydice δίνει στοιχεία και αναλύσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης. Αποτελείται από 37 εθνικές μονάδες που εδρεύουν και στις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση (τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία). Το δίκτυο συντονίζει και διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ο οποίος συντάσσει τις μελέτες και παρέχει τους διαδικτυακούς πόρους.

Παράρτημα

1. Σπουδαστές του πρώτου και δεύτερου κύκλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bachelor και Master) που πληρώνουν δίδακτρα και λαμβάνουν υποτροφίες, 2009/10

Majority receives GRANTS

Minority pays FEES

DK, MT, FI, SE, UK-SCT, LI, NO

CY, NL, SK, UK-EWNI

DE, EL, LT, HU, AT

BE, BG, CZ, EE, IE, ES, FR, IT, LV, PL,
RO, SI, IS, TR

Majority pays FEES

Minority receives GRANTS

Πηγή: Eurydice.

2. Εναλλακτικές διαδρομές προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για μη παραδοσιακούς υποψηφίους, 2009/10

Πηγή: Eurydice.

3. Αλλαγές στους προϋπολογισμούς των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2009/10 έως το 2010/11

Πηγή: Eurydice.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

David Crosier, συντονιστής σύνταξης, Eurydice (+32 2 299 5024)


Side Bar