Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PL

Europese Commissie - Persbericht

Tussentijdse EU-prognose: herstel komt tot stilstand als gevolg van de crisis op de financiële markt

Brussel, 15 september 2011 – De economische groei in de EU vertraagt. Na een forse groei in het eerste kwartaal van 2011 is het bbp in het tweede kwartaal minder sterk toegenomen. De groei van het bbp zal in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk zwak blijven en tegen het eind van het jaar vrijwel tot stilstand komen. Het dipje dat er volgens de voorjaarsprognose zou komen, zal nu waarschijnlijk verdiepen, maar niet leiden tot een 'dubbele dip'. Omdat de groei in het eerste kwartaal beter was dan werd verwacht, zal de jaargroei waarschijnlijk nog 1,6% bedragen in de eurozone en 1,7% in de EU. De groeiprognoses voor de tweede helft van het jaar moesten ten opzichte van de voorjaarsprognoses van de Commissie echter scherp naar beneden worden bijgesteld, met ½ procentpunt voor zowel de eurozone als voor de EU. Bovendien zijn de vooruitzichten onzeker en lijken de risico's voor de prognoses eerder een neerwaartse trend aan te houden.

EU-commissaris voor Economische en monetaire zaken Olli Rehn heeft ter zake het volgende verklaard: "De vooruitzichten voor de Europese economie zijn verslechterd. Het herstel van financiële crisis geschiedt traag en met horten en stoten. De EU-economie bevindt zich bovendien in moeilijkere externe omstandigheden terwijl de vraag op de binnenlandse markt zwak blijft. De staatsschuldcrisis is verergerd en de onrust op de financiële markt zal waarschijnlijk ook vat krijgen op de reële economie. Om het herstel weer aan te zwengelen is het absoluut noodzakelijk de financiële stabiliteit te waarborgen en bij de begroting een koers in te slaan die op de lange termijn is gericht. Dit houdt in dat de strategie van een gedifferentieerde, groeibevorderlijke begrotingsconsolidatie en de tenuitvoerlegging van besluiten die financiële stabiliteit ondersteunen, vastberaden moet worden voortgezet. Structurele hervormingen blijven tegelijkertijd belangrijker dan ooit om het groeipotentieel voor morgen te verwezenlijken."

Groeiprognoses naar beneden bijgesteld

De tussentijdse prognoses bevatten bijgewerkte ramingen voor de groei van het bbp en de inflatie voor de zeven grootste EU-lidstaten, de eurozone en de EU voor 2011. De volgende prognose die alle EU-lidstaten bestrijkt en verder in de toekomst reikt, wordt in november gepubliceerd. De groei van het bbp voor 2011 als geheel is vrijwel geheel overeenkomstig de voorjaarsprognoses van de Commissie voor 2011 voor de eurozone (1,6%) en iets lager voor de EU (1,7%). Hoewel de groei in het eerste kwartaal boven verwachting was, moest het groeiprofiel voor dit kwartaal sterk naar beneden worden bijgesteld. De groeiprognoses voor de EU zijn nu 0,2% in zowel het derde als het vierde kwartaal, en voor de eurozone respectievelijk 0,2% in het derde en 0,1% in het vierde kwartaal. Voor beide gebieden werden de kwartaalgroeicijfers met respectievelijk 0,2 en 0,3 procentpunt verlaagd. Deze neerwaartse correctie geldt voor alle lidstaten die onderzocht werden, hetgeen suggereert dat dit een gemeenschappelijk factor is van onze economieën maar ook dat deze onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Toch zal de groei in de lidstaten niet overal even sterk zijn.

Meer somberheid bij economische vooruitzichten in de afgelopen paar maanden

Tijdens de zomer werden de eerste tekenen van een verdergaande inkrimping van de vraag op de wereldmarkt en van de wereldhandel zichtbaar. Het herstel in de Verenigde Staten zwakte af en indicatoren voor de wereldhandel duiden op een verdere verzwakking in het derde kwartaal. Verwacht wordt dat de productie wereldwijd nu met ongeveer 4% zal toenemen in 2011, een neerwaartse correctie van ongeveer ½ procentpunt ten opzichte van de voorjaarsprognose. De situatie op de financiële markten is verslechterd als gevolg van de vrees voor een uitbreiding van de staatsschuldcrisis in de eurozone en pessimisme wat betreft de vooruitzichten voor groei en houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de VS.

Het bbp zal in de EU in de tweede helft van 2011 nu waarschijnlijk een beperkte groei vertonen en tegen het eind van het jaar vrijwel tot stilstand komen. De netto-uitvoer, die in het tweede kwartaal weer de voornaamste drijvende kracht achter de groei was, zal volgens de prognoses aan dynamiek inboeten. Conjunctuurenquêtes hebben sedert het voorjaar een scherpe daling laten zien, die wellicht duidt op een verzwakking van de binnenlandse vraag in de tweede helft van het jaar en mogelijk ook na de horizon van de tussentijdse prognose. De balansaanpassingen die momenteel plaatsvinden zullen de binnenlandse vraag waarschijnlijk nog meer doen verzwakken. De spanningen op de financiële markt zullen het vertrouwen aantasten en de investeringskosten doen stijgen.

Geleidelijk dalende inflatie

De inflatie in de EU zou nu sneller moeten dalen dan in het voorjaar was verwacht. Het inflatiecijfer had in de eerste helft van het jaar een snelle stijging laten zien voornamelijk als gevolg van de stijgende energieprijzen. De grondstofprijzen zijn recentelijk echter licht gedaald. Als de zwakkere economische groei zich voortzet, zal de GICP-inflatie in de EU en de eurozone geleidelijk afnemen en een jaargemiddelde bereiken van respectievelijk 2,9% en 2,5% en eind 2011 net als voorheen boven de 2% liggen.

Risicobeoordeling

De economische vooruitzichten blijven uiterst onzeker. Sommige in voorjaarsprognoses geformuleerde negatieve risico's zijn ondertussen werkelijkheid geworden. Zo werd met name de wereldeconomie zwakker en bleek de hoop dat de staatsschuldcrisis geleidelijk zou worden opgelost ijdel. De groeirisico's zijn en blijven neerwaarts gericht. Omgekeerd zijn de risico's met betrekking tot de inflatie sedert het voorjaar enigszins afgenomen en worden nu als evenwichtig beschouwd.

Een uitvoeriger verslag is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-09-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer-price inflation

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar