Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU PL BG

Evropská komise – Tisková zpráva

Zkouška schopností evropské civilní ochrany: komisařka Kristalina Georgieva navštíví cvičení Carpathex 2011 v Polsku

Brusel dne 15. září 2011 – Jednou ze cvičných situací, které bude sledovat komisařka Kristalina Georgieva zítra, kdy bude v Polsku vrcholit cvičení Carpathex 2011, je akce zásahové jednotky zachraňující životy fotbalových fanoušků, jejichž vlak se srazil s vlakem převážejícím nebezpečný chemický odpad.

Tato simulace nehody má otestovat schopnost zásahových týmů reagovat při významných událostech, jako je finále mistrovství Evropy ve fotbale, EURO 2012, které se bude konat příští rok.

Cvičení evropské civilní ochrany se koná v Podkarpatském vojvodství v Polsku. Toto cvičení je výborným nástrojem ke zlepšení koordinace prostředků civilní ochrany, které jsou na evropské úrovni k dispozici, a vyzkoušet a dále zdokonalit spolupráci členských států s mechanismem civilní ochrany EU, vysvětlila komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí.

Sdílení osvědčených postupů a jednotné porozumění spolupráci při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany je pro rychlou a účinnou reakci na krize a katastrofy v EU i mimo ni nezbytné, dodala.

Podle scénáře vydají záchranné služby polských orgánů žádost o asistenci prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Spolupráce mezi týmy ze zúčastněných zemí bude měřena a testována.

K záchranným týmům z Polska se v průběhu cvičení Carpathex 2011, které probíhá od 12. do 16. září, připojí týmy CBRN (chemické, biologické, radiologické a jaderné) z České republiky, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny a také tým civilní ochrany EU. Evropská unie na toto cvičení věnuje 266 000 EUR.

Mezi další cvičné situace, které budou v průběhu tohoto týdne zinscenovány, patří lesní požár způsobený jiskrami z brzdného systému vlaku, vesnice zaplavená v po protržení vodní nádrže a výbuch v chemickém závodu, v jehož důsledku dojde k úniku vysoce toxických látek.

Souvislosti

Mechanismus civilní ochrany EU

Mechanismus civilní ochrany usnadňuje spolupráci při reakcích na katastrofy mezi 31 evropskými státy (27 členskými státy EU a Chorvatskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem). Zúčastněné země dávají k dispozici své prostředky zemím zasaženým katastrofou kdekoliv ve světě. Je-li tento mechanismus aktivován, koordinuje asistenci uvnitř Evropské unie i mimo její hranice. Evropská komise jej řídí prostřednictvím monitorovacího a informačního střediska.

Od roku 2001 byl mechanismus civilní ochrany využit při reakci na stovku katastrof po celém světě. Šlo mimo jiné o hurikán Katrina v USA (2005), zemětřesení v Číně (2008) a Itáli (2009), zemětřesení na Haiti (2010) a zemětřesení s tsunami v Japonsku (2011).

Cvičení civilní ochrany

Simulační cvičení pořádaná na úrovni EU jsou v prvé řadě pojata jako zkoušky v terénu, jejichž cílem je zajistit jednotné porozumění spolupráci v při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany a zrychlit reakci na mimořádné události. Na těchto cvičeních se mohou přiučit všichni aktéři zapojení do operací v rámci mechanismu civilní ochrany a zdokonalit operační spolupráci mezi sebou. Během těchto akcí lze prověřit a vyzkoušet krizové plánování, rozhodovací postupy, poskytování informací veřejnosti a sdělovacím prostředkům, což umožní lépe se připravit na reálné situace. Cvičení mohou také pomoci při zjišťování potřeb dalšího proškolení pracovníků zapojených do operací a zároveň mohou paralelně probíhat semináře, při nichž si lze vyměnit nově nabyté poznatky, odhalit určit mezery v operacích a odstranit je.

Cvičení na úrovni Společenství jsou organizovány zeměmi, které se účastní mechanismu civilní ochrany, s finančním přispěním Komise. Podmínky těchto projektů jsou uvedeny ve výzvách, které jsou zveřejňovány každý rok.

Další informace:

http://www.eucarpathex2011.pl/en/index.html

Internetová stránka komisařky Kristaliny Georgievové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Humanitární pomoc Evropské komise:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktní osoby :

David Sharrock (+32 22968909)

Irina Novakova (+32 22957517)


Side Bar