Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska trafikantveckan 2011: Alternativ rörlighet”

Bryssel den 15 september 2011 – Hundratals europeiska städer och medborgare kommer att delta i Europeiska trafikantveckans tionde upplaga 1622 september 2011 där medborgarna blir inbjudna till en mängd olika aktiviteter som kretsar kring hållbar rörlighet. Årets tema – alternativ rörlighet – syftar till att främja resurseffektiva alternativ till de privatbilar som fortfarande dominerar stadstrafiken. Genom trafikantveckan uppmuntras de lokala myndigheterna och medborgarna att belysa de många positiva effekterna som andra transportmedel har.

Europeiska trafikantveckan har under tio år stött städer när det gäller att bygga en bättre miljö för medborgarna. Den har blivit en fantastisk framgång som nu har fått efterföljare i resten av världen. Trafikantveckan gör det möjligt för människor att fundera över nya och bättre sätt att resa på och den bidrar till att göra städer till en mer attraktiv plats att bo i, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Alternativa transportmedel

Överanvändningen av bilar är skadlig för livskvaliteten i våra städer. Buller, luftföroreningar, trafikstockningar och ett minskat offentligt utrymme är alla symtom på detta problem. De stora påfrestningarna på resurser som energi, mark, vatten och råmaterial leder till ett ökat medvetande om att det behövs alternativa transportformer som skapar mindre föroreningar, förbrukar mindre resurser och hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. Europeiska trafikantveckan 2011 syftar till att uppmuntra europeiska medborgare som bor i stadsområden att i stället använda transportformer med låga koldioxidutsläpp, som att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

Trafikantveckan under tio år

2011 firas Europeiska trafikantveckans tioårsdag. Under det senaste årtiondet har Trafikantveckan stöttat städer när det gäller att skapa en trevligare och hälsosammare miljö för medborgarna genom att uppmuntra dem att minska trafikstockningarna och främja hållbara och människodrivna transportformer.

Sedan trafikantveckan lanserades 2002 har antalet deltagande städer stadigt ökat. Under temat Res smartare, må bättre” undertecknade 2 221 lokala myndigheter Europeiska trafikantveckans stadga och/eller registrerade sin verksamhet på kampanjens webbplats www.mobilityweek.eu, vilket var ett rekord. 2010 är femte året i rad med rekordmånga deltagare.

Europeiska trafikantveckans prisutdelning 2011

Deltagande städer som uppfyller vissa urvalskriterier uppmuntras att ansöka om Europeiska trafikantveckans pris 2011. Priset går till städer som bedöms ha organiserat de mest innovativa kampanjerna vad gäller kvalitet för verksamheter som är kopplade till det årliga temat och omfattningen av de genomförda permanenta åtgärderna. Almada (Portugal) vann Europeiska trafikantveckans pris 2010, Murcia (Spanien) kom på andra plats och Riga (Lettland) kom på tredje plats (se IP/11/318).

För ytterligare information besök Europeiska trafikantveckans webbplats:

www.mobilityweek.eu

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar