Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropski teden mobilnosti 2011: „Drugačna mobilnost“

Bruselj, 15. septembra 2011 – Od 16. do 22. septembra 2011 bo na stotine evropskih mest in krajev sodelovalo na desetem evropskem tednu mobilnosti in vabilo svoje prebivalce, da se udeležijo velikega izbora dejavnosti v zvezi s trajnostno mobilnostjo. Letos želimo s sloganom „drugačna mobilnost“ spodbuditi uporabo z viri gospodarnejših alternativ osebnim avtomobilom, ki še vedno prevladujejo v mestnem prometu. Teden mobilnosti lokalne oblasti in državljane spodbuja k temu, naj karseda močno poudarjajo številne pozitivne učinke drugih prevoznih sredstev.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Evropski teden mobilnosti mestom že 10 let pomaga pri ustvarjanju boljšega okolja za državljane. Gre za zelo uspešen projekt, ki je zdaj dobil svetovne razsežnosti. Teden mobilnosti ljudem omogoča, da si zamislijo nove in boljše načine prevoza ter prispevajo k izboljšanju razmer za življenje v mestu.“

Alternativna prevozna sredstva

Prepogosta uporaba avtomobilov škodi kakovosti življenja v naših mestih in se kaže v obliki hrupa, onesnaževanja zraka, prometnih zastojev in krčenja javnega prostora. Zaradi pomanjkanja virov, kot so energija, zemljišča, voda in surovine, se vedno bolj zavedamo potrebe po drugačnih oblikah prevoza, ki bodo povzročale manj onesnaženja, porabile manj virov in pripomogle k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Namen evropskega tedna mobilnosti 2011 je spodbuditi evropske državljane, ki živijo na urbanih območjih, da se namesto za avtomobile začnejo odločati za nizkoogljične načine mobilnosti, kot so na primer hoja, kolesarjenje ali javni prevoz.

Deset let tedna mobilnosti

Evropski teden mobilnosti 2011 je že deseti zapovrstjo. V zadnjem desetletju je teden mobilnosti mestom pomagal pri ustvarjanju prijetnejšega in bolj zdravega okolja za državljane s tem, ko jih je spodbujal k zmanjšanju prometnih zgostitev ter promoviral trajnostne vrste prevoza, ki delujejo na človeški pogon.

Od začetka tedna mobilnosti leta 2002 število sodelujočih mest ves čas narašča. Leta 2010, ko se je slogan glasil „Potuj pametneje, živi bolje“, je listino „Evropski teden mobilnosti“ podpisalo in/ali na spletni strani kampanje www.mobilityweek.eu objavilo svoje dejavnosti rekordnih 2 221 lokalnih oblasti. Leto 2010 je bilo peto zaporedno rekordno leto.

Nagrade evropskega tedna mobilnosti 2011

Sodelujoče mesta in kraje, ki ustrezajo določenim merilom o izpolnjevanju pogojev, pozivamo, naj se prijavijo za nagrado evropskega tedna mobilnosti 2011. Nagrado bodo prejela mesta, za katera bo ocenjeno, da so organizirala najbolj inovativne kampanje v smislu kakovosti dejavnosti, povezanih z letnim sloganom, in sprejela vrsto trajnih ukrepov. Leta 2010 je nagrado evropskega tedna mobilnosti prejelo mesto Almada (Portugalska), sledili pa sta mu Murcia (Španija) in Riga (Latvija) (glej IP/11/318).

Za dodatne informacije obiščite spletno stran evropskega tedna mobilnosti:

www.mobilityweek.eu

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar