Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európsky týždeň mobility 2011: „Alternatívna mobilita“

Brusel 15. septembra 2011 – Od 16. do 22. septembra 2011 sa stovky európskych miest a obcí zapoja do 10. ročníka európskeho týždňa mobility a vyzvú svojich občanov k účasti na celom rade činností, ktorými sa podporuje udržateľná mobilita. Tohtoročná téma – alternatívna mobilita – je zameraná na podporu možností efektívnych z hľadiska zdrojov, ktoré sú alternatívou k osobným automobilom doteraz prevažujúcim v mestskej preprave. Tento týždeň je povzbudením pre miestne orgány a občanov, aby kládli dôraz na mnohé priaznivé účinky iných dopravných prostriedkov.

Janez Potočnik, komisár pre životné prostredie uviedol: „ Európsky týždeň mobility už desať rokov pomáha mestám vytvárať lepšie životné prostredie pre občanov. Je nesmiernym úspechom a stal sa globálnym fenoménom. Týždeň mobility umožňuje, aby ľudia premýšľali o nových a lepších spôsoboch cestovania a prispievali k tomu, aby sa ich mestá stali príjemnejším miestom pre život.“

Alternatívne dopravné prostriedky

Nadmerné využívanie automobilov poškodzuje kvalitu života v našich mestách. Hluk, znečistenie ovzdušia, dopravné zápchy a obmedzený verejný priestor sú všetko symptómy tohto problému. Pri nadmernom využívaní zdrojov ako energia, pôda, voda a suroviny si čoraz viac uvedomujeme, že sú potrebné alternatívne formy prepravy, ktoré v menšej miere produkujú znečistenie, spotrebúvajú menej zdrojov a pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov. Cieľom európskeho týždňa mobility 2011 je podporiť európskych občanov žijúcich v mestských oblastiach, aby radšej využívali nízkouhlíkové spôsoby prepravy, ako sú chôdza, bicykle alebo verejná doprava.

Desať rokov týždňa mobility

Rok 2011 zaznamená desiate výročie európskeho týždňa mobility. Počas desaťročia svojej existencie týždeň mobility podporoval mestá pri tvorbe príjemnejšieho a zdravšieho prostredia pre občanov, a to tým, že ich povzbudzoval k znižovaniu dopravného zaťaženia a podporoval spôsoby dopravy, ktoré sú udržateľné a využívajú ľudskú silu.

Do týždňa mobility sa od jeho začiatku v roku 2002 zapája čoraz vyšší počet miest. V roku 2010 v rámci témy „Rozumnejšie cestovať, lepšie žiť“ podpísal chartu európskeho týždňa mobility a/alebo zaregistroval svoje činnosti na stránke tejto kampane www.mobilityweek.eu rekordný počet 2221 miest a obcí. Rok 2010 sa tak stal už piatym rekordným rokom v poradí.

Cena európskeho týždňa mobility 2011

Zúčastnené mestá a obce, ktoré spĺňajú príslušné kritériá, sa vyzývajú, aby sa prihlásili o cenu európskeho týždňa mobility 2011. Ocenia sa mestá, v prípade ktorých sa posúdi, že zorganizovali najinovatívnejšie kampane, pokiaľ ide o kvalitu aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou a rozsah prijatých trvalých opatrení. Víťazom európskeho týždňa mobility 2010 sa stalo mesto Almada (Portugalsko), ako druhé sa umiestnili mestá Murcia (Španielsko) a Riga (Lotyšsko) (pozri IP/11/318).

Ďalšie informácie získate na webovej stránke európskeho týždňa mobility:

www.mobilityweek.eu

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar