Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Mobiliteitsweek 2011: “alternatieve mobiliteit”

Brussel, 15 september 2011 – Van 16 tot 22 september 2011 nemen honderden Europese steden en gemeenten deel aan de tiende Europese Mobiliteitsweek: inwoners worden uitgenodigd voor allerhande activiteiten rond duurzame mobiliteit. Het thema van dit jaar - alternatieve mobiliteit - heeft tot doel hulpbronzuinige alternatieven te bevorderen voor de personenauto´s die nog altijd dominant zijn in het stadsvervoer. De Mobiliteitsweek stimuleert lokale overheden en inwoners om de aandacht te vestigen op de vele positieve effecten van andere transportmiddelen.

Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, verklaarde: “De Europese Mobiliteitsweek ondersteunt steden nu al tien jaar lang bij het streven naar een beter milieu voor hun inwoners. De week is een enorm succes gebleken en is nu een wereldwijd verschijnsel geworden. De mensen gaan nadenken over nieuwere en betere manieren om zich te verplaatsen en over de vraag wat zij kunnen doen om van hun stad een plezieriger plaats te maken om in te wonen.”

Andere vervoermiddelen

Het overdadige gebruik van auto´s is slecht voor de kwaliteit van leven in onze steden. Lawaai, luchtverontreiniging, opstoppingen en een slinkende openbare ruimte zijn allemaal symptomen van dit probleem. Nu hulpbronnen als energie, land, water en grondstoffen onder druk komen te staan, groeit het besef dat er alternatieve transportvormen moeten worden gevonden die minder vervuilen, minder hulpbronnen verbruiken en meehelpen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Europese Mobiliteitsweek 2011 moedigt Europese burgers in stedelijke gebieden aan om meer gebruik te maken van koolstofarme vervoerwijzen, door bijvoorbeeld te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken.

Tienjarig bestaan van de Mobiliteitsweek

Met de editie van 2011 is de Europese Mobiliteitsweek aan haar tienjarige bestaan toe. In het afgelopen decennium heeft de Mobiliteitsweek steden ondersteund om te zorgen voor een plezieriger en gezonder omgeving voor hun inwoners door hen aan te moedigen verkeersopstoppingen te verminderen en door duurzame, niet gemotoriseerde transportwijzen te bevorderen.

Sinds de start van de Mobiliteitsweek in 2002 is het aantal deelnemende steden gestaag blijven groeien. In 2010, dat als thema “Reis slimmer, leef beter” had, ondertekenden een recordaantal van 2 221 lokale overheden het handvest inzake de Europese Mobiliteitsweek en/of registreerden zij hun activiteiten op de campagnewebsite www.mobilityweek.eu. Het jaar 2010 was het vijfde opeenvolgende recordjaar.

Prijs van de Europese Mobiliteitsweek 2011

Deelnemende steden en gemeenten die aan bepaalde criteria voldoen, worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de Prijs van de Europese Mobiliteitsweek 2011. De prijs is bedoeld voor steden die de meest innovatieve campagnes hebben georganiseerd als het gaat om de kwaliteit van activiteiten die verband houden met het jaarlijkse thema en het aantal permanente maatregelen dat wordt toegepast. De Portugese stad Almada won in 2010 de Prijs van de Europese Mobiliteitsweek, vóór Murcia (Spanje) en Riga (Letland) (zie IP/11/318).

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Mobiliteitsweek:

www.mobilityweek.eu

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar