Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

2011 m. Europos judumo savaitė „Kitoks judumas“

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 15 d. 2011 m. rugsėjo 16–22 d. šimtai Europos miestų ir didmiesčių dalyvaus dešimtą kartą rengiamoje Europos judumo savaitėje. Miestiečiai bus kviečiami į įvairiausius darniam judumui skirtus renginius. Atsižvelgiant į šių metų temą – „Kitoks judumas“, – norima populiarinti išteklių naudojimo atžvilgiu efektyvius susisiekimo būdus, kuriuos naudojant galima pakeisti miesto transporto sistemose vyraujančius lengvuosius automobilius. Savaitės renginiais vietos valdžios institucijų ir piliečių dėmesys atkreipiamas į įvairius kitų susisiekimo būdų privalumus.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Jau dešimt metų Europos judumo savaitės renginiai padeda kurti geresnę miestų gyvenamąją aplinką. Ši didžiulės sėkmės sulaukusi idėja tapo pasauliniu reiškiniu. Judumo savaitė suteikia galimybę susimąstyti apie naujus ir geresnius susisiekimo būdus ir prisidėti prie to, kad mūsų miestuose būtų maloniau gyventi.“

Kitokios transporto priemonės

Pernelyg didelis automobilių naudojimas kenkia gyvenimo miestuose kokybei. Problemos apraiškos – triukšmas, oro tarša, spūstys ir sumažėjusios viešosios erdvės. Atsižvelgiant į tai, kad išteklių – energijos, žemės, vandens ir žaliavų – trūksta, vis aiškiau suvokiama, kad būtinos kitokios susisiekimo formos, kurias pasirinkus išmetama mažiau teršalų, vartojama mažiau išteklių ir padedama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų. 2011 m. Europos judumo savaitės renginių tikslas – paskatinti miestuose gyvenančius europiečius atrasti aplinką anglies dioksidu mažai teršiančius susisiekimo būdus, pavyzdžiui, ėjimą, važiavimą dviračiais arba visuomeniniu transportu.

Dešimt Judumo savaitės metų

Šiemet Europos judumo savaitei sukanka dešimt metų. Pastarąjį dešimtmetį per Judumo savaitę siekta remti miestų pastangas kurti malonesnę ir sveikesnę gyvenamąją aplinką; tuo tikslu miestai buvo skatinami mažinti eismo spūsčių ir populiarinti tausias žmogaus jėgos varomas susisiekimo priemones.

Judumo savaitės, kuri pirmą kartą suorganizuota 2002 m., renginiuose dalyvauja vis daugiau miestų. 2010 m. renginiams pasirinkus temą „Keliauk sumaniau, gyvenk geriau“, kaip niekada daug (2 221) vietos valdžios institucijų pasirašė Europos judumo savaitės chartiją ir (arba) apie savo veiklą pranešė kampanijos svetainėje www.mobilityweek.eu. 2010-ieji buvo penkti iš eilės rekordiniai metai.

2011 m. Europos judumo savaitės apdovanojimai

Tam tikrus reikalavimus atitinkantys miestai ir didmiesčiai raginami varžytis dėl 2011 m. Europos judumo savaitės apdovanojimo. Apdovanojimas skiriamas miestams, kurių surengtos kampanijos, įvertinus renginių, susijusių su tų metų tema, kokybę ir įgyvendinamas nuolatines priemones, pripažįstamos naujoviškiausiomis. 2010 m. Europos judumo savaitės apdovanojimą laimėjo Almada (Portugalija), o prizininkai buvo Mursija (Ispanija) ir Ryga (Latvija), žr. IP/11/318.

Daugiau informacijos Europos judumo savaitės svetainėje

www.mobilityweek.eu

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren, tel. (+32 2) 299 18 30


Side Bar