Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan liikkujan viikko 2011: ”Vaihtoehtoinen liikkuvuus”

Bryssel, 15. syyskuuta 2011 – Sadoissa eurooppalaisissa kaupungeissa vietetään 16.–22. syyskuuta 2011 kymmenettä Euroopan liikkujan viikkoa, jonka aikana järjestetään runsaasti kestävää liikkuvuutta edistäviä tapahtumia. Tämän vuoden teemana on vaihtoehtoinen liikkuvuus. Tavoitteena on edistää resurssitehokkaita vaihtoehtoja kaupunkiliikennettä edelleen dominoiville yksityisautoille. Liikkujan viikon aikana kannustetaan paikallisviranomaisia ja kansalaisia tuomaan esiin vaihtoehtoisten liikennevälineiden monia myönteisiä vaikutuksia.

"Euroopan liikkujan viikolla on jo kymmenen vuoden ajan kannustettu kaupunkeja parantamaan ympäristöä asukkaitaan varten. Teemaviikko on ollut valtaisa menestys ja siitä on jo tullut maailmanlaajuinen ilmiö. Liikkujan viikko antaa ihmisille ideoita uusista ja paremmista matkustustavoista ja edistää kaupunkien muuttumista paremmiksi paikoiksi elää", totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Vaihtoehtoiset liikennevälineet

Autojen liikakäyttö heikentää elämänlaatua kaupungeissa. Melu, ilmansaasteet, ruuhkat ja julkisten tilojen väheneminen ovat tämän ongelman ilmenemismuotoja. Kun resursseista, kuten energiasta, maasta, vedestä ja raaka-aineista on pulaa, tarvitaan yhä selkeämmin vaihtoehtoisia liikennevälineitä, joista aiheutuu vähemmän saasteita ja jotka kuluttavat vähemmän resursseja ja osaltaan vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä. Vuonna 2011 Euroopan liikkujan viikon tavoitteena on rohkaista kaupungeissa asuvia käyttämään vähähiilisiä liikkumismuotoja eli esimerkiksi kävelemään, pyöräilemään tai käyttämään julkista liikennettä.

Liikkujan viikko täyttää kymmenen vuotta

Nyt järjestettävä Euroopan liikkujan viikko on järjestyksessään kymmenes. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikkujan viikko on auttanut kaupunkeja luomaan asukkaille miellyttävämpää ja terveellisempää ympäristöä. Teemaviikon avulla on pyritty vähentämään liikenneruuhkia ja edistetty kestäviä ja ihmiskäyttöisiä liikkumismuotoja.

Liikkujan viikkoon osallistuvien kaupunkien määrä on kasvanut jatkuvasti sen jälkeen kun se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Vuonna 2010 viikon teemana oli ”Fiksu liikenne, parempi arki”, ja ennätysmäärä eli 2 221 paikallisviranomaista allekirjoitti Euroopan liikkujan viikon julkilausuman ja/tai kirjasi tapahtumansa kampanjan verkkosivustolle www.mobilityweek.eu. Vuosi 2010 oli viides perättäinen ennätysvuosi.

Euroopan liikkujan viikon 2011 palkinnot

Osallistumisehdot täyttävät kaupungit voivat hakea Euroopan liikkujan viikon 2011 palkintoa. Palkinto myönnetään kaupungeille, jotka järjestävät kaikkein innovatiivisimmat kampanjat ja joissa järjestettävä tapahtumat ovat laadukkaita ja liittyvät kyseisen vuoden teemaan ja johtavat lisäksi pysyviin toimenpiteisiin. Vuonna 2010 Euroopan liikkujan viikon palkinnon sai Almadan kaupunki Portugalissa. Kunniamaininnan saivat Murcia (Espanja) ja Riika (Latvia) (ks. tiedote IP/11/318).

Lisätietoja löytyy Euroopan liikkujan viikon internetsivuilta:

www.mobilityweek.eu

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar