Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske miljøtrafikuge 2011: "Alternativ mobilitet"

Bruxelles, den 15. september 2011 – Flere hundrede byer er med, når den europæiske miljøtrafikuge afholdes for tiende gang i dagene 16.-22. september 2011, og borgerne indbydes til en lang række aktiviteter med fokus på bæredygtig mobilitet. Sigtet med dette års tema – alternativ mobilitet – er at fremme ressourcebesparende alternativer til privatbilerne, der stadig dominerer bytransporten. Miljøtrafikugen ansporer de lokale myndigheder og borgerne til at fremhæve den positive indflydelse, andre transportmidler kan have.

Miljøkommissær Janez Potočnik sagde: "Den europæiske miljøtrafikuge har nu i ti år støttet byerne i deres bestræbelser på at skabe et bedre miljø for borgerne. Den har været en enorm succes og har udviklet sig til at blive et globalt fænomen. Miljøtrafikugen giver folk mulighed for at overveje nye og bedre måder at rejse på og bidrager til at gøre byerne til et bedre sted at bo.

Alternative transportmidler

Den overdrevne brug af biler skader livskvaliteten i vores byer. Støj, luftforurening, trafikal overbelastning og stadig mindre plads i det offentlige rum er alle symptomer på dette problem. I en situation, hvor knapheden på ressourcer som energi, jord, vand og råstoffer bliver stadig større, er der en voksende bevidsthed om behovet for alternative transportformer, som forurener mindre, forbruger færre ressourcer og bidrager til at nedskære udledningen af drivhusgasser. Hensigten med den europæiske miljøtrafikuge 2011 er, at europæere, der bor i byområder, skal anspores til at benytte kulstoffattige transportmåder, som f.eks. at gå, cykle eller benytte offentlig transport.

Den tiende miljøtrafikuge

I 2011 afholdes den europæiske miljøtrafikuge for tiende gang. I løbet af de seneste ti år har miljøtrafikugen støttet byerne i deres bestræbelser på at skabe et bedre og sundere miljø for borgerne ved at anspore dem til at reducere den trafikale overbelastning og fremme bæredygtige og menneskedrevne transportmåder.

Siden den første miljøtrafikuge i 2002 er antallet af deltagende byer vokset og vokset. I 2010, hvor temaet var "bedre transport/bedre liv", skrev flere lokale myndigheder end nogensinde før – 2 221 – under på charteret for den europæiske miljøtrafikuge og/eller fik registreret deres aktiviteter på kampagnewebstedet www.mobilityweek.eu. 2010 er det femte rekordår i træk.

Prisen for den europæiske miljøtrafikuge 2011

Deltagende byer, som opfylder visse kriterier, opfordres til at ansøge om tildeling af prisen for den europæiske miljøtrafikuge 2011. Prisen tildeles byer, som anses for at have organiseret den mest innovative kampagne, for så vidt angår kvaliteten af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med det årlige tema, og de forskellige permanente foranstaltninger, som er gennemført. Almada (Portugal) vandt prisen for den europæiske miljøtrafikuge 2010. Murcia (Spanien) og Riga (Letland) var de to andre finalister (jf. IP/11/318).

Der er yderligere oplysninger på den europæiske miljøtrafikuges websted:

www.mobilityweek.eu

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar