Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropský týden mobility v roce 2011: „Alternativní mobilita“

Brusel, 15. září 2011 - Ve dnech od 16. do 22 září 2011 se stovky obcí a měst zúčastní desátého ročníku Evropského týdne mobility a pozvou své občany k velkému množství aktivit souvisejících s udržitelnou mobilitou. Letošní téma, totiž alternativní mobilita, je zaměřeno na podporu energeticky účinných alternativ k soukromým automobilům, které v městské dopravě stále převažují. Týden povzbuzuje místní orgány i občany, aby vyzdvihli četné kladné dopady ostatních dopravních prostředků.

Janez Potočnik, komisař pro životní prostředí, prohlásil: „Evropský týden mobility už deset let podporuje města při vytváření lepšího životního prostředí pro občany. Představuje úžasný úspěch a stal se globálním fenoménem. Týden mobility umožňuje lidem, aby přemýšleli o nových a lepších způsobech cestování, a přispívá k tomu, aby se jejich města stávala příjemnějšími místy pro život.“

Alternativní dopravní prostředky

Nadměrné používání automobilů poškozuje kvalitu života v našich městech. Projevuje se hlukem, znečištěním ovzduší, dopravním přetížením a stísněným veřejným prostorem. Při nadměrném využívání zdrojů jako energie, půda, voda a nerostné suroviny si stále více uvědomujeme, že je třeba alternativních forem dopravy, jež vytvářejí méně znečištění, spotřebovávají méně zdrojů a pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. Cílem Evropského týdne mobility v roce 2011 je povzbudit evropské občany žijící v městských oblastech, aby raději používali nízkouhlíkové druhy dopravy, jako je chůze, jízda na kole nebo prostředky veřejné hromadné dopravy.

Desáté výročí týdne mobility

Rok 2011 zaznamenává desáté výročí Evropského týdne mobility. Během uplynulého desetiletí podporoval týden mobility města ve vytváření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředí pro občany tím, že je povzbuzoval ke snižování dopravního přetížení a podporoval druhy dopravy, jež jsou udržitelné a jež využívají lidskou sílu.

Od svého zahájení v roce 2002 zaznamenal týden mobility soustavný nárůst v počtu zúčastněných měst. V roce 2010 podepsal v rámci tématu „Travel Smarter, Live Better“ (Cestujte chytřeji, žijte lépe!) rekordní počet 2 221 místních orgánů Chartu Evropského týdne mobility a/nebo zaregistroval své činnosti na stránce kampaně www.mobilityweek.eu. Rok 2010 zaznamenává již popáté za sebou rekordní účast.

Cena Evropského týdne mobility za rok 2011

Zúčastněné obce a města, jež splňují určitá kritéria způsobilosti, se vyzývají k tomu, aby kandidovaly na Cenu Evropského týdne mobility za rok 2011. Cena bude přiznána městům, u kterých se usoudí, že zorganizovala nejinovativnější kampaně, pokud jde o kvalitu činností souvisejících s letošním tématem a rozsah provedených trvalých opatření. Vítězem Evropského týdne mobility v roce 2010 se stalo město Almada (Portugalsko), následovala města Murcia (Španělsko) a Riga (Lotyšsko), jež se dělila o druhé místo (viz IP/11/318).

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropského týdne mobility:

www.mobilityweek.eu

Contacts :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+3222991830)


Side Bar