Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейска седмица на мобилността 2011 година: „Алтернативна мобилност

Брюксел, 15 септември 2011 г. Стотици европейски градове ще участват от 16 до 22 септември 2011 г. в десетото издание на Европейската седмица на мобилността и ще предложат на своите граждани широка гама от дейности, свързани с устойчивата мобилност. Темата тази година алтернативна мобилност има за цел да популяризира варианти, които пестят ресурси и заместват придвижването с частни автомобили, което си остава най-разпространеният начин за движение в града. През тази седмица местните власти и гражданите се приканват да дадат гласност за различните ползи от други форми на транспорт.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „През последните десет години Европейската седмица на мобилността е част от подкрепата за градовете в усилията им да подобрят околната среда за техните граждани. Инициативата е изключително успешна и стана популярна в целия свят. По време на седмицата на мобилността хората могат да помислят за нови и по-добри начини да пътуват и така да допринесат за това техните градове да станат по-приятно място за живеене.“

Алтернативни средства за транспорт

Прекаленото използване на автомобилите влошава качеството на живот в нашите градове, като повишава шума, замърсява въздуха, води до задръствания и намалява публичните пространства. Колкото по-оскъдни стават ресурсите като енергия, земя, вода и суровини, толкова повече нараства съзнанието за необходимостта от алтернативни форми на транспорт, които водят до по-малко замърсяване, използват по-малко ресурси и помагат за намаляване на емисиите на парникови газове. Целта на Европейската седмица на мобилността през 2011 г. е да насърчи европейските граждани, живеещи в градовете, да използват вместо колите видове транспорт, които произвеждат по-малко въглероден диоксид, като например да се придвижват пеша, да карат колело или да използват градския транспорт.

Десет години седмица на мобилността

Тази година се отбелязва десетата годишнина на Европейската седмица на мобилността. През последното десетилетие чрез седмицата на мобилността градовете бяха насърчавани да създадат по-приятна и здравословна среда за гражданите, като намалят задръстванията и поощряват използването на устойчиви форми на транспорт, задвижвани от човешката сила.

Все повече градове участват в Седмицата на мобилността от стартирането на инициативата през 2002 г. През 2010 г. под мотото „Пътувай по-разумно, живей по-добре” рекорден брой от 2 221 местни органа подписаха хартата на Европейската седмица на мобилността и/или регистрираха своите дейности на сайта на кампанията www.mobilityweek.eu. Това беше петата поредна година с рекорден брой участници.

Награди на Европейска седмица на мобилността 2011 година

Градовете участници, които отговарят на определени критерии, могат да кандидатстват за наградата на Европейската седмица на мобилността 2011 година. Наградата се връчва на градове, които са организирали най-новаторските кампании що се отнася до качеството на дейностите, свързани с годишната тема, и разнообразието от мерки, които са трайно приложени на практика. Град Алмада (Португалия) спечели наградата на Европейската седмица на мобилността 2010 г., а градовете Мурсия (Испания) и Рига (Латвия) бяха подгласници. (IP/11/318)

За допълнителна информация посетете уебсайта на Европейската седмица на мобилността:

www.mobilityweek.eu

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar