Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Bruselj, 28. januarja 2011

Dan varstva podatkov: zagotavljanje pravic posameznikov do zasebnosti

Dandanes je izmenjava informacij po vsem svetu postala enostavnejša in hitrejša. Osebni podatki posameznikov – e-naslov, fotografije in elektronski rokovniki – se lahko ustvarijo v Združenem kraljestvu s programsko opremo, nameščeno v Nemčiji, obdelajo v Indiji, shranijo na Poljskem, dostop do njih pa ima lahko italijanski državljan v Španiji. Bliskovito naraščanje pretoka informacij po svetu prinaša velik izziv za pravice posameznikov do zasebnosti osebnih podatkov. Ljudje se srečujejo z vprašanji varstva podatkov, vključno z njihovo čezmejno razsežnostjo, vsak dan: na delovnem mestu, v stikih z javnimi organi, pri nakupu blaga ali storitev, pa tudi na potovanjih in pri uporabi interneta. Danes, na dan varstva podatkov, sta Svet Evrope in Evropska komisija stopila skupaj, da bi podprla temeljno pravico do varstva podatkov.

Namen vsakoletnega dneva varstva podatkov je ljudem omogočiti, da spoznajo, kateri osebni podatki o njih se zbirajo in obdelujejo in zakaj ter katere pravice imajo zvezo z obdelavo teh podatkov.

Predpisi EU o varstvu podatkov so stari več kot 15 let. Uspešno so kljubovali času, vendar jih je zdaj treba posodobiti, da bodo lahko kos novim tehnološkim razmeram. Zato bo Evropska komisija še letos predlagala spremembe direktive o varstvu podatkov iz leta 1995.

„Učinkovito varstvo podatkov je ključnega pomena za naše demokracije ter podlaga za druge temeljne pravice in svoboščine,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije ter evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Vzpostaviti moramo ravnovesje med zahtevo po zasebnosti in prostim pretokom informacij, ki pomaga ustvarjati gospodarske priložnosti. To so vprašanja, na katera želim odgovoriti v našem predlogu za posodobitev predpisov EU o varstvu podatkov.“

Danes poleg tega praznujemo 30. obletnico Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Konvencije št. 108).

„Zaradi izzivov, ki jih je prinesel hitri razvoj informacijske tehnologije, je pravica do zasebnosti pomembnejša kot kdaj koli prej. Konvencija o varstvu podatkov je že 30 let ključno orodje za zagotavljanje te pravice in jo je treba prilagoditi, da jo bo lahko zagotavljala še naslednjih 30 let,“ je dejal generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland in poudaril, da je potreben „resničen mednarodni okvir, ki bo temeljil na človekovih pravicah ter bo prilagodljiv, pregleden in vključujoč.“

Vprašanja zasebnosti in varstva podatkov so se v zadnjih letih pogosto pojavljala na naslovnicah. Tehnologija namreč napreduje z eksponentno hitrostjo in prinaša dramatične spremembe tega, kako se uporabljajo osebni podatki za zagotavljanje blaga in storitev. To velja še zlasti za internetno okolje, od bančništva in potovanj do socialnih mrež. Izmenjava osebnih podatkov je prav tako del zagotavljanja varne družbe.

Ozadje

Direktiva EU o varstvu podatkov iz leta 1995

Komisija je 4. novembra 2010 predstavila strategijo za krepitev predpisov EU o varstvu podatkov (IP/10/1462 in MEMO/10/542). Namen te strategije je varovanje podatkov posameznikov na vseh področjih politik, vključno z izvrševanjem zakonov, ob hkratnem zmanjševanju upravnih bremen za podjetja in zagotavljanju prostega pretoka podatkov znotraj EU. Komisija bo ta pregled politik uporabila skupaj z rezultati javnega posvetovanja za pregled direktive EU o varstvu podatkov iz leta 1995.

Namen predpisov EU o varstvu podatkov (direktiva 95/46/ES o varstvu podatkov iz leta 1995) je varstvo temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb, zlasti pravice do varstva podatkov, ter prostega pretoka podatkov. To splošno direktivo o varstvu podatkov dopolnjujejo drugi pravni akti, kot je direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah za področje komunikacij. Obstaja pa tudi posebni predpis za varstvo osebnih podatkov pri policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah (Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

Pravica do varstva osebnih podatkov je izrecno priznana v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in v Lizbonski pogodbi. Pogodba o delovanju Evropske unije tako v členu 16 zagotavlja pravno podlago za predpise o varstvu podatkov za vse dejavnosti na področju uporabe prava EU.

Ukrepi Sveta Evrope za varstvo podatkov

Konvencija Sveta Evrope št. 108 je na voljo za podpis od leta 1981 in se zdaj uporablja že v 43 evropskih državah ter je edini mednarodni pravno zavezujoči instrument, ki bi ga bilo mogoče uveljaviti tudi na svetovni ravni. Vsaka država na svetu z ustrezno zakonodajo o varstvu podatkov namreč lahko postane pogodbenica konvencije.

Konvencija določa vrsto splošno priznanih temeljnih načel in pravno zavezujočih standardov. S tehnološkega vidika nevtralne določbe konvencije javnim in zasebnim organom preprečujejo vdore v zasebnost. Konvencija vzpostavlja pravni okvir za prenos osebnih podatkov med državami, ki so jo ratificirale, in platformo za enakopravno sodelovanje med državami pogodbenicami.

Države lahko izmenjujejo zamisli in najboljše prakse ter skupaj razvijajo nove standarde. Leta 2001 je bila Konvencija št. 108 tako dopolnjena z dodatnim protokolom glede nadzornih organov in čezmejnega pretoka podatkov.

28. januar je bil izbran za dan varstva podatkov, ker obeležuje obletnico Konvencije št. 108. Letos se je Svet Evrope odločil, da izkoristi dan varstva podatkov za začetek posvetovanja o tem, kako posodobiti Konvencijo št. 108 in še naprej izboljševati standarde varstva podatkov ne samo v Evropi, ampak po celem svetu.

Več informacij

Poglejte si ali prenesite na svoj računalnik posnetek Komisije o varnosti podatkov in socialnih mrežah – na voljo v vseh uradnih jezikih EU:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Dan varstva podatkov 2011

http://www.data-protection-day.net

Svet Evrope: varstvo podatkov

http://www.coe.int/dataprotection/

Evropska komisija: varstvo podatkov

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Domača spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar