Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Poročilo Komisije poudarja potrebo po dodatnih ukrepih za varnost otrok

Bruselj, 13. septembra 2011- Evropska komisija je v danes predstavljenem poročilu analizirala, kako države članice izvajajo priporočila EU, ki zagotavljajo, da lahko otroci varno in brezskrbno uživajo koristi digitalnega sveta. Države članice in industrija si zelo prizadevajo uveljaviti priporočili EU iz let 1998 in 2006 o zaščiti mladoletnih oseb pri uporabi avdiovizualnih in spletnih storitev, vendar so se dosedanji ukrepi izkazali za nezadostne.

Poročilo konkretno navaja, da se države članice EU ne odzivajo ustrezno oziroma uporabljajo različne pristope, kadar gre za obravnavanje in prijavljanje nezakonitih in škodljivih vsebin, za zagotavljanje dostopa otrokom do vsebin, ki so primerne njihovi starosti, za večjo varnost socialnih omrežij za otroke ter za zaščito otrok pred škodljivimi video igricami. Med državami članicami se na primer pojavljajo velike razlike v načinih, kako klicni centri preverjajo morebitno nezakonitost in škodljivost prijavljenih vsebin, kako ugotavljajo njihov vir in kako jih prijavljajo pristojnim organom. Obenem države članice EU uporabljajo različne načine za ocenjevanje primernosti glede na starost in različna tehnična sredstva, s katerimi ohranjajo primernost spletnih strani in igric glede na starost. Kot kaže poročilo, je zaščito otrok v teh sektorjih mogoče še izboljšati. Komisija bo ta vprašanja med letom obravnavala v okviru celovite pobude za usposabljanje in zaščito otrok pri uporabi novih tehnologij.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je povedala: "Otroci vse mlajši začenjajo uporabljati internet in prebijejo vse več časa na njem, pri čemer odkrivajo vznemirljiv svet digitalnih priložnosti. Kljub temu moramo nujno okrepiti svoje mehanizme in sodelovanje za usposabljanje in zaščito otrok v nenehno spreminjajočem se digitalnem svetu. Starše in učitelje moramo opogumiti, da bodo lahko prevzeli svojo odgovornost. V strategiji, ki jo bom predstavila med letom, bomo te težave obravnavali neposredno."

V poročilu so predlagani številni ukrepi, med njimi na naslednjih področjih:

Škodljive in nezakonite vsebine: širjenje informacij o klicnih centrih in izboljšanje podpornih infrastruktur, s katerimi naj bi odstranjevanje nezakonitih vsebin postalo učinkovitejše.

Družabna omrežja in zasebnost: večja osveščenost o tveganjih in načinih zaščite.

Starostno razvrščanje in sistem ocenjevanja primernosti: večja raba sistemov razvrščanja glede primernosti spletnih igric za starost (npr. združenje PEGI); oblikovanje kodeksov ravnanja in drugih načinov, s katerimi bi med prodajalci na drobno okrepili osveščenost o razvrščanju glede primernosti za starost in preprečili prodajo igric otrokom, ki ne dosegajo primerne starosti.

Ozadje

Večja varnost otrok na internetu je ena od prednostnih nalog digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Kot kaže raziskava EUKidsOnline (IP/11/479), so 9 do 10 let stari uporabniki interneta v Evropi v povprečju začeli uporabljati svetovni splet pri starosti 7 let. Tretjina uporabnikov spleta uporablja mobilni telefon ali drugo ročno napravo. Med evropskimi uporabniki interneta ima 77% 13- do 16-letnikov in 38% 9- do 12-letnikov svoj profil na družabnem omrežju; četrtina uporabnikov socialnih omrežij poroča, da je njihov profil javno dostopen. Strategija na ravni EU mora na tem področju upoštevati globalno in nenehno spreminjajočo se naravo digitalnega okolja ter se prilagodljivo spopadati z novimi izzivi.

Priporočili EU iz let 1998 in 2006 o zaščiti mladoletnih oseb sta bili odziv na dejstvo, da zakonodaja EU in nacionalna zakonodaja ne moreta vselej dohajati hitrega razvoja na področju avdiovizualnih in spletnih informacijskih storitev. Na ravni EU (na podlagi Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah) in v večini držav članic veljajo specifična pravila zgolj za vsebino avdiovizualnih medijev. Zato morajo biti države članice in ponudniki storitev še bolj pozorni na nove izzive pri zaščiti mladoletnikov in prek sodelovanja zainteresiranih strani ter sourejanja in samourejanja spodbujati uvajanje primernih okvirnih pogojev.

Poročilo je pomembno zaradi številnih ukrepov, ki so predstavljeni v digitalni agendi za Evropo. Komisija se je zlasti zavezala, da bo spodbujala dialog z več zainteresiranimi stranmi in samourejanje evropskih in svetovnih ponudnikov storitev (npr. platforme za socialno mreženje, ponudniki mobilnih komunikacij), zlasti kadar njihove storitve uporabljajo mladoletniki (37. ukrep).

Digitalna agenda države članice poziva, naj do leta 2013 v polni meri uvedejo klicne centre za prijavljanje neprimernih ali škodljivih spletnih vsebin, organizirajo kampanje za ozaveščanje otrok o varnosti na spletu, v šolah nudijo pouk o varnosti na spletu in spodbudijo ponudnike spletnih storitev k izvajanju samoregulativnih ukrepov glede spletne varnosti otrok (40. ukrep).

Komisija si obenem prizadeva spodbujati razvoj visokokakovostnih in starosti primernih spletnih vsebin (IP/11/746). Kot navaja raziskava EUKidsOnline (IP/10/1368), zgolj tretjina 9- do 12-letnikov meni, da svetovni splet njihovi starostni skupini ponuja dovolj kvalitetnih vsebin.

Koristne povezave:

Poročilo Komisije o zaščiti mladoletnikov – "Zaščita otrok v digitalnem svetu" in spremljevalni delovni dokument služb Komisije

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm.

Program EU za varnejši internet: http://ec.europa.eu/saferinternet.

Digitalna agenda za Evropo:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.

Kontakta :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar