Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: verdere actie nodig om kinderen te beschermen – verslag van de Commissie

Brussel, 13 september 2011 – In een vandaag voorgesteld verslag wordt door de Europese Commissie belicht hoe de lidstaten uitvoering geven aan de EU-aanbevelingen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en met vertrouwen kunnen profiteren van de digitale wereld. De lidstaten en de sector drijven hun inspanningen op om de EU-aanbevelingen van 1998 en 2006 over onlinebescherming van minderjarigen die gebruik maken van audiovisuele en onlinediensten, uit te voeren. Deze maatregelen zijn echter in het algemeen ontoereikend gebleken.

In concrete bewoordingen toont het verslag aan dat EU-landen niet adequaat reageren of uiteenlopende benaderingen volgen om illegale of schadelijke inhoud aan te pakken en te melden, om ervoor te zorgen dat kinderen toegang krijgen tot inhoud die aangepast is aan hun leeftijd, sociale netwerken veiliger te maken voor kinderen en hen tegen schadelijke videospellen te beschermen. Er bestaan bijvoorbeeld grote verschillen tussen lidstaten in de wijze waarop klachtenlijnen de illegaliteit of het schadelijke karakter van de hun gemelde inhoud nagaan, de bron daarvan opsporen en de zaak verwijzen naar de bevoegde autoriteiten. Zo gebruiken EU-lidstaten ook verschillende leeftijdsclassificatiesystemen en technische middelen om ervoor te zorgen dat websites en games aangepast blijven aan de leeftijd. Het verslag toont aan dat er nog veel ruimte is om de bescherming van kinderen te verbeteren op deze gebieden. De Commissie zal deze onderwerpen later op het jaar aanpakken in een breed initiatief om kinderen die nieuwe technologieën gebruiken, mondiger te maken en te beschermen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Commissie voor de Digitale Agenda, zegt hierover: "Kinderen gaan steeds vaker, en steeds jonger, online en ontdekken een opwindende digitale wereld waarin kansen liggen. Wij moeten echter naar een hogere versnelling schakelen in wat wij doen en in de wijze waarop wij samen werken om kinderen mondiger te maken en te beschermen in deze immer veranderende digitale wereld. Wij moeten ouders en leerkrachten het vertrouwen schenken om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De strategie die ik later dit jaar zal voorstellen, zal deze problemen rechtstreeks aanpakken."

In het verslag worden verschillende acties voorgesteld, waaronder:

Schadelijke en illegale inhoud: klachtenlijnen beter bekend maken en de ondersteunende infrastructuur verbeteren om illegale inhoud efficiënter te kunnen verwijderen.

Sociale netwerken en privacy: betere bewustmaking inzake risico's en meer middelen om deze risico's in te perken.

Leeftijdsclassificatiesystemen: ruimer gebruik van leeftijdsclassificatiesystemen (zoals het PEGI-systeem) voor onlinespellen; ontwikkeling van gedragscodes en andere middelen om detailhandelaars beter bewust te maken van leeftijdsclassificatiesystemen om te voorkomen dat games "onder de leeftijd" worden verkocht.

Achtergrond

Het internet tot een betere plaats voor kinderen maken is één van de prioriteiten van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Volgens een EUKidsOnline-onderzoek (IP/11/479) zijn 9-10-jarigen in Europa die het internet gebruiken, naar eigen zeggen gemiddeld vanaf 7-jarige leeftijd online gegaan. 33% van de kinderen die online gaan, gebruiken daarvoor een mobiele telefoon of een handapparaat. 77% van de 13-16-jarigen en 38% van de 9-12-jarigen in Europa die het internet gebruiken, zeggen een profiel op een socialenetwerksite te hebben. Een kwart van de gebruikers van socialenetwerksites heeft naar eigen zeggen een profiel dat voor iedereen toegankelijk is. Elke EU-wijde strategie op dit gebied moet rekening houden met de mondiale en steeds veranderende aard van de digitale omgeving en flexibel inspelen op nieuwe uitdagingen.

De EU-aanbevelingen van 1998 en 2006 betreffende bescherming van minderjarigen waren ingegeven door het feit dat EU- en de nationale regelgeving het snelle tempo van de ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele en online-informatiediensten niet altijd kunnen bijhouden. Op EU-niveau (door middel van de richtlijn audiovisuele mediadiensten) en in de meeste lidstaten gelden er specifieke regels voor de inhoud van audiovisuele media. Voor lidstaten en dienstenaanbieders is het dan ook des te belangrijker dat zij zich bewust zijn van de nieuwe uitdagingen voor de bescherming van minderjarigen en dat zij het passende regelgevingskader bevorderen via samenwerking tussen belanghebbenden en coregulering of zelfregulering.

Het verslag is van belang voor verschillende acties die in de Digitale agenda voor Europa zijn voorgesteld. In het bijzonder heeft de Commissie zich ertoe verbonden "het overleg met de belanghebbende partijen en de zelfregulering van Europese en mondiale dienstverleners (zoals socialenetwerkplatforms, aanbieders van mobiele communicatie) [te] bevorderen, met name wat het gebruik van de betrokken diensten door minderjarigen betreft" (Actie 37).

In de Digitale agenda wordt ook opgeroepen "tegen 2013 hotlines te installeren voor de rapportage van beledigende of schadelijke online inhoud, bewustmakingscampagnes over onlinebeveiliging ten behoeve van kinderen te organiseren, schoolonderwijs over onlinebeveiliging aan te bieden, en leveranciers van onlinediensten aan te moedigen tot zelfregulering met betrekking tot onlinebeveiliging voor kinderen" (Actie 40).

De Commissie bevordert ook de creatie van oneline-inhoud van hoge kwaliteit die aangepast is aan de leeftijd (IP/11/746). Volgens een EUKidsOnline-onderzoek vindt één op de drie kinderen van 9 tot 12 jaar dat er voor hen genoeg goede dingen online zijn (IP/10/1368).

Nuttige links:

Commission Report on the Protection of Minors – "Protecting Children in the Digital World" and accompanying Commission Staff Working Paper:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

Het EU-programma Safer Internet: http://ec.europa.eu/saferinternet

Digitale agenda voor Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar