Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Komisijas ziņojums: vajadzīga turpmāka rīcība bērnu aizsardzībai

Brisele, 2011. gada 13. septembris. Šodien publicētā ziņojumā Eiropas Komisija sniedz pārskatu par to, kā dalībvalstis īsteno ES ieteikumus, kuri nodrošina, lai digitālajā pasaulē bērni varētu justies pārliecināti un droši. Dalībvalstis un nozares darbinieki arvien vairāk pūlas īstenot ES 1998. un 2006. gada ieteikumus par nepilngadīgo aizsardzību audiovizuālo un tiešsaistes pakalpojumu lietošanā. Taču veiktie pasākumi kopumā ir nepietiekami.

Konkrēti, ziņojums rāda, ka ES valstis nav pietiekami atsaucīgas un atšķiras to pieeja tādiem jautājumiem kā nelikumīga vai kaitīga satura atklāšana un ziņošana par to, vecumam piemērota satura nodrošināšana bērniem, sociālo tīklu drošības palielināšana bērnu interesēs un bērnu aizsardzība no kaitīgām videospēlēm. Piemēram, dalībvalstīs daudzējādā ziņā atšķiras uzticības dienestu pieeja, pārbaudot, cik nelikumīgs vai potenciāli kaitīgs ir saturs, par kuru tiem tiek ziņots, kā arī nosakot tā avotu un ziņojot par to atbildīgajām iestādēm. ES valstis arī izmanto atšķirīgas vecuma noteikšanas sistēmas un tehniskos līdzekļus, ar kuriem tīmekļa vietnes un spēles padara piemērotas vecumam. Ziņojums rāda, ka bērnu aizsargātību šajās nozarēs vēl iespējams būtiski uzlabot. Šos jautājumus Komisija risinās šogad vēlāk ar plašu ierosmi, kuras mērķis ir sagādāt iespējas un aizsardzību bērniem, kuri izmanto jaunās tehnoloģijas.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, saka: "Arvien vairāk bērnu un arvien mazāki bērni iepazīst aizraujošu digitālo pasauli, kas viņiem paver plašas iespējas. Taču mums ir neatliekami jāaktivizē mūsu darbības un kopdarbība, lai nodrošinātu bērniem iespējas un aizsardzību šajā pastāvīgi mainīgajā digitālajā pasaulē. Mums ir jāiedrošina vecāki un skolotāji uzņemties pienākumus. Stratēģijā, ar ko iepazīstināšu šā gada gaitā, šīs problēmas tiks nekavējoties risinātas."

Ziņojumā ierosinātas vairākas darbības:

kaitīga un nelikumīga satura jomā — popularizēt uzticības dienestus un uzlabot atbalsta infrastruktūras, lai efektivizētu nelikumīgā satura aizvākšanu,

sociālās tīklošanās un privātuma jomā — vairot izpratni par briesmām un iespējām tās mazināt,

vecuma klasifikācijas un vecuma grupu sistēmu jomā — plašāk izmantot vecuma grupu klasifikācijas sistēmas (tādas kā PEGI) tiešsaistes spēlēm; izstrādāt rīcības kodeksus un citus līdzekļus, kas mazumtirgotājus labāk informē par vecuma grupām, lai novērstu spēļu pārdošanu attiecīgo vecumu nesasniegušiem.

Pamatinformācija

Bērnu drošības un aizsardzības uzlabošana internetā ir viena no Eiropas digitalizācijas programmas prioritātēm (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Saskaņā ar apsekojumu EUKidsOnline (IP/11/479) 9–10 g. v. bērni Eiropā, kuri izmanto Internetu, atzīst, ka sākuši iet tiešsaistē aptuveni 7 gadu vecumā. 33 % no tiešsaistes lietotājiem izmanto mobilo tālruni vai mobilo ierīci. Eiropā 77 % no bērniem 13-16 gadu vecumā un 38 % no bērniem 9-12 gadu vecumā, kuri izmanto Internetu, apgalvo, ka viņiem ir profils sociālās tīklošanās vietnē; ceturtdaļa bērnu, kuri izmanto sociālās tīklošanās vietnes, apgalvo, ka viņu profili ir publiski pieejami. ES mēroga stratēģijai šajā jomā ir jārēķinās ar digitālās vides pasaules mērogiem un pastāvīgo mainīgumu un elastīgi jāreaģē uz jauniem pārbaudījumiem.

1998. un 2006. gada ES ieteikumi par nepilngadīgo aizsardzību bija reakcija uz to, ka ES un dalībvalstu tiesiskais regulējums ne vienmēr spēj tikt līdzi straujajām pārmaiņām audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu sfērā. ES līmenī (ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu) un vairākumā dalībvalstu ir ieviesti konkrēti noteikumi tikai par audiovizuālo līdzekļu saturu. Tāpēc dalībvalstīm un pakalpojumu sniedzējiem jo svarīgi ir apzināties jaunās nepilngadīgo aizsardzības problēmas un ar ieinteresēto personu sadarbību un kopīgu regulāciju un pašregulāciju veicināt piemērotu vispārējo apstākļu izveidi.

Šis ziņojums attiecas uz vairākām Eiropas Digitalizācijas programmā akcentētām darbībām. Konkrēti, Komisija ir apņēmusies, ka "veicinās dažādu ieinteresēto aprindu dialogu un Eiropas un pasaules mēroga pakalpojumu sniedzēju (piemēram, sociālo tīklu platformu, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju) pašregulāciju, jo īpaši saistībā ar to, kā viņu pakalpojumus izmanto nepilngadīgie" (37. darbība).

Digitalizācijas programma arī aicina dalībvalstis: "līdz 2013. gadam pilnībā jāievieš karstās līnijas ziņošanai par aizvainojošu vai kaitīgu tiešsaistes saturu, jāorganizē izpratnes veidošanas kampaņas par interneta drošību bērniem un jāpiedāvā mācīt tiešsaistes drošību skolās, un jāmudina tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji ieviest pašregulēšanas pasākumus attiecībā uz bērnu drošību tiešsaistē" (40. darbība).

Komisijas darbs arī veicina kvalitatīva un vecumam piemērota tiešsaistes satura izveidi (IP/11/746). Saskaņā ar apsekojumu EUKidsOnline (IP/10/1368) trešdaļa 9–12 g. v. bērnu uzskata, ka tiešsaistē ir gana viņiem noderīgu lietu.

Noderīgas saites

Komisijas ziņojums par nepilngadīgo aizsardzību "Bērnu aizsardzība digitālajā pasaulē" un pievienotais Komisijas dienestu darba dokuments:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

ES programma „Drošāks internets”: http://ec.europa.eu/saferinternet

Digitālā programma Eiropai:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Digitalizācijas programmas vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas tvītojumi: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar