Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: zpráva Komise zdůrazňuje potřebu dalších kroků k ochraně dětí

Brusel 13. září 2011 – Evropská komise dnes zveřejnila zprávu, ve které hodnotí, jak členské státy provádějí doporučení EU, jež mají zajistit, aby se děti v digitálním světě cítily sebejistě a bezpečně. Členské státy a průmysl se stále usilovněji snaží doporučení EU z let 1998 a 2006 o ochraně nezletilých při používání audiovizuálních služeb a služeb on-line provádět. Přijatá opatření jsou však celkově nedostatečná.

Zpráva konkrétně uvádí, že členské státy EU nejednají přiměřeně nebo se liší jejich přístupy, kterými řeší a nahlašují nedovolený a škodlivý obsah, zajišťují, aby děti měly přístup k obsahu přiměřenému jejich věku a usilují o větší bezpečnost sociálních sítí pro děti a ochranu dětí před škodlivými videohrami. Mnohé rozdíly mezi členskými státy se například týkají toho, jak horké linky kontrolují nezákonnost a škodlivost nahlášeného obsahu, jak identifikují jeho zdroj a oznamují jej příslušným orgánům. Stejně tak se různí systémy klasifikace podle věku a technické prostředky používané v zemích EU k tomu, aby internetové stránky a hry byly přiměřené věku. Ve zprávě se uvádí, že pokud jde o ochranu dětí, existuje v těchto odvětvích značný prostor pro zlepšení. Komise v průběhu tohoto roku zahájí komplexní iniciativu, která se těmito otázkami bude zabývat, s cílem chránit a posilovat postavení dětí, které nové technologie používají.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Neustále se snižuje věk a narůstá počet dětí, které se připojují na internet, aby prozkoumaly možnosti vzrušujícího digitálního světa. Je proto bezpodmínečně potřeba dělat lépe to, co děláme, a zlepšit způsob, jak v tomto rychle se měnícím digitálním světě postavení dětí společně chránit a posilovat. Musíme dát rodičům a učitelům nezbytnou důvěru, aby převzali svou odpovědnost. V průběhu tohoto roku představím strategii, jež se bude těmito nedostatky přímo zabývat.“

Ve zprávě jsou navržena mimo jiné opatření v těchto oblastech:

škodlivý a nedovolený obsah: zlepšit informovanost o horkých linkách a jejich podpůrnou infrastrukturu, aby byl nedovolený obsah odstraňován efektivněji,

sociální sítě a soukromí: zlepšit povědomí o rizicích a způsobech, jak je omezit,

systémy klasifikace podle věku: rozšířit využívání systémů klasifikace podle věku (např. systém PEGI) pro hry on-line; vypracovat pravidla chování a další způsoby, jak maloobchodníky lépe upozornit na klasifikaci podle věku, aby se zabránilo prodeji her nevhodných pro danou věkovou kategorii.

Souvislosti

Snaha, aby se internet stal lepším místem pro děti, je jednou z priorit Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podle průzkumu EUKidsOnline (IP/11/479) evropské děti ve věku devíti až desíti let, které využívají internet, prohlásily, že v průměru začaly s jeho používáním v sedmi letech. K připojení na internet využívá 33 % z nich mobilní telefon nebo kapesní zařízení. 77 % dětí ve věku 13–16 let a 38 % dětí ve věku 9–12 let, které v Evropě využívají internet, má profil na stránkách některé sociální sítě. Čtvrtina z těch, kteří navštěvují stránky sociálních sítí, uvedla, že jejich profil je veřejný. Celounijní strategie v této oblasti musí vzít v úvahu globální a neustále se měnící povahu digitálního prostředí a pružně reagovat na nové výzvy.

Doporučení EU z let 1998 a 2006 o ochraně nezletilých reagovala na skutečnost, že EU a vnitrostátní předpisy nemohou vždy udržet krok s rychlým tempem vývoje v oblasti audiovizuálních a informačních služeb on-line. Na úrovni EU (prostřednictvím směrnice o audiovizuálních mediálních službách) a ve většině členských států existují zvláštní pravidla pouze pro obsah audiovizuálních médií. Pro členské státy a poskytovatele služeb je tak stále důležitější, aby si byli vědomi nových úkolů souvisejících s ochranou nezletilých a aby prostřednictvím spolupráce zúčastněných subjektů a společné regulace nebo samoregulace podporovali vhodné rámcové podmínky.

Tato zpráva je významná hned pro několik opatření navržených v rámci Digitální agendy pro Evropu. Komise se zejména zavázala „podporovat dialog se zúčastněnými stranami z různých odvětví a samoregulaci evropských i světových poskytovatelů služeb (např. platforem pro vytváření sociálních sítí, mobilních operátorů), zvláště co se týče nezletilých, kteří využívají jejich služeb“ (opatření č. 37).

Digitální agenda rovněž vyzývá členské státy, aby „plně zrealizova[ly] horké linky pro oznamování nevhodného nebo škodlivého obsahu na internetu, organizova[ly] osvětové kampaně o bezpečnosti na internetu pro děti, nabíd[ly] vyučování bezpečnosti na internetu ve školách a podpoři[ly] poskytovatele internetových služeb, aby přijali samoregulační opatření ohledně bezpečnosti dětí na internetu do roku 2013“ (opatření č. 40).

Komise rovněž usiluje o podporu vytváření obsahu on-line vysoké kvality, který je přiměřený dané věkové kategorii (IP/11/746). Podle průzkumu EUKidsOnline si pouze jedno ze tří dětí ve věku 9–12 let myslí, že na internetu je pro děti jejich věku dost dobrých věcí (IP/10/1368).

Užitečné odkazy:

Zpráva Komise o ochraně nezletilých osob – „ochrana děti v digitálním světě“

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

Program EU pro bezpečnější využívání internetu: http://ec.europa.eu/saferinternet

Digitální agenda pro Evropu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Digitální agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar