Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Premagovanje ovir za raziskave – posvetovanje v zvezi z evropskim raziskovalnim prostorom

Bruselj, 13. septembra 2011 – Znanstvenike in druge zainteresirane skupine ter posameznike se danes prosi za pomoč pri ponovni opredelitvi evropskega raziskovalnega prizorišča. Evropska komisija je začela javno posvetovanje, da bi ugotovila, kako bi se evropsko raziskovalno prizorišče lahko korenito izboljšalo. Njegov cilj je vzpostaviti evropski raziskovalni prostor (ERP) do leta 2014 ter tako ustvariti pristen enotni trg za znanje, raziskave in inovacije. To bo raziskovalcem, raziskovalnim ustanovam in podjetjem omogočilo mobilnost, konkuriranje in mednarodno sodelovanje po vsej Evropi in tako povečalo potencial rasti.

Evropska komisarka za raziskave in inovacije Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Potreba po spodbujanju evropskega gospodarstva pomeni, da moramo čim več iztržiti iz raziskav. Nesprejemljivo je, da je za marsikaterega izmed naših najboljših znanstvenikov privlačneje in lažje prečkati Atlantik kot pa se seliti znotraj EU. Želimo, da nam raziskovalci povedo, kaj potrebujejo, da bomo lahko s skupnimi močmi premagali prepreke za rast in nastanek novih delovnih mest.“

Posvetovanje bo potekalo do 30. novembra 2011. Med drugim se želi Evropska komisija lotiti naslednjih vprašanj:

  • Ali se raziskovalci pri iskanju novih priložnosti srečujejo s težavami pri prodiranju izven meja svoje države?

  • Ali znanstveniki za opravljanje svojega dela in preizkušanje različnih idej potrebujejo nove raziskovalne infrastrukture?

  • Ali raziskovalci potrebujejo več priložnosti za deljenje stališč, izvajanje novih projektov ter ustvarjanje novih izdelkov in storitev?

Komisija bo na osnovi prispevkov, prejetih v zvezi s temi in mnogimi drugimi vprašanji, oblikovala svoj predlog za izboljšan okvir ERP, ki bo objavljen do konca leta 2012. Omenjeni okvir bo karseda izboljšal usklajevanje čezmejnega financiranja raziskovalnih projektov po vsej EU, s čimer se bosta izboljšala učinkovitost in učinek evropskega raziskovanja.

Evropska komisija je ERP označila kot predpogoj za novo dobo inovacij in konkurenčnosti v Evropi, ko bodo največji intelekti združili moči, da bo Evropska unija postala „Unija inovacij“. To je bilo februarja potrjeno tudi na zasedanju Evropskega sveta, ko je bila Evropska unija pozvana, naj čim prej odpravi še preostale ovire, zaradi katerih Evropa trenutno pritegne manj talentov in naložb, ter naj do leta 2014 ustvari poenoten evropski raziskovalni prostor.

Vsi zainteresirani za evropske raziskovalne projekte in inovacije lahko sodelujejo pri posvetovanju na spletni strani:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm.

Ozadje

Vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora (ERP) je bila prvič predlagana januarja leta 2000 v sporočilu Evropske komisije „Evropskemu raziskovalnemu prostoru naproti“ (COM(2000) 6), izvajati pa se je začela z Evropskim svetom v Lizboni marca 2000, nakar je leta 2007 dobila nov zagon z zeleno knjigo Evropske komisije o ERP (COM(2007) 161).

Lizbonska pogodba uvaja pravno podlago za vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora. Tovrstno področje je namenjeno omogočanju zlasti prostega gibanja raziskovalcev, znanstvenih spoznanj in tehnologij. Zato EU spodbuja odpravo davčnih in pravnih preprek za sodelovanje na področju raziskovanja.

Evropska komisija bo leta 2012 predlagala okvir za evropski raziskovalni prostor v skladu s svojim sporočilom (COM(2010) 546), v katerem se je zavezala k vzpostavitvi Unije inovacij.

Svet je leta 2008 začel ljubljanski proces, katerega namen je izboljšati politično upravljanje ERP, in sprejel skupno vizijo za ERP 2020. Občuten napredek se dosega zahvaljujoč vrsti pobud za partnerstvo, ki jih je leta 2008 predlagala Komisija z namenom izboljšanja sodelovanja na petih področjih: kariere raziskovalcev (delovni pogoji in mobilnost); skupno oblikovanje in izvajanje raziskovalnih programov; ustvarjanje raziskovalnih infrastruktur v Evropi, ki bodo na ravni svetovne kakovosti; prenos znanja in sodelovanja med javnimi raziskavami in industrijo ter mednarodno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije.

MEMO/11/597

Glej tudi javno posvetovanje o okviru ERP:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm.

Portal ERP: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm.

Spletna stran Unije inovacij:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

Kontakta :

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar