Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Înlăturarea barierelor din calea cercetării – consultare pe tema Spațiului european de cercetare

Bruxelles, 13 septembrie 2011 - comunitatea științifică, precum și alte grupuri și persoane interesate sunt chemate acum să contribuie la redefinirea peisajului cercetării în Europa. Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a găsi modalități de îmbunătățire radicală a cercetării europene. Scopul este de a realiza Spațiului european de cercetare (SEC) până în 2014, prin crearea unei piețe unice reale a cunoașterii, cercetării și inovării. Acest lucru va permite cercetătorilor, instituțiilor de cercetare și întreprinderilor să circule, să concureze și să coopereze în afara granițelor, mărind potențialul de creștere.

Comisarul european pentru cercetare și inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat în legătură cu acest subiect: „Nevoia de a stimula economia Europei înseamnă nevoia de a obține cele mai bune rezultate posibile din activitatea noastră de cercetare. Este inacceptabil faptul că de multe ori este mai atractiv și mai ușor pentru elita cercetătorilor europeni sa traverseze Atlanticul decât să se deplaseze pe teritoriul UE. Invităm comunitatea de cercetare să ne comunice nevoile sale, pentru ca astfel să putem conlucra la înlăturarea barierelor din calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă.”

Consultarea se va încheia la 30 noiembrie 2011. Unele dintre chestiunile pe care Comisia Europeană dorește să le abordeze sunt:

  • atunci când caută noi oportunități, se găsesc cercetătorii blocați în spatele granițelor naționale?

  • au oamenii de știință nevoie de noi infrastructuri de cercetare pentru a pune în practică și a testa idei?

  • are comunitatea științifică nevoie de mai multe oportunități pentru a face schimb de opinii, a realiza noi proiecte și a crea noi produse și servicii?

Comisia se va baza pe răspunsurile primite la aceste întrebări și la multe altele, pentru a finaliza propunerea privind un cadru SEC consolidat, care urmează să fie publicată înainte de sfârșitul anului 2012. Cadrul va optimiza coordonarea transfrontalieră a finanțării cercetării, sporind eficiența și impactul cercetării europene.

Comisia Europeană a identificat SEC ca o condiție prealabilă pentru o nouă eră a inovării și a competitivității în Europa, în care cele mai bune creiere lucrează împreună, astfel încât Uniunea Europeană să devină o „Uniune a inovării". În februarie, Consiliul European a susținut acest demers, invitând Uniunea Europeană să elimine rapid obstacolele rămase în calea atragerii de talente și de investiții și să realizeze un Spațiu european de cercetare unificat până în 2014.

Toți cei interesați de cercetarea și inovarea europeană pot participa la această consultare accesând linkul:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Context

Propusă în ianuarie 2000 de către Comisia Europeană în comunicarea sa „Către un Spațiu european de cercetare" [COM(2000)6] și lansată în cadrul Consiliului European de la Lisabona din martie 2000, crearea Spațiului european de cercetare (SEC) a fost relansată în 2007, odată cu Cartea Verde a Comisiei Europene privind SEC [COM(2007)161].

Tratatul de la Lisabona introduce un temei juridic pentru crearea Spațiului european de cercetare. Acest spațiu este destinat să permită, în special, libera circulație a cercetătorilor, a cunoștințelor științifice și tehnologiilor. În acest scop, UE încurajează eliminarea obstacolelor fiscale și juridice din calea cooperării în domeniul cercetării.

Comisia Europeană va propune Cadrul privind Spațiul european de cercetare în 2012, în conformitate cu angajamentul luat în comunicarea sa privind crearea unei Uniuni a inovării [COM(2010)546].

În 2008, Consiliul a demarat Procesul de la Ljubljana pentru îmbunătățirea guvernanței politice a SEC și a adoptat o viziune comună cu privire la SEC 2020. Se realizează progrese concrete printr-o serie de inițiative de parteneriat propuse de Comisie în 2008 pentru intensificarea cooperării în cinci domenii: carierele cercetătorilor (condițiile de muncă și mobilitatea); proiectarea și operarea în comun a programelor de cercetare; crearea unor infrastructuri de cercetare europene de nivel mondial, transferul de cunoștințe și cooperarea dintre cercetarea publică și industrie; colaborarea internațională în domeniul științei și tehnologiei.

MEMO/11/597

A se vedea de asemenea consultarea publică pe tema Cadrul SEC:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Portalul SEC: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Pagina de internet „O Uniune a inovării":

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar