Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Belemmeringen voor onderzoek weghalen – raadpleging over de Europese onderzoeksruimte

Brussel, 13 september 2011 – De wetenschappelijke gemeenschap en andere belangstellende groepen en personen worden vandaag aangesproken om het Europese onderzoekslandschap mee te helpen bepalen. De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd om uit te zoeken hoe de Europese onderzoeksomgeving fundamenteel kan worden verbeterd. Doel is om tegen 2014 de Europese onderzoeksruimte (ERA) te voltooien en daarbij een echte interne markt voor kennis, onderzoek en innovatie tot stand te brengen. Hierdoor zullen onderzoekers, onderzoeksinstellingen en bedrijven over de grenzen heen kunnen circuleren, concurreren en samenwerken, waardoor het groeipotentieel verhoogt.

Europees commissaris voor Onderzoek en innovatie, Máire Geoghegan-Quinn, verklaarde: "De noodzaak om de Europese economie te stimuleren brengt mee dat wij zoveel mogelijk uit ons onderzoek moeten halen. Het is onaanvaardbaar dat het voor onze topwetenschappers vaak aantrekkelijker en gemakkelijker is de Atlantische Oceaan over te steken dan binnen de EU te verhuizen. Wij willen dat de gemeenschap van onderzoekers ons vertelt wat zij nodig hebben, zodat wij samen kunnen werken om de belemmeringen voor groei en banen weg te halen."

De raadpleging loopt tot en met 30 november 2011. Een aantal vragen waarop de Europese Commissie een antwoord zoekt, zijn:

  • kijken onderzoekers uit naar nieuwe kansen maar vinden zij dat zij opgesloten zitten binnen nationale grenzen?

  • hebben wetenschappers behoefte aan nieuwe onderzoeksinfrastructuren om ideeën naar voren te brengen en te beproeven?

  • heeft de gemeenschap van onderzoekers behoefte aan meer kansen om van gedachten te wisselen, nieuwe projecten tot stand te brengen en nieuwe producten en diensten te creëren?

De Commissie zal de bijdragen als input gebruiken voor haar definitief voorstel voor een versterkt ERA-kader, dat voor eind 2012 moet worden bekendgemaakt. Het kader zal de samenwerking tussen onderzoeksfinanciering over de grenzen van de lidstaten optimaliseren en de efficiëntie en de impact van het Europese onderzoek vergroten.

De Europese Commissie heeft de ERA aangewezen als een essentiële voorwaarde voor een nieuw tijdvak van innovatie en concurrentie in Europa, waarbij de knapste koppen zullen samenwerken zodat de Europese Unie een "innovatie-unie" wordt. In februari heeft de Europese Raad hiervoor zijn steun betuigd met een oproep aan de Europese Unie om snel de resterende hindernissen voor het aantrekken van talent en investeringen uit de weg te ruimen en tegen 2014 een eengemaakte Europese onderzoeksruimte te voltooien.

Iedereen die geïnteresseerd is in Europees onderzoek en innovatie kan deelnemen aan de raadpleging op:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Achtergrond

De voltooiing van de Europese onderzoeksruimte (ERA), die in januari 2000 door de Europese Commissie werd voorgesteld in haar mededeling "Naar een Europese onderzoeksruimte" (COM(2000)6) en die gelanceerd werd op de Europese Raad van Lissabon van maart 2000, heeft in 2007 een nieuwe stimulans gekregen met het groenboek van de Europese Commissie over de ERA (COM(2007)161).

Het Verdrag van Lissabon voert een rechtsgrondslag in voor de totstandbrenging van een Europese onderzoeksruimte. Deze ruimte moet met name het vrije verkeer van onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologieën mogelijk maken. Met dit doel bevordert de EU de opheffing van de fiscale en wettelijke belemmeringen op het gebied van onderzoeksactiviteiten.

De Europese Commissie zal overeenkomstig de verbintenis die zij in haar mededeling betreffende de totstandbrenging van een innovatie-unie (COM(2010)546) is aangegaan, in 2012 het kader voor de Europese onderzoeksruimte voorstellen.

In 2008 is door de Raad het proces van Ljubljana op gang gebracht om het politieke beheer van de ERA te verbeteren en is een gedeelde ERA 2020-visie aangenomen. Concrete vooruitgang is geboekt door middel van een reeks partnerschapsinitiatieven die de Commissie in 2008 heeft voorgesteld ter versterking van de samenwerking op vijf gebieden: de loopbanen van onderzoekers (arbeidsvoorwaarden en mobiliteit); het gemeenschappelijk opzetten en uitvoeren van onderzoeksprogramma's; de oprichting van Europese onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse; de overdracht van kennis en samenwerking tussen overheidsonderzoek en het bedrijfsleven; en internationale samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie.

MEMO/11/597

Zie ook de openbare raadpleging over het ERA-kader:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

ERA-portaalsite: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html

Website van de innovatie-unie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar