Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Esteet pois tutkimukselta – kuuleminen Euroopan tutkimusalueesta

Bryssel, 13. syyskuuta 2011 – Tiedeyhteisö ja muut asian omakseen kokevat tahot saavat tilaisuuden auttaa Euroopan tutkimusympäristön määrittelyssä. Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen selvittääkseen, miten Euroopan tutkimusympäristöä voitaisiin parantaa ratkaisevasti. Euroopan tutkimusalue (ERA) on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2014 mennessä: sen on määrä muodostaa todelliset tiedon, tutkimuksen ja innovaation sisämarkkinat. Euroopan tutkimusalueen puitteissa tutkijat, tutkimuslaitokset ja yritykset voivat liikkua, kilpailla ja tehdä yhteistyötä rajojen yli ja siten vahvistaa kasvupotentiaalia.

”Euroopan taloutta on vahvistettava”, totesi tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. ”Siksi meidän on saatava myös tutkimuksesta irti kaikki mahdollinen. Ei voi olla niin, että huippututkijoillemme on usein houkuttavampaa ja helpompaa mennä Atlantin toiselle puolelle kuin vaihtaa paikkaa Euroopassa. Haluamme, että tutkimusyhteisö kertoo meille, mitkä sen tarpeet ovat, jotta voimme yhdessä purkaa kasvun ja työpaikkojen esteitä.”

Kuulemisprosessi päättyy 30. marraskuuta 2011. Seuraavassa osa kysymyksistä, joita Euroopan komissio haluaa selvittää:

  • Kokevatko tutkijat kansalliset rajat esteenä etsiessään uusia mahdollisuuksia?

  • Tarvitaanko uusia tutkimusinfrastruktuureja ideoiden testaukseen ja toteuttamiseen?

  • Tarvitseeko tutkimusyhteisö lisää mahdollisuuksia ajatustenvaihtoon, uusien hankkeiden toteutukseen ja uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseen?

Komissio hyödyntää näihin ja moniin muihin kysymyksiin saamiaan vastauksia viimeistellessään ehdotustaan Euroopan tutkimusalueen kehittämiseksi. Ehdotus julkistetaan ennen vuoden 2012 loppua. Tarkoituksena on optimoida tutkimusrahoituksen koordinointi jäsenvaltioiden rajojen yli, mikä parantaa eurooppalaisen tutkimuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Euroopan komissio katsoo, että Euroopan tutkimusalue on välttämätön edellytys uudelle innovoinnin ja kilpailun kaudelle Euroopassa: parhaiden kykyjen on tehtävä yhteistyötä, jotta Euroopan unionista tulee todellinen ”innovaatiounioni”. Eurooppa-neuvosto ilmaisi helmikuussa tukensa hankkeelle kehottaessaan Euroopan unionia poistamaan nopeasti viimeiset esteet lahjakkuuksien ja investointien houkuttelemiseksi ja saattamaan Euroopan tutkimusalue valmiiksi vuoteen 2014 mennessä.

Kaikki eurooppalaisesta tutkimuksesta ja innovoinnista kiinnostuneet voivat osallistua kuulemismenettelyyn osoitteessa

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Tausta

Euroopan komissio ehdotti Euroopan tutkimusaluetta tammikuussa 2000 tiedonannossa ”Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta” (KOM(2006) 6). Hanke käynnistettiin Lissabonin Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2000, ja sille annettiin uutta potkua vuonna 2007 Euroopan tutkimusaluetta koskevalla Euroopan komission vihreällä kirjalla (KOM(2007) 161).

Lissabonin sopimuksella annetaan oikeusperusta eurooppalaisen tutkimusalueen luomiselle. Tutkimusalueen tarkoituksena on mahdollistaa erityisesti tutkijoiden, tutkimustiedon ja teknologioiden vapaa liikkuminen. Sitä varten EU rohkaisee jäsenvaltioita poistamaan verotuksesta ja lainsäädännöstä johtuvat tutkimusyhteistyön esteet.

Innovaatiounionin luomisesta antamassaan tiedonannossa (KOM(2010) 546) komissio sitoutui antamaan vuonna 2012 ehdotuksen Euroopan tutkimusalueen puitteista.

Neuvosto aloitti vuonna 2008 ns. Ljubljana-prosessin parantaakseen Euroopan tutkimusalueen poliittista ohjausta. Neuvosto hyväksyi myös eurooppalaista tutkimusaluetta vuonna 2020 koskevan yhteisen vision.

Käytännön edistystä on saavutettu kumppanuuksilla, joita komissio ehdotti vuonna 2008. Niillä lisätään yhteistyötä viidellä alalla: tutkijoiden ura (työsopimusehdot ja liikkuvuus); tutkimusohjelmien yhteinen suunnittelu ja toteutus; maailman huippuluokkaa olevien tutkimusinfrastruktuurien luominen; tietämyksen siirto ja yhteistyö julkisten tutkimuslaitosten ja yritysten välillä; sekä kansainvälinen yhteistyö tieteessä ja teknologiassa.

MEMO/11/597

Ks. myös ERAn puitteita koskeva kuuleminen:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

ERA-portaali: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Innovaatiounionin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar