Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Výzkum bez hranic – konzultace o Evropskému výzkumném prostoru

Brusel 13. září 2011 – Ode dneška mají vědecká obec a další zúčastněné skupiny a osoby příležitost pomoci nově zformovat prostředí pro výzkum v Evropě. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem zjistit, jak by bylo možné evropské výzkumné prostředí radikálně zlepšit. Cílem je dokončení Evropského výzkumného prostoru (EVP) do roku 2014 vytvořením skutečného jednotného trhu pro znalosti, výzkum a inovace. To umožní výzkumným pracovníkům, výzkumným institucím a podnikům volně se pohybovat, soutěžit a spolupracovat přes hranice, čímž se zvýší potenciál růstu.

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Jelikož je třeba posílit evropské hospodářství, musíme co nejlépe využít náš výzkum. Nemůžeme se smířit s tím, že pro naše špičkové vědce je často atraktivnější a snazší odejít za oceán, než se přesunout v rámci EU. Rádi bychom tedy, aby nám výzkumní pracovníci sdělili, co potřebují, abychom tak společně mohli bořit překážky růstu a zaměstnanosti.“

Konzultace potrvá do 30. listopadu 2011. Evropská komise chce mimo jiné řešit tyto otázky:

  • Cítí se výzkumní pracovníci při hledání nových příležitosti omezováni vnitrostátními hranicemi?

  • Potřebují vědci k provádění a zkoušení svých myšlenek novou výzkumnou infrastrukturu?

  • Potřebují výzkumní pracovníci více příležitostí ke sdílení názorů, realizaci nových projektů a vytváření nových produktů a služeb?

Komise využije odpovědi na tyto a mnohé další otázky k dokončení svého návrhu zdokonaleného rámce EVP, jenž má být zveřejněn do konce roku 2012. Rámec bude optimalizovat koordinaci financování výzkumu přes hranice členských států a zlepší účinnost a dopad evropského výzkumu.

Evropská komise určila EVP jako předpoklad pro novou éru inovací a konkurenceschopnosti v Evropě, která bude ve znamení spolupráce nejchytřejších hlav, aby se Evropská unie opravdu stala „Unií inovací“. V únoru vyjádřila Evropská rada svou podporu a vyzvala Evropskou unii, aby rychle odstranila zbývající překážky, které brání přilákání talentů a investic, a dokončila jednotný Evropský výzkumný prostor do roku 2014.

Všichni, kdo se zajímají o evropský výzkum a inovace, se mohou do konzultace zapojit na adrese:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Souvislosti

Vytvoření Evropského výzkumného prostoru (EVP) bylo navrženo v lednu 2000 ve sdělení Evropské komise „Na cestě k Evropskému výzkumnému prostoru“ (KOM(2000) 6) a zahájeno na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. V roce 2007 byl jeho vytvoření dán nový podnět díky zelené knize Evropské komise o Evropském výzkumném prostoru (KOM(2007) 161).

Právní základ pro vytvoření Evropského výzkumného prostoru zavádí Lisabonská smlouva. Účelem tohoto prostoru je umožnit zejména volný pohyb výzkumných pracovníků, vědeckých poznatků a technologií. Za tímto účelem EU podporuje odstranění daňových a právních překážek spolupráce v oblasti výzkumu.

V roce 2012 navrhne Evropská komise rámec Evropského výzkumného prostoru v souladu se závazkem, který učinila ve sdělení o vytvoření Unie inovací (KOM (2010) 546).

V roce 2008, zahájila Rada lublaňský proces ke zlepšení politické správy EVP a přijala společnou vizi EVP do roku 2020. Konkrétní pokrok přináší řada partnerských iniciativ, které Komise navrhla v roce 2008 k prohloubení spolupráce v pěti oblastech: kariéra výzkumných pracovníků (pracovní podmínky a mobilita); společné plánování a provoz výzkumných programů; vytváření evropské výzkumné infrastruktury na světové úrovni; předávání znalostí a spolupráce mezi veřejným výzkumem a průmyslem, a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky.

MEMO/11/597

Viz také veřejná konzultace o rámci EVP:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

ERA portál: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html.

Internetová stránka Unie inovací:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar