Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия и ASEAN ще предприемат по-активни съвместни действия за реакция при бедствия и намаляване на риска от тях

Брюксел, 12 септември 2011 г. — Европейската комисия и ASEAN желаят да установят по-тясно сътрудничество при управлението на бедствия в региона. Този общ ангажимент беше потвърден от комисаря на ЕС за хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева и представители на индонезийското правителство и ASEAN в Джакарта. Георгиева е първият комисар на ЕС, който посещава секретариата на ASEAN. Тя се срещна с генералния секретар на асоциацията Сурин Питсуван и с индонезийския министър по въпросите на благосъстоянието Агунг Лаксоно.

„ASEAN, нейният най-важен член — Индонезия и Европейската комисия желаят да обмислят нови начини за сътрудничество при подготвеността и реакцията при кризи,“ заяви комисар Георгиева. „В регион, който толкова често е връхлитан от природни бедствия, със сигурност можем да направим повече, за да изготвим оценка на ситуацията и да се справим с риска от катастрофи, които могат да разрушат живота на милиони хора и да попречат на развитието на някои от най-динамичните икономики в света. Очаквам да установим по-активно сътрудничество, за да направим Югоизточна Азия по-малко уязвима и да се поучим от опита и практиките на Индонезия и съседните държави при управлението на бедствия. Възнамеряваме да обменим поуки и най-добри практики и да организираме съвместни обучения по гражданска защита,“ добави комисар Георгиева.

На срещата си с генералния секретар на ASEAN и представители на индонезийското правителство и индонезийската Национална агенция за управление на бедствия комисар Георгиева обсъди възможностите за по-добро координиране при управлението на бедствия. Асоциацията бе особено впечатлена от европейския метод за координиране при бедствия посредством Центъра на ЕС за наблюдение и информация.

В резултат на посещението на комисаря сътрудничеството с индонезийските власти и ASEAN ще стане по-активно и ще придобие по-голяма практическа насоченост. Освен това Европейският съюз стартира Регионалната инициатива за диалог между него и ASEAN (READI). Чрез този нов инструмент могат да бъдат предоставени до 4 млн. EUR за намаляване на последиците от бедствията и за обмен на знания за това как по-добре да се противопоставяме на разрушаващата сила на природата. Друг пример за активното партньорство между Комисията и ASEAN при намаляването на риска от бедствия е обучението за реакция при бедствия, което се състоя през март 2011 г. в Манадо, Индонезия.

Контекст

Югоизточна Азия е много гъсто населен регион, който често е връхлитан от природни бедствия. През последните 30 години в региона са настъпили 91 % от катастрофите в световен мащаб и 49 % от всички щети, причинени от взаимосвързани природни бедствия.

От 1994 г. насам, само за Индонезия, Европейската комисия е предоставила над 113 млн. EUR за посрещане на нуждите от хуманитарна помощ на населението, пострадало от земетресения, вълни цунами, недохранване, наводнения и етническо насилие. През 2010 г. и 2011 г. Комисията е финансирала осигуряването на подслон, храна, вода, хигиенни условия, здравни грижи и психологическа помощ за оцелелите от вълните цунами в Ментавай и изригването на вулкана Мерапи. На пострадалите при земетресението в Суматра и Западна Ява също е била оказана помощ благодарение на подпомагане от ЕС.

Големият риск от бедствия в региона потвърждава належащата нужда от инвестиции за намаляване на риска от бедствия, като целта е да се ограничат броят на жертвите и мащабът на разрушенията, които катастрофите могат да причинят.

Освен върху реакцията при бедствия действията на Европейската комисия са съсредоточени и върху осигуряването на по-голяма устойчивост на Азия при катастрофи. Посредством Програмата си за подготвеност при бедствия (DIPECHO) Комисията инвестира в увеличаването на капацитета на населението, засегнато от наводнения, земетресения, горски пожари и други повтарящи се бедствия, да преодолява последиците от тях. DIPECHO се използва за подпомагането на дейности и изграждането на капацитет на местно равнище, за предприемането на действия за ограничаване на последиците, за изграждането на системи за ранно предупреждение и за провеждането на образователни и информационни кампании.

В Индонезия Комисията осъществява една от най-големите си програми за подготвеност при бедствия в региона. От 1998 г. досега тя е предоставила около 6,7 млн. EUR за индонезийски и регионални инициативи, чиято цел е местното население да бъде по-добре подготвено в случай на бедствие.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Хуманитарна помощ от Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar