Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană își stabilește drept obiectiv să formeze 700 000 de specialiști în domeniul dreptului UE până în 2020

Bruxelles, 13 septembrie 2011 – Comisia Europeană și-a stabilit drept obiectiv ferm creșterea numărului judecătorilor, al procurorilor, al avocaților și al altor practicieni care să beneficieze de formare în dreptul UE. Într-un document de politică adoptat astăzi, Comisia Europeană își propune să asigure că jumătate din practicienii dreptului din Uniunea Europeană, în număr de aproximativ 700 000 – vor beneficia de formare judiciară europeană până în 2020. Obiectivul este de a-i pregăti pe practicienii dreptului să aplice dreptul UE, care face parte din prerogativele lor în calitate de judecători și de avocați la nivel național. Totodată, acest lucru va contribui la creșterea încrederii reciproce între diferitele sisteme juridice europene și la îmbunătățirea aplicării legislației europene. Acest demers va fi benefic pentru cetățenii și pentru întreprinderile Europei, care vor putea să se bazeze pe decizii rapide și în spiritul veritabil al respectării legii.

„O putere judecătorească independentă, bine pregătită și eficientă este esențială pentru buna funcționare a spațiului de justiție și a pieței unice în Europa. Aceasta aduce justițiabililor decizii judiciare rapide și de calitate, care consolidează previzibilitatea și securitate juridică. Având în vedere că dreptul UE face parte din viața cotidiană, cetățenii și întreprinderile vor să știe că se pot baza pe magistrați competenți și bine pregătiți pe întregul teritoriu al Uniunii, ceea ce le permite să își exercite drepturile și să li se facă dreptate. Judecătorii și avocații care fac dreptate trebuie să cunoască normele pentru a fi capabili să le aplice în mod eficient”, a arătat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Acesta este motivul pentru care doresc să se stabilească un obiectiv clar și ambițios cu privire la extinderea formării profesioniștilor europeni din domeniul juridic care aplică dreptul UE. Acest lucru va permite consolidarea eforturilor noastre de creare a unui spațiu de justiție la scara Uniunii Europene, îmbunătățind astfel modul de funcționare a pieței. Formarea judiciară este esențială pentru a dispune de o putere judecătorească modernă și funcțională, capabilă să reducă riscurile mari și costurile ridicate ale tranzacțiilor care stau în calea creșterii economice. Așadar, formarea judiciară europeană reprezintă o investiție indispensabilă pentru instituirea unei justiții în serviciul creșterii.”

Context

În Uniunea Europeană sunt aproximativ 1,4 milioane de practicieni ai dreptului, între care judecători, procurori, avocați, notari, executori judecătorești și personal al instanțelor. Comisia dorește să creeze condițiile pentru ca cel puțin jumătate din acești practicieni ai dreptului să participe la formare judiciară europeană la nivel local, național sau european până în 2020. Totodată, a fost stabilit obiectivul suplimentar ca toți practicienii dreptului să beneficieze, pe parcursul carierei lor, de cel puțin o săptămână de formare în dreptul UE.

Pentru atingerea acestuia, Comisia a invitat guvernele naționale, consiliile superioare ale magistraturii, organizațiile profesionale și instituțiile de formare în domeniu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, să se angajeze să integreze dreptul UE în programele lor de formare și să crească numărul orelor de curs și al participanților.

Comisia însăși intenționează să faciliteze accesul la finanțarea UE pentru a sprijini proiectele de formare de calitate, inclusiv sub formă de module de e-learning. În temeiul cadrului financiar multianual al UE, Comisia a propus ca formarea judiciară europeană să devină o prioritate de prim rang, în scopul de a forma peste 20 000 de practicieni ai dreptului pe an până în 2020.

În scopul de a contribui la crearea unei culturi juridice europene bazate pe încrederea reciprocă, începând cu anul 2014, Comisia va lansa un program de schimburi, cu durata de două săptămâni, pentru noii judecători și procurori. Comisia va sprijini formarea prin portalul european e-Justice – care este „ghișeul unic al UE” pentru legislație și acces la justiție în toate țările UE – și prin schimbul de orientări practice cu privire la metodologiile de formare și de evaluare.

De asemenea, Comisia Europeană va încuraja parteneriatele public-privat în scopul elaborării de soluții de formare inovatoare. Comisia se va baza pe punctele forte ale actualilor furnizori de programe de formare, inclusiv pe Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Academia de Drept European (ERA), precum și pe organizațiile profesionale europene în domeniul juridic: Rețeaua Europeană a Consiliilor Superioare ale Magistraturii (ENCJ), Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme a Uniunii Europene, Rețeaua președinților Curților Supreme de Justiție ale UE, Consiliul Barourilor Europene (CCBE), Consiliul notarilor din UE (CNUE), Uniunea internațională a executorilor judecătorești (UIHJ) și Asociația europeană a interpreților și traducătorilor din domeniul juridic (EULITA).

Formarea judiciară europeană se poate desfășura fie pe durata formării inițiale, fie în cadrul formării permanente. Aceasta vizează:

  • legislația UE, inclusiv dreptul material și procedural, împreună cu jurisprudența aferentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

  • cunoașterea sistemelor judiciare naționale.

Aceste domenii pot fi însoțite de formare lingvistică. Schema de formare judiciară europeană include două componente complementare: activități de formare judiciară generală, organizate la nivel local, național sau european, și schimburi transfrontaliere.

Temei juridic

Formarea judiciară este, în mod esențial, o responsabilitate națională, așa cum se subliniază într-o rezoluție a Consiliului din 2008. Tratatul de la Lisabona [articolul 81 alineatul (2) litera (h) și articolul 82 alineatul (1) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] invită Uniunea Europeană să „sprijine formarea profesională a magistraților și a personalului din justiție atât în materie civilă, cât și penală.

Formarea judecătorilor și a practicienilor dreptului cu privire la modul de aplicare a dreptului UE reprezintă una dintre recomandările cheie de acțiune formulate în raportul din 9 mai 2010 al fostului comisar european Mario Monti, intitulat “O nouă strategie pentru piața unică”. Raportul cerea liderilor europeni să elimine blocajele rămase care afectează inovația și frânează potențialul de creștere al UE.

Programul de la Stockholm, care stabilește măsurile vizând crearea unui spațiu unic de justiție în UE, a fost adoptat de guvernele naționale în decembrie 2009 și cere o acțiune fermă la nivel european pentru sprijinirea eforturilor de formare, precum și pentru dezvoltarea mecanismelor de formare la nivelul UE. La rândul său, Parlamentul European a subliniat cu consecvență faptul că o formare judiciară de calitate contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea funcționării pieței interne și facilitează exercitarea drepturilor de către cetățeni.

La sfârșitul anului 2010, Comisia a consultat statele membre, pe membrii forumului privind justiția, Rețeaua de Formare Judiciară Europeană și pe membrii acesteia. Sinteza rezultatelor consultării poate fi accesată aici.

Pentru informații suplimentare:

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

privind formarea juridică europeană

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Portalul european e-Justicesecțiunea formare juridică

Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar