Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság 2020-ig 700 000 jogi szakember számára biztosít igazságügyi képzést az uniós jog területén

Brüsszel, 2011. szeptember 13. – Az Európai Bizottság konkrét célszámot határozott meg annak érdekében, hogy növelje az uniós jog területén képzett bírák, ügyészek, ügyvédek és egyéb jogi szakemberek számát. A ma elfogadott szakpolitikai dokumentumban az Európai Bizottság arra törekszik, hogy 2020-ig az Európai Unió összes jogi szakemberének fele – mintegy 700 000 – valamilyen formában részt vegyen az európai igazságügyi képzésben. A cél az, hogy a jogi szakemberek megfelelő háttérrel rendelkezzenek az EU-jog alkalmazásához, hiszen ez tagállami bíróként vagy ügyvédként a feladatuk részét képezi. Mindez hozzájárul majd az Európa különböző jogi rendszerei közötti kölcsönös bizalom kialakulásához és az európai jogszabályok végrehajtásának javításához. Mindez az emberek és a vállalkozások javát szolgálja, mivel ezáltal gyorsabb döntésekre és a szabályok megfelelő tiszteletben tartására lehet számítani.

„A jog érvényesülésén alapuló európai térség és az egységes európai piac működése szempontjából alapvető fontosságú, hogy a bírói kar független, megfelelően képzett és hatékony legyen. Utóbbi ugyanis a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot fokozó gyors és helyes bírósági határozatok záloga. Az európai jog immár a mindennapi élet részévé vált, így a polgárok és a vállalkozások számára fontos, hogy az Unió teljes területén megfelelően képzett és jártas bírákra számíthassanak, akik lehetővé teszik számukra jogaik gyakorlását és az igazságszolgáltatást. A igazságszolgáltatásban dolgozó bíráknak és ügyvédeknek azonban ismerniük kell a szabályokat ahhoz, hogy azokat hatékonyan alkalmazni tudják” – nyilatkozta Viviane Reading alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Éppen ezért olyan világos és ambiciózus célt kívánok kitűzni, amely biztosítja, hogy minél több bíró vehessen részt olyan képzéseken, ahol az európai jog alkalmazását tanítják. Ily módon megerősíthetjük az egész EU-ra kiterjedő igazságszolgáltatási térség létrehozására irányuló erőfeszítéseinket, és lökést adhatunk a belső piac működésének. Az igazságügyi képzés azért is elengedhetetlenül fontos a modern és jól működő bírói testületek szempontjából, mert hozzájárul a gazdasági növekedés útjában álló nagyobb kockázatok és magasabb tranzakciós költségek csökkentéséhez. Az európai igazságügyi képzés tehát elengedhetetlenül szükséges befektetés ahhoz, hogy a „jogérvényesülés a növekedés érdekében” program továbbfejlődhessen.”

Előzmények

Az EU mintegy 1,4 millió jogi szakembert – köztük bírát, ügyészt, ügyvédet, jegyzőt, bírósági végrehajtót és bírósági alkalmazottat – számlál. Az Európai Bizottság szándéka szerint 2020-ig e jogi szakemberek legalább fele részesülne európai igazságügyi képzésben helyi, nemzeti vagy európai szinten. További célkitűzés az is, hogy a pályafutása során valamennyi jogi szakember legalább egyhetes, uniós jogról szóló képzésen vehessen részt.

Ennek elérése érdekében a Bizottság mind uniós, mind nemzeti szinten felkérte a nemzeti kormányokat, az igazságügyi tanácsokat, a szakmai szerveket és az igazságügyi képzési intézményeket, hogy vállaljanak kötelezettséget az uniós jog felvételére a képzési programjaikba, valamint a képzések és a résztvevők számának növelésére.

A Bizottság a maga részéről könnyíteni kívánja a magas színvonalú képzési projektek – többek között az elektronikus távoktatás – támogatását szolgáló uniós finanszírozáshoz való hozzáférést. A Bizottság javaslatot tett arra, hogy az EU új többéves pénzügyi keretében kiemelt prioritást kapjon az európai igazságügyi képzés, annak érdekében, hogy 2020-ig évente több mint 20 000 jogi szakembert képezhessenek ki.

A kölcsönös bizalomra épülő közös európai igazságügyi kultúra kialakítása érdekében a Bizottság az új bírák és ügyészek számára 2014-től kéthetes csereprogramot indít. A Bizottság az Európai igazságügyi portál – az összes EU-tagállam jogi rendszerébe betekintést adó egyablakos uniós jogi portál – révén, illetve a képzési módszerekre és az értékelésre vonatkozó gyakorlati iránymutatások megosztásával támogatja majd a képzést.

Az innovatív képzési megoldások kidolgozása érdekében a Bizottság ösztönözni fogja a köz- és magánszférabeli partnerségeket. A Bizottság ennek során valamennyi meglévő képzési intézmény erősségére támaszkodik majd, köztük az Európai Igazságügyi Képzési Hálózatra (EJTN), az Európai Jogi Akadémiára (ERA) és egyéb európai szintű jogi szakmai szervezetekre, így a bírói tanácsok európai hálózatára (ENCJ), az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetségére, az Európai Unió Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek Hálózatára, az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsára (CCBE), az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsára (CNUE), a Bírósági Végrehajtók Nemzetközi Uniójára (UIHJ) és a Jogi Tolmácsok és Szakfordítók Európai Egyesületére (EULITA).

Az európai igazságügyi képzés elvégezhető az alapképzés vagy az egész életen át tartó képzés keretében is, és az alábbiakra terjed ki:

  • uniós jogszabályok, többek között anyagi és eljárási jog, valamint az Európai Unió Bíróságának megfelelő ítélkezési gyakorlata,

  • a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekre vonatkozó ismeretek.

A képzés nyelvoktatással is kiegészülhet. Az európai igazságügyi képzés programja két kiegészítő elemet is tartalmaz: helyi, nemzeti vagy uniós szinten szervezett általános igazságügyi képzési tevékenységeket, valamint határokon átnyúló cseréket.

Jogalap

Ahogy azt 2008-as állásfoglalásában a Tanács is kiemelte, az igazságügyi képzés alapvetően nemzeti feladat. A Lisszaboni Szerződés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének h) pontja és 82. cikke (1) bekezdésének c) pontja) polgári és büntetőügyekben is a „bírák, ügyészek és az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének támogatására” szólítja fel az EU-t.

Mario Monti korábbi uniós biztos 2010. május 9-i „Az egységes piac új stratégiája” című közleménye kulcsfontosságú ajánlásként említi a bíráknak, ügyészeknek és az igazságszolgáltatási alkalmazottaknak az európai jog alkalmazási módjára való képzését. A jelentés arra ösztönözte az európai vezetőket, hogy mihamarabb szüntessék meg a még meglévő szűk keresztmetszeteket, amelyek gátolják az innovációt és letörik Európa növekedési potenciálját.

Az EU-ra kiterjedő egységes igazságszolgáltatási térség kialakítását szolgáló intézkedéséket körvonalazó és a nemzeti kormányok által 2009 decemberében jóváhagyott Stockholmi Program határozott uniós fellépésre szólított fel a nemzeti képzési erőfeszítések támogatása, valamint az EU-szintű képzési mechanizmusok fejlesztése érdekében. Emellett az Európai Parlament is folyamatosan hangsúlyozza, hogy a megfelelő igazságügyi képzés jelentősen hozzájárul a belső piac működésének javításához, és megkönnyíti a polgárok számára a jogaik gyakorlását.

2010 végén a Bizottság konzultációt folytatott a tagállamokkal, az igazságügyi fórum tagjaival, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal és annak tagjaival. A konzultáció eredményeinek összefoglalója itt található.

További információk:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Az európai igazságügyi képzés:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Európai igazságügyi portál – igazságügyi képzéssel foglalkozó rész

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar