Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Dni európskeho dedičstva: 50 krajín sprístupní zriedkavo prístupné pamiatky

Brusel/Štrasburg 9. september 2011 – Očakáva sa, že počas tohto mesiaca bude mať viac ako 20 miliónov ľudí možnosť navštíviť tisícky zriedkavo prístupných pamiatok a nevšedných podujatí v rámci Dní európskeho dedičstva, ktoré sa konajú každý september v 50 krajinách po celej Európe. Túto iniciatívu vedenú na miestnej úrovni podporujú Európska komisia a Rada Európy, ktoré sa zasadzujú o zvyšovanie povedomia na úrovni EÚ.

„Kultúrne dedičstvo je základným prvkom našej kultúrnej rozmanitosti a spoločnej histórie. Dni európskeho dedičstva podporujú ľudí v objavovaní kultúrnych klenotov, ktoré majú na dosah ruky. Takisto nám pomáhajú lepšie si uvedomovať, že naše „národné“ dedičstvo má mnohokrát európsky rozmer. Naši predkovia sa napríklad pri stavbe domov a úprave záhrad, ktoré dnes obdivujeme, často inšpirovali novými trendmi v iných krajinách,“ povedala Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Gabriella Battainiová-Dragoniová, generálna riaditeľka pre vzdelávanie, kultúru, dedičstvo, mládež a šport v Rade Európy, uviedla: „Vlády si tento spoločný program vážia. Jeho nepopierateľný úspech v predchádzajúcom 20-ročnom období je založený na úsilí samosprávnych a regionálnych spoločenstiev na miestnej úrovni. Spoločenstvá v celej Európe sa každoročne stávajú súčasťou „kultúrnej rodiny“ a oslavujú naše spoločné európske dedičstvo.“

Tento rok bude počas Dní európskeho dedičstva pre verejnosť prístupný veľký počet rôznych podujatí a pamiatok. Od najväčšej továrne na svete na výrobu balónov v Bristole (Spojené kráľovstvo) po predstavenie Les Misérables pod holým nebom, podľa predlohy jedného z najvýznamnejších diel Victora Huga, ktoré sa bude konať v blízkosti dejiska bitky pri Waterloo z roku 1815 v Belgicku. V hlavnom meste Nemecka sa budú konať návštevy so sprievodcami v zachovaných častiach Berlínskeho múra skrášlených maľbami a grafitmi viac ako 100 umelcami z 20 krajín. Vo francúzskom meste Štrasburg sa bude konať výstava venovaná Erazmovi Rotterdamskému.

Kontext

Niekoľko krajín spolupracuje s cieľom poukázať na európsky rozmer tohto podujatia. Litva, Nórsko a Švajčiarsko propagujú „skryté poklady“ a pozývajú návštevníkov, aby zažili zriedkavú alebo nečakanú podobu dedičstva ukrytého v múroch, pod zemou alebo v prírode. Francúzsko, Ukrajina, Cyprus a Fínsko upriamujú pozornosť na „kultúrne trasy“ a na zvyšovanie informovanosti o dedičstve na križovatkách umeleckého, vedeckého a obchodného života. V ukrajinskej Odese bude napríklad slávnostne odhalená európska mapa múzeí vína.

Súčasne sa v 16 európskych krajinách bude konať súťaž fotografií „Wiki loves monuments“, ktorej cieľom je podnietiť verejnosť, aby nanovo objavila kultúrny, historický a vedecký význam svojho blízkeho okolia. Európska digitálna knižnica Europeana propaguje Európsku cenu v oblasti Art Nouveau.

V poľskom meste Wrocław sa v dňoch 10. – 12. októbra bude konať 4. fórum Dní európskeho dedičstva, na ktorom sa zhodnotia tohtoročné podujatia. Téma tohtoročného fóra znie: „Ceňme si dedičstvo! Európske dedičstvo a hospodársky rozvoj“. Fórum poskytne priestor politickým činiteľom, odborníkom na kultúrne dedičstvo a národným koordinátorom Dní dedičstva, aby mohli diskutovať o hodnote kultúrneho dedičstva pre európske hospodárstvo, najmä v čase hospodárskej krízy. Fórum slávnostne otvorí Bogdan Zdrojewski, poľský minister kultúry a národného dedičstva.

Dni európskeho dedičstva, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1985, sa od roku 1999 organizujú ako spoločná iniciatíva Európskej únie a Rady Európy. Na Dňoch európskeho dedičstva sa zúčastňuje 50 signatárskych štátov Európskeho kultúrneho dohovoru, ktoré predstavia nové kultúrne poklady a sprístupnia historické budovy, ktoré za normálnych okolností nie sú prístupné pre verejnosť. Prostredníctvom kultúrnych podujatí sa upriamuje pozornosť na miestne zručnosti a tradície, umelecké diela a miestnu architektúru, ale širším cieľom je podporovať vzájomné porozumenie medzi občanmi.

Ďalšie informácie:

Zoznam podujatí v rámci Dní európskeho dedičstva v jednotlivých krajinách: www.ehd.coe.int

Fórum Európskeho dedičstva: http://www.4ehf.pl

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258)

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Rada Európy: Giuseppe Zaffuto (+33 686 3210 24)


Side Bar