Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Europejskie Dni Dziedzictwa: 50 państw otwiera rzadko dostępne obiekty zabytkowe dla zwiedzających

Bruksela / Strasburg, dnia 9 września 2011 r. – Oczekuje się, że w tym miesiącu ponad 20 mln osób zwiedzi tysiące rzadko dostępnych obiektów zabytkowych oraz weźmie udział w wyjątkowych imprezach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się we wrześniu każdego roku w 50 państwach europejskich. Inicjatywa ta, organizowana na szczeblu lokalnym, wspierana jest przez Komisję Europejską i Radę Europy, które propagują wiedzę o dziedzictwie kulturowym na szczeblu europejskim.

„Dziedzictwo kulturowe jest zasadniczą częścią naszej różnorodności kulturowej i wspólnej historii. W czasie Europejskich Dni Dziedzictwa zachęca się społeczeństwo do odkrywania skarbów kultury znajdujących się w zasięgu ręki. Dzięki temu wydarzeniu można sobie też lepiej uświadomić europejski wymiar dziedzictwa narodowego. Nasi przodkowie często czerpali przecież pomysły z innych państw, projektując domy i ogrody, które dziś podziwiamy”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Gabriella Battaini-Dragoni, dyrektor generalna ds. edukacji, kultury, dziedzictwa, młodzieży i sportu w Radzie Europy, powiedziała: „Rządy państw bardzo cenią ten program. Oczywisty sukces, jaki odniósł on w ciągu 20 lat swojego istnienia, wynika z zaangażowania przy jego realizacji społeczności lokalnych i regionalnych. Co roku społeczności w całej Europie stają się częścią „kulturowej rodziny”, sławiącej nasze wspólne dziedzictwo europejskie.”

Imprezy związane z Dniami Dziedzictwa Europejskiego oraz otwarte dla zwiedzających obiekty będą w tym roku wyjątkowo różnorodne. Będzie można na przykład zwiedzić największą na świecie wytwórnię balonów w Bristolu w Wielkiej Brytanii i obejrzeć plenerowe przedstawienie „Nędzników” na kanwie dzieła Victora Hugo niedaleko miejsca bitwy pod Waterloo (Belgia), która miała miejsce w 1815 r. W stolicy Niemiec będzie można obejrzeć z przewodnikiem zachowane fragmenty Muru Berlińskiego, ozdobionego malunkami i graffiti przez ponad 100 artystów z 20 państw. We francuskim Strasburgu otwarta zostanie wystawa poświęcona Erazmowi z Rotterdamu.

Podstawowe informacje

Nad uwypukleniem europejskiego wymiaru tego wydarzenia pracuje wspólnie wiele państw. Litwa, Norwegia i Szwajcaria zajmują się ujawnieniem „ukrytych skarbów”, zachęcając zwiedzających do odkrycia rzadko widzianych lub zaskakujących elementów dziedzictwa, ukrytych za murami, znajdujących się pod ziemią bądź wtopionych w krajobraz. Francja, Ukraina, Cypr i Finlandia chcą wzbudzić zainteresowanie „szlakami kulturowymi”, aby podnieść poziom wiedzy o dziedzictwie w miejscach, gdzie krzyżują się szlaki artystyczne, naukowe i handlowe. Przykładowo, w ukraińskiej Odessie odsłonięta zostanie mapa europejskich muzeów wina.

Jednocześnie w 16 państwach europejskich odbywa się konkurs „WIKI lubi zabytki”. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do odkrycia zapomnianego znaczenia kulturowego, historycznego i naukowego ich najbliższej okolicy. Europeana, europejska biblioteka cyfrowa, objęła patronatem europejską nagrodę za fotografię zabytków secesyjnych (European Prize for Art Nouveau).

Tegoroczna impreza zostanie podsumowana na 4. Europejskim Forum Dziedzictwa we Wrocławiu, w dniach 10 – 12 października. Tematem Forum będzie hasło „Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy”. W Forum udział wezmą politycy, eksperci ds. dziedzictwa oraz krajowi koordynatorzy Dni Dziedzictwa. Jego uczestnicy rozważać będą znaczenie dziedzictwa kulturowego dla gospodarki europejskiej, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego. Forum otwarte zostanie przez polskiego ministra kultury i dziedzictwa kulturowego Bogdana Zdrojewskiego.

Pierwsza edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się w 1985 r., a od roku 1999 Dni organizowane są jako wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Rady Europy. Pięćdziesiąt państw-sygnatariuszy Europejskiej konwencji kulturalnej bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, eksponując nowe skarby kultury i otwierając obiekty historyczne, które zazwyczaj są niedostępne dla zwiedzających. W trakcie powiązanych wydarzeń kulturalnych pokazuje się lokalne umiejętności i tradycje, architekturę i dzieła sztuki, natomiast ogólniejszym celem imprezy jest dążenie do propagowania porozumienia w społeczeństwie.

Dodatkowe informacje:

Wykaz imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa w każdym państwie: www.ehd.coe.int

Europejskie Forum Dziedzictwa: http://www.4ehf.pl

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Rada Europy: Giuseppe Zaffuto (+33 686 32 10 24)


Side Bar